Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMETRANS d.o.o. - Pete poljanice 12, ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu30.12.2019.Datum dražbe09.01.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost188.957,00 HRK (26.027,85 EUR)
(U naravi kuća i dvorište, livade, oranice, pašnjak, šuma i vinograd površine 15.181,00 m2 sve upisano u Općinski sud u Zlataru, zk odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250. )
  
Napomena30.12.2019.god. 09.01.2020.god. u 12,00 h u uredu stečajne upraviteljice, Zagreb, Mirka Viriusa 16
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Likvidator u postupku nad likvidacijskim dužnikom METRANS d.o.o. u likvidaciji, Pete Poljanice 12, Zagreb, OIB: 65699582974, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  R1-76/2017, objavljuje 5. oglas o prodaji nekretnine. U nastavku je oglas:

O  G  L  A  S
ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU LIKVIDACIJSKOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PETI PUT


I.Predmet prodaje: 

Nekretnine:
  -  k.č.br. 69/22 livada pod vulici površine čhv 428 odn. 1539 m2
  -  k.č.br. 73/13 livada širina površine čhv 481 odn. 1730 m2
  -  k.č.br. 73/72 oranica dvorište površine 340 čhv odn. 1223 m2
  -  k.č.br. 73/73 pašnjak površine čhv 255 odn. 917 m2
  -  k.č.br. 73/74 kuća i dvorište površine 417 čhv odn. 1500 m2
  -  k.č.br. 122/8 šuma ober gršića površine čhv 365 odn. 1313 m2
  -  k.č.br. 173/11 oranica njača površine 369 čhv odn.1327 m2
  -  k.č.br. 188/7 vinograd goljak površine čhv 200 odn. 719 m2
  -  k.č.br. 190/6 šuma goljak površine22 čhv odn. 79 m2
  -  k.č.br. 232/16 šuma sinjačkovina površine čhv 744 odn. 2676 m2
  - k.č.br. 3459 livada medvođe površine 600 čhv odn. 2158 m2, sve upisane kod Općinskog suda u Zlataru, z.k. Odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250.
 
II. Uvjeti prodaje:

1. Nekretnine iz točke I prodaju se skupno po utvrđenoj cijeni od 188.957,00 kn
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Korana Ferdelji, Mirka Virusa 16, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas R1-76/17 METRANS – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti do zaključno 30.12.2019. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
3. Ponuđač je dužan navesti  ponuđenu cijenu ( najmanja ponuda 188.957,00 kn).
4. Javno otvaranje ponuda održati će se 09.01.2020.g. u 12h na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb, pisarnica likvidatora.
5. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnine ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je  uplatiti  kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku 8 dana od primitka obavijesti o izboru. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
7. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine.
8. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
9. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.
10. Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
Datoteka
Dopuna 5 Oglasa za prodaju nekretnine METRANS d.o.o. u likvidaciji Sudačka mreža.docx
METRANS-signed.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.11.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
228.10.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
329.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
401.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
523.07.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
626.05.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
714.04.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
803.03.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
913.01.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1009.12.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1128.10.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1223.09.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1301.07.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1427.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1507.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1605.03.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1709.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1819.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1919.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2011.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2111.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2208.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2308.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2405.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2505.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status