Detalji ponude:
NazivProdaja dijela imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikINTERŠPED d.o.o - , PločeStečajni upraviteljIvanka Sušić - Nalješkovićeva 29 , Dubrovnik
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe16.10.2014.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost785.000,00 HRK (108.129,70 EUR)
(- 1057/110 šuma 52.548 m2, z.ul. 166 K.O. Brijesta za udio 108507/210192.)
  
Oglas:

Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, po stečajnom sucu tog suda Srđanu Gavraniću, kao sucu pojedincu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom INTERŠPED međunarodna i unutarnja špedicija d.o.o. „u stečaju“, Ploče, Trg kralja Tomislava 22/II, MBS: 060020608, OIB: 86168784662, zastupano po stečajnom upravitelju Ivanki Sušić iz Dubrovnika, dana 15. srpnja  2014. godine
 
 
z a k l j u č i o   j e
 
I.                      Određuje se u stečajnom postupku prodaja dijela imovine stečajnog dužnika i to nekretnina oznake katastarske čestice:
- 1057/110 šuma 52.548 m2, z.ul. 166 K.O. Brijesta za udio 108507/210192.
 
II.        Za imovinu iz točke I. ovog zaključka utvrđuje se početna cijena od 785.000,00 kuna.
 
III.      Imovina iz točke I. ovog zaključka će se prodavati na 10. (desetoj) usmenoj javnoj dražbi koja će se održati na Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, sudnica 2, 16. listopada  2014. godine u 09,40 sati.
Imovina se ne može prodati ispod utvrđene cijene.
 
IV.       Na imovini iz točke I. ovog rješenja postoji razlučno pravo u korist Ministarstva financija Republike Hrvatske.
 
V.                    Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti imovine, koja se plaća na račun Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku broj HR1623900011300000664, poziv na broj 10-5702011, opis plaćanja: uplata jamčevine za St-570/2011-DUB, kod Hrvatske poštanske banke d.d. zaključno do 13. listopada 2014. godine. Jamčevina koja zaključno s navedenim danom ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena. Potvrda o uplaćenoj jamčevini zajedno sa prijavom za dražbovanje koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar) i naznaku imovine za koju se dražbuje mora se dostaviti do zaključno 13. listopada 2014. godine u sudski spis pod posl.br. St. 570/11. Kasnije pristigle prijave smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.
 
VI.       Kupac je dužan položiti kupovinu u roku od 30 dana od primitka rješenja o dosudi. Sve poreze, pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.
 
VII.     Ako kupac koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ove odluke, imovina će se dosuditi kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.
 
VIII.    Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovinu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Ako kupac u određenom roku ne položi kupovinu sud će rješenjem proglasiti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju.
 
IX.       Ova odluka će se objaviti isticanjem na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, te u jednom od dnevnih listova.
 
X.        Nalaže se stečajnom upravitelju objaviti oglas za prodaju nekretnina uz u ovoj odluci navedene uvjete prodaje, te isti oglas dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi upisa u očevidnik nekretnina.
 
XI.       Dodatne informacije moguće je dobiti kod stečajnog upravitelja Ivanke Sušić na broj mobilnog telefona 091/516-47-92, od 9 do 13 sati, svaki radni dan.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
105.05.2016INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
210.03.2016INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
328.01.2016INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
428.01.2016INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
528.01.2016INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
603.12.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
703.12.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
801.10.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
901.10.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1014.07.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1114.07.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1205.05.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1305.05.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1426.02.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1526.02.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1626.02.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1726.02.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1826.02.2015INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1911.12.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2011.12.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2111.12.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2211.12.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2311.12.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2416.10.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2516.10.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2616.10.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2715.07.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2815.07.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2915.07.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3015.07.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3115.07.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3222.05.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3322.05.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3422.05.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3522.05.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3622.05.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3703.04.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3803.04.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3903.04.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4003.04.2014INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
41INTERŠPED d.o.o, PločeIvanka Sušić Prodaja pokretne imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 41 (50/41)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status