Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikREGNUM REA d.o.o. - Komolačka 1, DubrovnikStečajni upraviteljAda Rajković - ,
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu02.05.2022.Datum dražbe03.05.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost13.500,00 HRK (1.859,56 EUR)
(Elektronička oprema)
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom REGNUM REA d.o.o. u stečaju, OIB 86529029984, Komolačka 1, Dubrovnik, stečajna upraviteljica Ada Rajković, Matice hrvatske 10, 21000 Split, dana 18. travnja 2022. objavljuje
                                                                                                                
OGLAS
O PRODAJI POKRETNINA (ROBA NA ZALIHAMA)
 
 
 
I. PREDMET PRODAJE 
 

Rbr.

Opis

Jed.

Kol.

Nabavna vrijednost u kn

1.

Control4® HC-800 Controller

kom

1,00

22.480,00

2.

Control4® EA-1 Controller

kom

1,00

7.890,00

3.

Control4® Remote set

set

1,00

2.680,00

4.

ECHO LAYLA 3G Multi-channel PCI Audio & MIDI Interface

kom

1,00

6.850,00

5.

Aktivni Subwoofer Artsound AS-A800 150W

kom

1,00

4.680,00

6.

Logitech HARMONY universal remote

set

1,00

2.890,00

7.

Apple remote WiFi Keyboard

kom

1,00

1.025,00

8.

Set audio spojnih kablova, XLR, RCA

set

1,00

653,00

9.

Alarmna centrala VISONIC POWERMASTER-30 G2

kom

1,00

3.850,00

10.

Server QNAP TS-431XeU NAS (1U)

kom

1,00

7.860,00

11.

Vivotek RX7101 Video Reciver (MJPEG/MPEG-4)

kom

1,00

1.890,00

12.

Dlink 5Port Ethernet SWITCH

kom

1,00

415,00

 

UKUPNO

 

 

61.136,00

 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
 
1. Predmet prodaje unovčava se prikupljanjem pisanih ponuda.
2. Početna prodajna cijena predmeta prodaje iznosi 13.500,00 kn (slovima: trinaesttisuća kuna) i predstavlja najnižu početnu vrijednost ispod koje se ne može prodati.
3. U cijenu nije uračunat PDV, a koji se ima obračunati.
4. Rok za dostavu ponuda je 02. svibnja 2022. godine. Ponude koje zaključno s tim danom ne zaprimi stečajni upravitelj neće se uzimati u obzir.
5. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn (slovima: tisuću kuna) na žiro račun broj HR9323900011101306127 otvoren u HPB d.d. Jamčevina koja zaključno s danom 02. svibnja 2022. ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena. Dokaz o uplati jamčevine potrebno je priložiti uz ponudu.
6. Ponuditelj koji ne uplati jamčevinu u ostavljenom roku nema pravo podnošenja ponude.
7. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini zajedno sa ponudom koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar), naznaku imovine i ponuđenu cijenu potrebno je dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: Ada Rajković, Matice hrvatske 10, 21 000 Split, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda REGNUM REA."  Cijenu u ponudi je potrebno izraziti bez PDV-a i s uračunatim PDV-om.
8. Ponude će se otvarati dana 03. svibnja 2022. u 14,00 sati.
9. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu provest će se usmena javna dražba po načelu “tko da više”.
10.  Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 3 dana od dana uplatiti iznos kupovnine jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
11.  Ako ponuditelj koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ovog oglasa, imovina će se prodati kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.
12.  Ako kupac ili svaki sljedeći ponuditelj ne položi kupovinu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
13.  Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.
14.  Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
15.  Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
16.  Prikupljanje pisanih ponuda bit će valjano ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
17.  Pravo sudjelovanja imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe koje temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo predmetu prodaje te koji su uplatili jamčevinu.
18.  Sve poreze, pristojbe, i druge troškove u svezi s prodajom snosi kupac o dospjelosti.
19.  Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, bez obrazloženja.
20.  Prodaja predmeta prodaje se obavlja po načelu viđeno – kupljeno pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca. Prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari.
21.  Sve ostale obavijesti i dogovor za razgledavanje predmeta prodaje može se kontaktirati stečajni upravitelj na mob. 098 233 473 ili na mail rajkovic.ada@gmail.com. Razgledavanje imovine moguće je uz prethodnu najavu i u dogovoru sa stečajnom upraviteljem u zavisnosti od slobodnih termina stečajnog upravitelja.
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.09.2022REGNUM REA d.o.o. , DubrovnikAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
208.09.2022REGNUM REA d.o.o. , DubrovnikAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
317.08.2022REGNUM REA d.o.o. , DubrovnikAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
422.07.2022REGNUM REA d.o.o. , DubrovnikAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
516.06.2022REGNUM REA d.o.o. , DubrovnikAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 5 (50/5)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status