Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMETRANS d.o.o. - Pete poljanice 12, ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu30.04.2021.Datum dražbe07.05.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost18.100,00 HRK (2.493,18 EUR)
(Pašnjak, livada)
  
Napomena07.05.2021.g. u 11,30 h Zagreb, Mirka Viriusa 16
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Likvidator u postupku nad Likvidacijskom masom iza METRANS d.o.o. u likvidaciji, Mirka Viriusa 16, Zagreb, OIB: 56228885023, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  R1-76/2017, objavljuje 1. oglas o prodaji nekretnine. U nastavku je oglas:
 

 
O  G  L  A  S
ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU LIKVIDACIJSKOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PRVI PUT


 
I. Predmet prodaje: Opis predmeta prodaje:

Vrijednost:

Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Novi Marof, zk.ul. 5198, k.o. KLJUČ, k.č.br. 3818, PAŠNJAK ZABREŽ, ukupne površine 3614 m2.

253.000,00 kn

Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zlatar, zk.ul.3410, k.o. VELEŠKOVEC, k.č.br. 286/2, LIVADA CIGLANA, ukupne površine 5395 m2

18.100,00 kn

 

II.  Uvjeti prodaje:

1. Nekretnine iz točke I. prodaju se odvojeno po početnim utvrđenim vrijednostima. Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se nekretnine ne mogu prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Korana Ferdelji, Mirka Virusa 16 , 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas R1-76/2017, Likvidacijska masa iza METRANS – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti do zaključno30.04.2021. godine kao posljednjeg dana roka predaje ponude poštanskom uredu preporučeno. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
4. Ponuđač je dužan navesti  ponuđenu cijenu ( ne manju od navedene u točki I. ovog oglasa).
 
5. Jamčevina iznosi 10% utvrđene vrijednosti nekretnine i uplaćuje se na žiro-račun likvidacijske mase otvoren kod IMEX BANKA d.d. Split, IBAN: HR3124920081100032730, model: HR99, uz opis plaćanja «Jamčevina u predmetu R1-76/2017 za 1. oglas o prodaji nekretnina». Zadnji pravovaljani dan za uplate jamčevina je 30.04.2021.god.
 
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u kratkom roku, bez kamata.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne smatrati će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine po bilo kojoj osnovi.
 
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja sadržava najvišu cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjdanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više» .
 
9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 14.05.2021.god. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te likvidacijska masa zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina  po bilo kojoj osnovi, a na koje uvjete pristaje kupac u trenutku davanja ponude.
 
11. Sve troškove sastavljanja i sklapanja ugovora i izjava po odvjetniku likvidacijske mase iza METRANS d.o.o., ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete prihvaća slanjem ponude.
 
12. Javno otvaranje ponuda održati će se 07.05.2021.g. u 11,30 h u prostorijama likvidatora na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Zbog novonastale situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske mole se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail likvidatora kferdelji@gmail.com kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.
 
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
13. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnine ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
14. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.
 
 
Datoteka
PROCJENA - METRANS zemljište Presečno, Novi Marof 2021-03-24 (1).pdf
PROCJENA - METRANS zemljište Veleškovec 2021-03-24.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.11.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
228.10.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
329.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
401.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
523.07.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
626.05.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
714.04.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
803.03.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
913.01.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1009.12.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1128.10.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1223.09.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1301.07.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1427.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1505.03.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1609.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1709.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1819.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1919.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2011.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2111.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2208.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2308.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2405.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2505.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status