Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikMEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. - Zrinsko-frankopanska bb, ČakovecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu04.02.2020.Datum dražbe11.02.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost231.822,00 HRK (31.932,28 EUR)
(Poslovni prostor )
  
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

                                                                                                   
U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom  MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. u stečaju, Čakovec, Zrinsko-frankopanska bb, OIB: 89473756773,  stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od 12. veljače 2019. godine
 
OBJAVLJUJE 4. PRODAJU NEKRETNINE
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I. Predmet prodaje je nekretnina upisana u z.k.ul. 7951 k.o Čakovec, čkbr. 98/B/1, dvorište Ul.kralja Tomislava  od 291 m2, stambenoposlovna zgrada  Ul.kralja Tomislava od 325 m2, ukupne površine od 616 m2, etažna jedinica  1, 12/100 dijela, poslovni prostor broj 1 u prizemlju ukupne površine 53,00 m2, koji se sastoji od: prodavaonice od 23,06 m2, skladišta od 24,53 m2, WC-a 1 od 1,18 m2, WC-a 2 od 1,16 m2 i predprostora od 3,07 m2, u etažnom elaboratu označen žutom bojom, po početnoj cijeni u iznosu od  231.822,00 kn.
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina se prodaje po utvrđenoj početnoj cijeni  i ispod te cijene se na četvrtoj   prodaji ne može prodati.
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 3. veljače 2020. g., na žiro-račun stečajne mase broj: HR2223400093510641778, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-73/2000“,  te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d.   u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 4. veljače 2020. godine.
3. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je zaključno do 26. veljače 2020. godine uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude, jer u protivnom, smatra se da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
5. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom u cijelosti snosi kupac.
6. Javno otvaranje ponuda održat će se 11. veljače   2020. godine u 9,30 sati, na adresi u Čakovcu, Dr. Ivana Novaka 13.  Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
7. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom nekretnine mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon broj 098/1863124.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
125.09.2020MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
228.05.2020MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
328.05.2020MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
426.03.2020MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
507.11.2019MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , ČakovecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
613.06.2019MEĐIMURJE-STAKLO-POD d.d. , ČakovecPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status