Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikBIO TECH d.o.o. - Kružna 68, ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu03.01.2020.Datum dražbe09.01.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost11.672,00 HRK (1.607,76 EUR)
(Motorno vozilo M1-OSOBNI AUTOMOBIL, marke VOLVO XC 70 2.4 D5 AWD, godina proizvodnje 2003., broj šasije YV1SZ799741145803, reg oznake ZG 7118 ET )
  
Napomena03.01.2020.god. 09.01.2020.god. u 13,00 h na adresi Mirka Virusa 16, Zagreb Informacija dostupne na broj 098 356 266, Svaki radni dan od 10,00 do 14,00 sati Na vozilu stoji zabilježba razlučnog vjerovnika koja se po prodaji istih briše.
Oglas:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom BIO TECH d.o.o. u stečaju, Kružna 68, Zagreb, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-4429/2016, temeljem članka 63 st. 5 Stečajnog zakona objavljuje

 O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, TREĆI PUT


I.  Predmet prodaje 

Pokretna imovina (osobna vozila) koja se nalazi u Zagrebu.
Iznosi za koje se imovina prodaje:
 

Red. br.

Pokretnina:

Količina:

Iznos sa uključenim PDV-om:

1.

M1-OSOBNI AUTOMOBIL, marke VOLVO XC 70 2.4 D5 AWD, godina proizvodnje 2003., broj šasije YV1SZ799741145803, reg oznake ZG 7118 ET

1

11.672,00 kn

 
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 25%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)
 
Napomena: na predmetnom vozilu upisana je zabilježba razlučnog prava Ministarstva financija, Porezne uprave Zagreb koja će se po kupoprodaji brisati u razumnom roku.

II. Uvjeti prodaje

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Korana Ferdelji, Mirka Viriusa 16, 10 090 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas St-4429/2016 BIO TECH d.o.o. u stečaju– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno03.01.2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
 
3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% od početne cijene naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR0524920081100032519, otvoren kod Imex banka d.d. , model HR00, uz opis plaćanja »jamčevina u predmetu St-4429/16« te uz opis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 03.01.2020.godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana otvaranja ponuda bez kamata.       
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku ili se na javnom otvaranju ponuda utvrdi kako ponuda nije pravovaljana, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
9. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 17.01. 2020. godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.

10. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
11. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.

12. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
 
13. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 09.01.2020.godine u 13,00 h u prostorijama ureda stečajne upraviteljice na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
14. Razgledavanje pokretnina održati će se 19.12.2019.god. u 10,00 h na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb. Sve dodatne informacije u svezi navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098 356 266.
Datoteka
OGLEDNI_PRIMJERAK_ZA_VOZILA_-_TEKST.pdf
Stranica1.pdf
Stranica2.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
109.01.2020BIO TECH d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
208.11.2019BIO TECH d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
317.10.2019BIO TECH d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
417.10.2019BIO TECH d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 4 (50/4)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status