Detalji ponude:
NazivProdaja dijela imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikSILEK D.O.O. - Zagorske brigade 6, PoznanovecStečajni upraviteljMaroje Stjepović - Preradovićeva 25, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe16.09.2014.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Vrijednost je navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Trgovački sud u Zagrebu po sucu pojedincu Mislavu Kolakušiću, kao stečajnom sucu u stečajnom postupku nad dužnikom SILEK d.o.o. u stečaju, Poznanovec, Zagorske brigade 6, MBS:080552650, OIB:29177744351, 10. srpnja 2014.
 
 z a k lj u č i o  j e
 
I   Određuje se prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika SILEK d.o.o. u stečaju, Poznanovec, Zagorske brigade 6, MBS:080552650, OIB:29177744351, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:
 
na drugoj javnoj dražbi
1.         1942/10000 kat.čest. 8297/25 upisana u z.ul. 108292, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S1 u prizemlju objekta, neto korisne površine 96,79 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM1 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM2 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V1 neto korisne površine 92,00 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 195,05 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 1, procijenjene vrijednosti od 1.270.209,05 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.270.209,05 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
2.         1909/10000 kat.čest. 8297/24 upisana u z.ul. 108291, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S2 u prizemlju objekta, neto korisne površine 95,15 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM4 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM5 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V2 neto korisne površine 79,00 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 180,41 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 3, procijenjene vrijednosti od 1.388.272,17 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.388.272,17 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
3.         1795/10000 kat.čest. 8297/24 upisana u z.ul. 108291, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S3 na katu objekta, neto korisne površine 89,47 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM1 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM10 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 95,73 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 4, procijenjene vrijednosti od 958.899,94 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 958.899,94 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
4.         1909/10000 kat.čest. 8297/22 upisana u z.ul. 50211, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S2 u prizemlju objekta, neto korisne površine 95,15 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM3 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM4 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V2 neto korisne površine 69,50 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 170,91 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 7, procijenjene vrijednosti od 1.300.382,57 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati p početnoj cijeni u iznosu od 1.300.382,57 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
5.         1795/10000 kat.čest. 8297/22 upisana u z.ul. 50211, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S3 na 1. katu objekta, neto korisne površine 89,47 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM9 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM10 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 95,73 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 8, procijenjene vrijednosti od 985.012,57 kn, u posjedu stečajnog dužnika)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 985.012,57 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
6.         1760/10000 kat.čest. 8297/22 upisana u z.ul. 50211, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S4 na katu objekta, neto korisne površine 87,72 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM5 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM6 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 93,98 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 9, procijenjene vrijednosti od 1.070.418,58 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati p početnoj cijeni u iznosu od 1.070.418,58 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
7.         2594/10000 kat.čest. 8297/22 upisana u z.ul. 50211, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S5 u potkrovlju objekta, neto korisne površine 129,31 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM7 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM8 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 135,57 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 10, procijenjene vrijednosti od 1.384.478,06 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati p početnoj cijeni u iznosu od 1.384.478,06 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
8.         1942/10000 kat.čest. 8297/21 upisana u z.ul. 30208, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S1 u prizemlju objekta, neto korisne površine 96,79 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM1 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM2 neto korisne površine 3,13, m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V1 neto korisne površine 27 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 130,05 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 11, procijenjene vrijednosti od 974.557,16 kn, u posjedu stečajnog dužnika)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 974.557,16 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
9.         1795/10000 kat.čest. 8297/21 upisana u z.ul. 30208, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S3 na 1. katu objekta, neto korisne površine 89,47 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM5 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM6 neto korisne površine 3,13, m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 95,73 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 13, procijenjene vrijednosti od 970.935,45 kn, u posjedu stečajnog dužnika)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 970.935,45 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
10.       1760/10000 kat.čest. 8297/26 upisana u z.ul. 108293, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S4 na 1. katu objekta, neto korisne površine 87,72 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM6 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM7 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 93,98 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 17, procijenjene vrijednosti od 1.011.734,08 kn, u posjedu stečajnog dužnika)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.011.734,08 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
11.       1909/10000 kat.čest. 8297/27 upisana u z.ul. 108277, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S2 u prizemlju objekta, neto korisne površine 95,15 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM3 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM4 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V2 neto korisne površine 39,71 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 141,12 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 19, procijenjene vrijednosti od 1.018.294,47 kn, u posjedu stečajnog dužnika)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.018.294,47 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
12.       1760/10000 kat.čest. 8297/28 upisana u z.ul. 108294, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S4 na katu objekta, neto korisne površine 87,72 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM3 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM8 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 93,98 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 21, procijenjene vrijednosti od 877.835,34 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 877.835,34 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
13.       2594/10000 kat.čest. 8297/28 upisana u z.ul. 108294, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S5 u potkrovlju objekta, neto korisne površine 129,31 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM9 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM10 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 135,57 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 22, procijenjene vrijednosti od 1.300.861,15 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.300.861,15 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
14.       1909/10000 kat.čest. 8297/23 upisana u z.ul. 108295, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S2 u prizemlju objekta, neto korisne površine 95,15 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM3 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM4 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V2 neto korisne površine 53,25 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 154,66 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 24, procijenjene vrijednosti od 1.160.826,51 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.160.826,51 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
15.       2594/10000 kat.čest. 8297/23 upisana u z.ul. 108295, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S5 u potkrovlju objekta, neto korisne površine 129,31 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM7 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM8 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 135,57 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 26, procijenjene vrijednosti od 1.314.667,05 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 1.314.667,05 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
na trećoj javnoj dražbi
16.       1942/10000 kat.čest. 8297/26 upisana u z.ul. 108293, k.o. Grad Zagreb, 3. Etaža, u naravi četverosobni stan oznake S1 u prizemlju objekta, neto korisne površine 96,79 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM1 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM2 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V1 neto korisne površine 44,75 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 147,80 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 15, procijenjene vrijednosti od 1.100.979,96 kn, slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 770.000,00 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
17.       1909/10000 kat.čest. 8297/26 upisana u z.ul. 108293, k.o. Grad Zagreb, 1. Etaža, u naravi četverosobni stan oznake S2 u prizemlju objekta, neto korisne površine 95,15 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM4 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM5 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V2 neto korisne površine 50,00 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 151,41 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 16, procijenjene vrijednosti od 1.164.046,06 kn, slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 780.000,00 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
na četvrtoj javnoj dražbi
 
18.       2594/10000 kat.čest. 8297/24 upisana u z.ul. 108291, poduložak 5, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S5 u potkrovlju objekta, neto korisne površine 129,31 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM8 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM9 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 135,57 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 6, procijenjene vrijednosti 1.390.990,28 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 700.000,00 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
19.       2594/10000 kat.čest. 8297/21 upisana u z.ul. 30208, poduložak 5, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S5 u potkrovlju objekta, neto korisne površine 129,31 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM9 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM10 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 135,57 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 14, procijenjene vrijednosti u iznosu od 1.292.969,42 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 650.000,00 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
20.       1942/10000 kat.čest. 8297/23 upisana u z.ul. 108295, poduložak 3, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S1 u prizemlju objekta, neto korisne površine 96,79 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM9 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM10 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta i pripadajućeg vrta oznake V1 neto korisne površine 25,50 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 128,55 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 23, procijenjene vrijednosti u iznosu od 961.634,75 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 480.000,00 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
21.       1760/10000 kat.čest. 8297/23 upisana u z.ul. 108295, poduložak 4, k.o. Grad Zagreb, u naravi četverosobni stan oznake S4 na katu objekta, neto korisne površine 87,72 m2, pripadajućeg parkirnog mjesta oznake PM1 neto korisne površine 3,13, m2, pripadajućeg parkirnog mjesta PM2 neto korisne površine 3,13 m2 u dvorištu objekta, sveukupno neto korisne površine 93,98 m2 (iz tablice predmeta stečajne mase pod rednim brojem 25, procijenjene vrijednosti u iznosu od 944.995,00 kn, nije slobodan od osoba i stvari)
            Nekretnina će se na ročištu za dražbu prodavati po početnoj cijeni u iznosu od 475.000,00 kn. Ispod te cijene na ovom ročištu ne može se prodati.
 
Na nekretninama postoje razlučna prava u korist 1. ALPE-ADRIA POSLOVODSTVO d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 6a, OIB: 99488126785, 2. CONFIDENS ULAGANJA d.o.o. iz Zagreba, Nova Ves 136, OIB:29374834163 i 3. RH MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED KRAPINA, 49000 Krapina, Ljudevita Gaja 2, OIB:18683136487.
 
II         NAČIN PRODAJE:
Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom.
Ročište za prodaju usmenom javnom dražbom održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, soba br. 96/II, dana
16. rujna 2014. u 13,00 sati
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
IV        Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj ploči i internet stranicama Trgovačkog suda u Zagrebu, te očevidniku Hrvatske gospodarske komore.
V         Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči Suda do dana prodaje iznosi najmanje petnaest dana.
VI        UVJETI PRODAJE:
1.      Nekretnine iz točke I ovog zaključka vlasništvo su stečajnog dužnika.
2.      Prodaja se obavlja prema načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupaca.
3.      Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina snosi kupac.
4.      Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije do 15. rujna 2014. uplatile jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti pojedine nekretnine  na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu pri Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. Zagreb, IBAN HR 92 23900011300000460, model 05, poziv na broj 2412 uz opis plaćanja: jamčevina za nekretninu pod rednim brojem iz točke I ovog zaključka i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe. Jamčevina koja  zaključno s navedenim datumom ne prispije na označeni račun Trgovačkog suda smatrat će se da nije plaćena.
5.      Kupac je dužan uplatiti razliku između uplaćene jamčevine i postignute kupoprodajne cijene u roku od trideset dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu.
Ako kupac u navedenom roku ne položi kupovinu, Sud će posebnim rješenjem prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će troškove nove prodaje i nadoknaditi razliku između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
6.      Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
7.      U rješenju o dosudi nekretnine, sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog rješenja i nakon što kupac položi kupovinu, u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenoj nekretnini, te da se brišu prava i tereti na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.
8.      Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovinu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
9.      Nalaže se stečajnom upravitelju oglas za prodaju nekretnina uz navedene uvjete prodaje dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori radi upisa u očevidnik nekretnina.
10.  Imovina stečajnog dužnika navedena u točki I. ovog zaključka, a koje je predmet prodaje može se razgledati uz prethodni dogovor na telefon br. 098 9392363.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
126.03.2015SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
209.07.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
327.05.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
427.05.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
527.05.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
627.05.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
727.05.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
816.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
916.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1016.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1116.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1216.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1316.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1416.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1516.04.2014SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1609.07.2013SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1709.07.2013SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1809.07.2013SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1909.07.2013SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2009.07.2013SILEK D.O.O. , PoznanovecMaroje Stjepović Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 20 (50/20)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status