Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorMETEOR GRUPA D.O.O. - Optujska 12, VaraždinBankruptcy trusteeNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline07.09.2021.Auction date14.09.2021.
New date for bidsNew auction date
Value0,00 HRK (0,00 EUR)
(Neketnine stečajnog dužnika Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  METEOR GRUPA d.o.o. u stečaju, Varaždin, Optujska 12, OIB: 09637080512,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika  od 20. srpnja  2021.
 
OBJAVLJUJE
PRODAJU  NEKRETNINA
NEPOSREDNOM POGODBOM
 
 
I. Predmet prodaje su slijedeće nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika:
 
1. nekretnine čkbr. 5190 oranica Rakovica površine 2893 m2 i čkbr. 5227 oranica Beli     kipi površine 2942 m2, upisane u z.k.ul. 8642 k.o. Varaždin ( u osnivanju ), udio 1/1,
2. nekretnina čkbr.  5130 Vrbice pašnjak površine 1942 m2, upisana u z.k.ul. 6125 k.o.       Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 2/4,
3. nekretnina čkbr. 5131 Vrbice oranica površine 1833 m2, upisana u z.k.ul. 6126 k.o. Varaždinske Toplice, suvlasnički udio 2/4,
4. nekretnine upisane u z.k.ul. 3046 k.o. Kneginec, čkbr. 253/5 neplodno zemljište  sa 58 m2, čkbr 253/6 put  sa 31 m2, čkbr.   čkbr. 1101/29 ind. pruga sa  865 m2, čkbr. 1101/30 ind. pruga sa 3454 m2, čkbr. 1101/73 dvorište u Knegincu Gornjem  sa 1215 m2, vlasništvo 1/1,
5. nekretnine upisane u z.k.ul. 3416 k.o. Kneginec, čkbr. 620/10 Polevničica oranica    sa 464 m2, livada sa 525 m2, čkbr. 621/1.A oranica Polevnica u Blančici sa 50 čhv i    čkbr. 621/1-B oranica Polevnica u Blančici sa 48 čhv, vlasništvo 1/1
6. nekretnine upisane u z.k.ul. 3417 k.o. Kneginec, čkbr. 281/2 oranica Vuklešica sa 1096 m2, čkbr. 292/1 oranica Mala njiva u Polevčici sa 370 čhv, vlasništvo 1/1,
7. nekretnina upisana u z.k.ul. 1107 k.o. Vratno, čkbr. 2114/6  oranica Hrašćica u Topolinah sa 2896 m2, vlasništvo 1/1,
8. nekretnina upisana u z.k.ul. 1431 k.o. Vratno, čkbr. 2182 bara Peski  sa 2579 m2, vlasništvo 1/1,
9. nekretnina upisana u z.k.ul. 1577 k.o. Vratno, čkbr. 2114/5 oranica u Topolinah   sa 2956 m2, suvlasništvo ½,
 
III. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnine se prodaju  pojedinačno i to  ponuditelju koji za njih dostavi najpovoljniju ponudu, pod čime se podrazumijeva  najviša ponuđena cijena.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 07. rujna 2021. g., na žiro-račun stečajnog dužnika broj: HR3623400091116044139, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od ponuđene  cijene nekretnine koju žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-74/12,“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Nalog za plaćanje jamčevine mora biti izvršen najkasnije s datumom 07. rujna 2021.  U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica Meteor grupe d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku Meteor grupa d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je  07. rujan  2021. godine, a kao datum dostave  je mjerodavan  otisnuti žig prijemne pošte na omotnici..
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je zaključno do 30. rujna 2021. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se 14. rujna   2021.,  na adresi stečajne upraviteljice u Štefancu Bartolovečkom, Štefanec Marof 27, u  9,00 sati. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnina mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
127.10.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
202.07.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
322.04.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
404.03.2021METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
527.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
627.11.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
702.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
802.10.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
928.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1028.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1128.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1228.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1328.05.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1426.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1526.03.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1617.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1717.02.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1815.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
1915.01.2020METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2006.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2106.11.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2223.09.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2313.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2413.06.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2524.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2624.04.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2726.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2826.02.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
2907.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3007.01.2019METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3122.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3212.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3312.11.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3404.10.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3524.09.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3605.07.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3719.06.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3815.05.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
3925.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4011.04.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4127.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4220.02.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4318.01.2018METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4428.12.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4529.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4629.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4715.11.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4819.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
4919.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
5019.09.2017METEOR GRUPA D.O.O. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
 # 50 (50/104)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status