Detalji ponude:
NazivProdaja dijela imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikMEDITERANSKA PLOVIDBA D.D. - Trg kralja Zvonimira 2, KorčulaStečajni upraviteljMato Pušić - Sv. Križa 10A , Mokošica
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe13.12.2012.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost3.812.500,00 HRK (525.152,21 EUR)  
Oglas:
Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, po sucu tog suda Srđanu Gavraniću kao stečajnom sucu u stečajnom postupku nad dužnikom MEDITERANSKA PLOVIDBA dioničko društvo za prijevoz robe i putnika morem i priobaljem "u stečaju", Korčula, Trg kralja Zvonimira 2, MBS: 060008870, OIB: 24773832657, zastupano po stečajnom upravitelju Matu Pušiću iz Dubrovnika, dana 6. studenog 2012. godine,

r i j e š i o    j e

I. Određuje se u stečajnom postupku prodaja dijela imovine stečajnog dužnika i to:
- brod za prijevoz putnika bez kabina TAMARIS, luka upisa Dubrovnik, Republika Hrvatska, Sl.broj: 7T-318, poz. znak 9A2299, GT 98, godina gradnje 1998. u Brodogradilištu Inkobrod u Korčuli, materijal gradnje: čelik, dužine 24,40 metara, širine 5,80 metara i visine 2,90 metara, motori FAMOS 2x162 kw,
- brod za prijevoz putnika bez kabina LOVOR luka upisa Dubrovnik, Republika Hrvatska, Sl.broj: 7T-315, poz. znak 9A2298, GT 98, godina gradnje 1998. u Brodogradilištu Inkobrod u Korčuli, materijal gradnje: čelik, dužine 24,40 metara, širine 5,80 metara i visine 2,90 metara, motori CUMINIS NT 855 2x189 kw.

II. Za cjelokupnu imovinu iz točke I. ovog rješenja utvrđuje se početna cijena od 3.812.500,00 kuna.

III. Imovina iz točke I. ove odluke će se prodavati kao cjelina na 1. (prvoj) usmenoj javnoj dražbi koja će se održati na Trgovačkom sudu u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 23, sudnica 2, 13. prosinca 2012. godine u 10,15 sati.
Imovina se ne može prodati ispod utvrđene cijene.

IV. Na imovini iz točke I. ove odluke postoji razlučno pravo u korist PRVI FAKTOR d.o.o., Zagreb, Hektorovića 2.

V. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje polože jamčevinu u iznosu od 10% od utvrđene vrijednosti imovine u korist Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku broj računa 2390001-1300000664 kod Hrvatske poštanske banke d.d., poziv na broj 10-759-2011, opis polog jamčevine za St-53/2011-DUB zaključno do 11. prosinca 2012. godine. Jamčevina koja se zaključno s navedenim danom ne stigne u korist suda na način da bude slobodno prenosiva, smatrat će se da nije položena. Potvrda o uplaćenoj jamčevini zajedno sa prijavom za dražbovanje koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar) i naznaku imovine za koju se dražbuje mora se dostaviti do zaključno 11. prosinca 2012. godine u sudski spis pod posl.br. St. 759/11. Kasnije pristigle prijave smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena položena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.
VI. Zastupnici ponuditelja moraju na dražbi svoje ovlaštenje dokazati javnom ispravom ili javno ovjerenom punomoći.

VII. Kupac je dužan položiti kupovinu u roku od 30 dana od primitka rješenja o dosudi. Sve poreze, pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti. Nakon što kupac položi kupovninu u cijelosti i udovolji uvjetima prodaje, te nakon što rješenje o dosudi postane pravomoćno, sud će zaključkom odrediti da se brod preda kupcu, u upisnik brodova upiše pravo vlasništva na brodu u korist kupca i brišu sva druga prava i tereti. Predaja broda izvršit će se u roku od 30 dana nakon što rješenje o dosudi postane pravo i kupovnina se plati u cijelosti, prema posebnom dogovoru kupca i stečajnog upravitelja, o čemu se sastavlja posebna zapisnik. Rizici i koristi prelaze na kupca trenutkom predaje broda, a ako kupac zakasni s preuzimanjem broda, trenutkom pada kupca u zakašnjenje.

VIII. Ako kupac koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ove odluke, sud će rješenjem oglasiti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

IX. Određuje se upis zabilježbe ročišta prodaje brodova iz točke I. ove odluke u upisniku brodova koji se vodi kod Lučke kapetanije Dubrovnik.

X. Oglas o prodaji objavit će se na oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, Lučke kapetanije Dubrovnik i Narodnim novinama.

XI. Dodatne informacije moguće je dobiti kod stečajnog upravitelja Mata Pušića na broj mobilnog telefona 091/785-43-72, od 9 do 13 sati, svaki radni dan.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.11.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
222.09.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
316.06.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
405.05.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
510.03.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
625.02.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
728.01.2016MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
817.12.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
903.12.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1024.09.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1114.07.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1202.07.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1302.07.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1402.07.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1523.04.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1623.04.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1705.02.2015MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1827.11.2014MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1927.05.2014MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2018.03.2014MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2128.01.2014MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2205.09.2013MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2305.09.2013MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2405.09.2013MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2505.09.2013MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2628.02.2013MEDITERANSKA PLOVIDBA D.D., KorčulaMato Pušić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 26 (50/26)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status