Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorDISPLAY ECHO d.o.o. - Trg maršala Tita 12, Velika GoricaBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline10.04.2020.Auction date16.04.2020.
New date for bidsNew auction date
Value71.034,04 HRK (9.784,57 EUR)
(Put)
  
Note10.04.2020. g. 16.04.2020.g. u 15,30 h Zbog novonastale situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajne upraviteljice korana.ferdelji@net.hr kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti. Sve dodatne informacije svakim radnim danom od 10,00-14,00 h na broj 098 614 129
Ad:

Temeljem odluke skuštine vjerovnika stečajnog dužnika, DISPLAY ECHO d.o.o. u stečaju, Velika Gorica, Trg maršala Tita 12, OIB: 99539493962, St-4087/2016 od dana 10. veljače 2020. godine stečajna upraviteljica Korana Ferdelji iz Zagreba, Mirka Viriusa 16, OIB: 74691192835

OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PRVI PUT
 
I. Predmet prodaje

Rbr.

Nekretnina

Vrijednost nekretnine

1

Nekretnina upisana kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb u zk.ul.br. 30245, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4909/19 put površine 122 m2

393.916,04 kn

2

Nekretnina upisana kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb u zk.ul.br. 30245, k.o. Grad Zagreb, k.č.br. 4909/61 put površine 22 m2

71.034,04 kn

 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnina iz točke I. prodaju se po utvrđenoj cijeni.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja poštanskim putem preporučeno: Stečajna upraviteljica Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za nekretninu na 1. dražbi u stečajnom postupku DISPLAY ECHO d.o.o. u stečaju,  St-4087/2016 – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici  do zaključno 10.04.2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi te izvadak iz nadležnog registra.
 
5. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
6. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
7. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 23.04.2020.godine uplatiti kupoprodajni iznosa iz ponude na račun stečajnog dužnika. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
8. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina, kao niti za posjed nekretnine.
 
9. Sve troškove sastava ugovora po odvjetniku, sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
10. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 16.04.2020. godine, u 15,30 h u pisarnici stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj. Zbog novonastale situacije vezane uz prijenos bolesti COVID-19 te odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske umoljavaju se svi ponuditelji koji imaju namjeru sudjelovati na otvaranju ponuda najave svoj dolazak dva dana ranije na mail stečajne upraviteljice korana.ferdelji@net.hr kako bi se organizirali svi potrebni uvjeti.

Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda objaviti će se novi oglas.
 
12.  Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10,00-14,00 h, na telefone broj: 098 614 129.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
129.09.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
201.09.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
323.06.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
426.05.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
514.04.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
603.03.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
713.01.2022DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
809.12.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
928.10.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1023.09.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1101.07.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1227.05.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1302.04.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1411.02.2021DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1510.12.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1601.10.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1724.07.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
1819.06.2020DISPLAY ECHO d.o.o. , Velika GoricaKorana Ferdeljidetails 
 # 18 (50/18)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status