Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorBABILON D.O.O. - Istarska 45/B, ZagrebBankruptcy trusteePero Hrkać - Čikoševa 5 , Zagreb
Assets categoryImmovable, MovableType of assets
Bid deadlineAuction date11.11.2014.
New date for bidsNew auction date
Value4.201.956,00 HRK (578.797,76 EUR)
(Zemljište i poslovna zgrada Hotelska oprema, alati i inventar, slike, automobil )
  
Ad:
OGLAS
ZA PRODAJU IMOVINE USMENOM JAVNOM DRAŽBOM
 
 
Predmet prodaje u stečajnom postupku su nekretnine i pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika BABILON d.o.o. – u stečaju. Imovina će se prodavati na usmenoj javnoj dražbi, isključivo kao cjelina i ne može se prodati ispod utvrđene vrijednosti u ukupnom iznosu od 4.201.956,00 kn i to:
 
1.       nekretnine stečajnog dužnika upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Samoboru, k. o. Strmec Samoborski, zk. ul. br. 673, k. č. br. 6485/1, koje u naravi čine poslovna zgrada kbr. 5, dvorište i oranica u Novakima, Dr. F. Tuđmana, površine 1650 m2, poslovna zgrada kbr. 5, Dr. F. Tuđmana, površine 820m2, dvorište površine 500 m2 i oranica površine 330 m2, utvrđene vrijednosti u iznosu od 4.044.492,00 kn.
2.       pokretnine
·         Oprema u hotelskim sobama (23 sobe)
·         Oprema na terasi restorana
·         Oprema u restoranu
·         Oprema i uređaji u kuhinji
·         Oprema i uređaji na recepciji
·         Alati i inventar u skladištu
·         Slike u sobama i restoranu
·         automobil Caddy furgon, 2004.
utvrđena vrijednost pokretnina u iznosu od 157.464,00 kn
 
Deseta usmena javna dražba će se održati dana 11. studenog 2014. u 11,00 sati kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Petrinjska 8, soba 93/II.
 
Uvjeti prodaje:
Ø     imovina stečajnog dužnika pod brojevima 1 nekretnina i 2 pokretnine, prodaje se isključivo kao cjelina,
Ø     pravo na sudjelovanje na dražbi imaju samo one osobe koje su prethodno dale osiguranje i dokaz o osiguranju dostavile najkasnije na ročište za javnu dražbu,
Ø     prodaja se odvija po načelu VIĐENO-KUPLJENO, čime su isključeni svi naknadni prigovori,
Ø     osiguranje u iznosu od 10 % od oglašene cijene za imovinu stečajnog dužnika, plaća se na žiro račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu, IBAN broj HR9223900011300000460 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d. d., Zagreb, pozivom na broj 05 126/11,
Ø     kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana dosude nekretnine i pokretnina. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje i drugi troškovi nastali uslijed odustanka kupca,
Ø     dužnici stečajnog dužnika koji žele sudjelovati na dražbi dužni su prethodno u cijelosti podmiriti svoje dospjele obveze, jer se u protivnom uplata osiguranja smatra podmirenjem duga,
Ø     poreze vezane za kupnju imovine stečajnog dužnika snosi kupac,
Ø     pravo nadmetanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima,
Ø     kamate se ne obračunavaju na jamčevinu,
Ø     najpovoljnijem ponuđaču jamčevina se uračunava u cijenu a ostalim ponuđačima se vraća u roku od petnaest dana od dana zaključenja dražbe. Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje ili ne isplati cijenu u određenom roku.
Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na tel. 01/233 23 44.
Oglas o održavanju dražbe objaviti će se na web stranici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i na web stranici Hrvatske Gospodarske Komore.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
113.10.2015BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
213.07.2015BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
325.05.2015BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
417.03.2015BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
529.01.2015BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
607.10.2014BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
711.09.2014BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
802.06.2014BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
929.04.2014BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
1007.03.2014BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
1130.01.2014BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
1217.12.2013BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
1314.11.2013BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
1415.10.2013BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
15BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
16BABILON D.O.O., ZagrebPero Hrkać details 
 # 16 (50/16)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status