Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikBRENTOS d.o.o. - Ratac 2, SupetarStečajni upraviteljAda Rajković - ,
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu19.03.2019.Datum dražbe20.03.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost546.700,00 HRK (75.305,10 EUR)
(Neizgrađeno građevno zemljište)
  
NapomenaProcjena zemljišta dostupna na upit
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom BRENTOS d.o.o. u stečaju Supetar, Ratac 2, OIB 87086361794, sukladno odluci skupštine vjerovnika od 26. veljače 2019.g., stečajna upraviteljica dana 06. ožujka 2019.g. objavljuje
                                                                                                                     
OGLAS
O PRODAJI IMOVINE USMENOM JAVNOM DRAŽBOM
(PRVI PUT)
 

I. PREDMET PRODAJE
 
Nekretnine upisane označene kao:
1. k.č. 734, u naravi oranica, površine 1072 m2
2. k.č.735/4, u naravi npl.put, površine 44 m2
3. k.č. 735/5, u naravi PŠ., površine 40 m2
sve upisane kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Supetar u zk.ul. 529, k.o. Dračevica.
Ukupna površina zemljišta 1156 m2. Procijenjena vrijednost nekretnina prema procjeni sudskog vještaka za procjenu nekretnina iznosi 546.700,00 kn (slovima: petstočetrdesetšest tisuća sedamsto kuna)
 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
 
1. Nekretnine se prodaju skupno.
2. Nekretnine se prodaju usmenom javnom dražbom uz prethodnu prijavu.
3. Početna prodajna cijena predmeta prodaje iznosi 546.700,00 kn (slovima: petstočetrdesetšest tisuća sedamsto kuna) i predstavlja najnižu početnu vrijednost ispod koje se ne može prodati.
4. Rok za dostavu prijava je 19. ožujka 2019. godine. Prijave koje zaključno s tim danom ne zaprimi stečajni upravitelj neće se uzimati u obzir.
5. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 54.670,00 kn (slovima: pedesetčetiri tisuće šestosedamdeset kuna) na žiro račun broj HR8825000091101468008 otvoren u Addiko banci d.d. Jamčevina koja zaključno s danom 18. ožujka 2019.g. ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena.
Dokaz o uplati jamčevine potrebno je priložiti uz prijavu.
6. Ponuditelj koji ne uplati jamčevinu u ostavljenom roku nema pravo sudjelovanja na usmenoj javnoj dražbi.
7. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini zajedno s prijavom koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar), naznaku imovine i ponuđenu cijenu potrebno je dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: Ada Rajković, Matice hrvatske 10, 21000 Split, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda BRENTOS - ne otvarati." 
8. Usmena javna dražba će se održati dana 20. ožujka 2019. godine u 12,00 sati,u prostorijama Trgovačkog suda u Splitu, na adresi Sukoišanska 6, Split sudnica br. 4 (soba br.118) prvi kat.
9.  Usmena javna dražba provest će se po načelu “tko da više”.
10. Ponuditelj koji stavi najpovoljniju ponudu dužan je u roku od 8 dana od održavanja usmene javne dražbe sklopiti ugovor o kupoprodaji i isti u potpisu ovjeriti kod javnog bilježnika jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
11. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana održavanja usmene javne dražbe platiti iznos kupovnine umanjen za uplaćenu jamčevinu, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
12. Ako ponuditelj koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ovog oglasa, imovina će se prodati kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.
13. Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovinu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
14. Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.
15. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
16. Usmena javna dražba bit će valjana ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
17. Pravo sudjelovanja imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe koje temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo predmetu prodaje te koji su uplatili jamčevinu.
18. Sve poreze, pristojbe, trošak sastavljanja ugovora o prodaji i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.
19. Prodaja predmeta prodaje se obavlja po načelu viđeno – kupljeno pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca. Prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari.
20. Sve ostale obavijesti i dogovor za razgledavanje nekretnine može se kontaktirati stečajni upravitelj na mob. 098 233 473 ili na mail rajkovic.ada@gmail.com. Razgledavanje nekretnina moguće je uz prethodnu najavu i u dogovoru sa stečajnom upraviteljem u zavisnosti od slobodnih termina stečajnog upravitelja.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
130.01.2020BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
227.09.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
303.07.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
403.07.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
508.05.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićFINA - elektronička dražbaopširnije 
7BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićFINA - elektronička dražbaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status