Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of RijekaProcedure Number
Bankruptcy debtorLUNA – COMMERCE d.o.o. - Klana 115, KlanaBankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline25.08.2021.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value512.000,00 HRK (70.525,36 EUR)
(Zalihe novog željezarijskog i nautičkog asortimana te inventar (police) sukladno Javnobilježničkom popisu u prilogu. Zalihe se nalaze u Malom Lošinju.)
  
Ad:

U stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci, posl. br. St-219/2020 nad dužnikomLUNA – COMMERCE d.o.o. u stečaju, Klana, Klana 115, OIB: 53182351663, stečajni upravitelj oglašava prodaju imovine dužnika:
 
 
JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA
 
 
1.Predmet prodaje i osnovni uvjeti:
 
Zalihe novog željezarijskog i nautičkog asortimana te inventar (police) sukladno Javnobilježničkom popisu u prilogu. Zalihe se nalaze u Malom Lošinju. Početna – minimalna cijena zalihe je 512.000,00 kn s PDV-om FCO Mali Lošinj.

2. Uvjeti prodaje:

 
Roba iz gornje točke prodaje se kao cjelina – kupac kupuje svu količinu robe iz popisa koji je prilog oglasa.
 
U cijenu je uključen PDV.
 
Prodaja se vrši po načelu "viđeno kupljeno", te su naknadni prigovori isključeni.
 
Rok za predaju ponuda je mjesec dana od dana objave ovog oglasa na web stranici Webstečaj – Sudačka mreža.
Ponude dostavljene nakon isteka roka neće se uvažiti.
 
Ponuda mora sadržavati ponuđenu cijenu i dokaz – preslik uplate jamčevine u iznosu od 5 % istaknute početne cijene. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Luna – commerce d.o.o. u stečaju IBAN: HR6325030071130001934
 
Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 3 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude. Nakon uplate kupovnine, kupac je  dužan kupljene pokretnine preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku – FCO Mali Lošinj.
 
Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 5 radnih dana od odabira najpovoljnije ponude.
 
Ponude se upućuju na adresu: Stečajni upravitelj Diego Debeljuh, Laginjina 6, 52100 Pula
 
Zainteresirane osobe mogu dodatne informacije o robi i razgledavanju te fotografije saznati na mail diego.debeljuh.stecajni@gmail.com ili na broj 098 854 666
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
2LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
3LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
4LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
5LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
6LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
7LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
8LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
9LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
10LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
11LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
12LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
13LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
14LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
15LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
16LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
17LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
18LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
19LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
20LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
21LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
22LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
23LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
24LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
25LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
26LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
27LUNA – COMMERCE d.o.o. , Klana details 
 # 27 (50/27)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status