Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u Zadru - Stalna služba u ŠibenikuBroj postupka
Stečajni dužnikINTER BOARD d.o.o. - Stjepana Radića 107, ŠibenikStečajni upraviteljJosip Jadran Sekso - Ulica Bože Peričića 26, 22000 Šibenik
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu19.06.2022.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Predmet prodaje su pokretnine stečajnog dužnika – ugostiteljska oprema i namještaj prema specifikaciji u privitku. )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajni upravitelj INTER BOARD d.o.o. u stečaju, Šibenik, Stjepana Radića 107, OIB: 30762168930, objavljuje sljedeći
 
                                                                       
OGLAS
 
o prodaji pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda bez isticanja početne cijene
 
Predmet prodaje su pokretnine stečajnog dužnika – ugostiteljska oprema i namještaj prema specifikaciji u privitku.
 
Opći uvjeti prodaje:
- pokretnine se prodaju isključivo kao cjelina,
- prodaja se odvija prema načelu „viđeno-kupljeno“ te su isključeni svi naknadni prigovori na pravne i materijalne nedostatke u svezi s predmetom prodaje,
- ponuda mora sadržavati cijenu, OIB i tvrtku/naziv ponuđača, odnosno, ime i prezime, OIB i adresu za fizičku osobu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za one pokretnine za koje se ponuditelj natječe,
- pisane ponude s naznakom „ponuda za INTER BOARD – ne otvarati“ i naznakom odgovarajuće grupe pokretnina za koju se šalje ponuda dostaviti na adresu: Stečajni upravitelj Josip Jadran Sekso, Ulica Bože Peričića 26, 22000 Šibenik ili na e-mail jjsekso@gmail.com u roku od 8 dana od objave oglasa,
- pokretnine će se prodati ponuditelju koji dostavi najpovoljniju valjanu ponudu, što podrazumijeva uredno dostavljenu ponudu i najvišu ponuđenu cijenu,
- prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ako ih ocijeni nepovoljnim,
- ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 5 dana od obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti kupovninu u cijelosti, u protivnom će se prihvatiti sljedeća najpovoljnija ponuda,
- pokretnine se nalaze u bivšem ugostiteljskom objektu prodavatelja koji je u vlasništvu treće osobe te sve eventualne troškove odvoza kao i druge troškove u vezi s preuzimanjem pokretnina snosi kupac. Prodavatelj ne preuzima odgovornost u vezi mogućnosti pristupa objektu.
 
Zainteresirani kupci mogu dobiti sve informacije o predmetu prodaje na kontakt broj stečajnog upravitelja 098 968 7224 svakim radnim danom od 9 do 14 sati.
 
Datoteka
Popis inventara - ugostiteljska oprema i namještaj.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7INTER BOARD d.o.o. , ŠibenikJosip Jadran SeksoPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status