Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikABACUS ULAGANJE d.o.o. - Petrova 88, ZagrebStečajni upraviteljMarinko Paić - VI Požarinje 6 , Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe23.09.2014.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost3.600.000,00 HRK (495.881,43 EUR)
(ZK.UL.7507 ČK.BR. 1879/1 K.O. GRAD ZAGREB – stambena zgrada i dvorište; )
  
Oglas:

Trgovački sud u Zagrebu, po sudcu Mihaelu Kovačiću, u stečajnom postupku nad dužnikom ABACUS ULAGANJE d.o.o. – u stečaju, Zagreb, Petrova 88, OIB: 138774142052014, 2. srpnja 2014.
 
z a k l j u č i o   j e
 
I.              Određuje se 6. javna dražba radi prodaje nekretnine stečajnog dužnika upisane u zk. ul. 7507, čkbr. 1879/1 k.o. Grad Zagreb, u naravi stambena zgrada i dvorište u Zagrebu, Petrova 88.
 
II.           Nekretnina se prodaje na usmenoj javnoj dražbi koja će se održati: 
 
 23. rujna 2014. u 9.45 sati
na Trgovačkom sudu u Zagrebu, Petrinjska 8
sudnica 96/II (Mala dvorana)

III.        Početna cijena ispod koje se na ovom ročištu za dražbu nekretnina ne može prodati iznosi 3.600.000,00 (trimilijunašestotisuća) kuna.
IV.        Dražbi može pristupiti samo kupac koji najkasnije tri dana prije dražbe uplati jamčevinu (osiguranje) u iznosu od 50.000,00 kuna. Jamčevina se uplaćuje na račun Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: HR92 2390 0011 3000 0046 0, poziv na broj: 41-1121-13, s naznakom: "Jamčevina za dražbu Abacus ulaganje". Dokaz o uplati svaki kupac dužan je predočiti sucu prije početka dražbe.
V.           Kupac je dužan platiti kupovninu u roku 90 dana od dana dosude.
VI.        Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen ovim zaključkom.
VII.     Ukoliko razlučni vjerovnik preuzme nekretninu pod dug, dužan je u roku za uplatu kupovnine uplatiti stvarne troškove koji terete prodanu nekretnine sukladno članku 170. stavak 1. i 2. Stečajnog zakona, a koji će biti određeni rješenjem o dosudi, u protivnom neće moći steći vlasništvo nekretnine.  
VIII.  Sve poreze i pristojbe u svezi kupljenih nekretnina plaća kupac. Kupac stječe nekretninu slobodnu od svih tereta i zabilježbi.  
IX.        Nekretnine se kupuju po načelu "viđeno-kupljeno" te su isključeni svi naknadni prigovori pravne ili činjenične naravi.
X.           Nekretnine se mogu razgledati u prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem pozivom na broj telefona: 01/4647-218.
XI.        Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj ploči suda te mrežnim stranicama Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i Sudačke mreže a stečajni upravitelj se upućuje da isti dostavi Hrvatskoj gopodarskoj komori radi uvođenja u Očevidnik nekretnina i pokretnina sukladno članku 158. stavak 4. Stečajnog zakona.             
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.10.2014ABACUS ULAGANJE d.o.o., ZagrebMarinko Paić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
201.07.2014ABACUS ULAGANJE d.o.o., ZagrebMarinko Paić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
311.06.2014ABACUS ULAGANJE d.o.o., ZagrebMarinko Paić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status