Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. - Kašinska 75, SesveteStečajni upraviteljZvonimir Bodrožić - Jurišićeva 30, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu18.11.2022.Datum dražbe24.11.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost71.360,00 HRK (9.829,47 EUR)
(oranice )
  
Napomena18.11.2022. god. 24.11.2022.god. u 09,30 h
Oglas:

O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, TREĆI PUT


I. Skupni predmet prodaje

Rbr.

Nekretnina

Vrijednost nekretnine

1

Nekretnina upisana u Općinski sud u Novom Zagrebu, zk odjel Novi Zagreb, zk.ul.br. 505, k.o. Jakuševec, zk.č.br. 812/2 DRAGANIĆI ORANICA površine 88 m2,

71.360,00 kn / 9.471,01

2

Nekretnina upisana u Općinski sud u Novom Zagrebu, zk odjel Novi Zagreb,zk.ul. 276, k.o. Jakuševec zk.č.br. 813/3 DRAGANIĆI ORANICA, površine 31 m2

*1 € = 7,53450 kn

II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnine iz točke I. prodaju se skupno u cjelini po utvrđenoj cijeni.
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnine ne mogu prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno putem pošte na adresu stečajnog upravitelja Zvonimir Bodrožić, Jurišićeva 30, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. u stečaju,  St-3049/18 za nekretnine 3. oglas  – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnom upravitelju  do zaključno 18.11.2022. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
5. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR0723900011101096021, otvoren kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. ZAGREB, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-3049/18 za nekretnine 1. oglas», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 18.11.2022. godine.
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana uplate ostatka kupovnine od najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamata.
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi.
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 01.12.2022.godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.
11. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
12. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
13. Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 24.11.2022. godine, u 09:30 h u prostorijama odvjetničkog ureda na adresi Mirka Viriusa 16 (Malešnica) u Zagrebu. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog ograničenog broja mjesta u uredu umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajnog upravitelja odvjetnik.bodrozic@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
14.  Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-16,00 h, na telefon broj: 098 614 129.
15.  Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem na E-MAIL: odvjetnik.bodrozic@gmail.com  uz prethodnu uplatu naknade u iznosu 200,00 kn na žiro račun stečajnog dužnika HR0723900011101096021, otvoren kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. ZAGREB,
Datoteka
PROCJENA- EL-IZ zemljište Zagreb, Draganići 4 2021-12-06.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
110.03.2023Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
209.02.2023Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
313.01.2023Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
428.10.2022Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
529.09.2022Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
603.03.2022Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
713.01.2022Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
809.12.2021Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
927.05.2021Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1002.04.2021Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1111.02.2021Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1201.10.2020Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1317.07.2020Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1419.06.2020Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1509.04.2020Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1609.04.2020Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1706.02.2020Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1806.12.2019Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1925.10.2019Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2025.10.2019Stečajna masa iza EL.-IZ. d.o.o. , SesveteZvonimir BodrožićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 20 (50/20)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status