Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorMETRANS d.o.o. - Pete poljanice 12, ZagrebBankruptcy trusteeKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Assets categoryImmovableType of assets
Bid deadline04.03.2019.Auction date08.03.2019.
New date for bidsNew auction date
Value259.200,00 HRK (35.703,46 EUR)
(U naravi kuća i dvorište, livade, oranice, pašnjak, šuma i vinograd površine 15.181,00 m2 sve upisano u Općinski sud u Zlataru, zk odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250. )
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Likvidator u postupku nad likvidacijskim dužnikom METRANS d.o.o. u likvidaciji, Pete Poljanice 12, Zagreb, OIB: 65699582974, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  R1-76/2017, objavljuje 1. oglas o prodaji nekretnine. U nastavku je oglas:

 
O  G  L  A  S
ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU LIKVIDACIJSKOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DRUGI PUT


I. Predmet prodaje: 

Nekretnine:
  -  k.č.br. 69/22 livada pod vulici površine čhv 428 odn. 1539 m2
  -  k.č.br. 73/13 livada širina površine čhv 481 odn. 1730 m2
  -  k.č.br. 73/72 oranica dvorište površine 340 čhv odn. 1223 m2
  -  k.č.br. 73/73 pašnjak površine čhv 255 odn. 917 m2
  -  k.č.br. 73/74 kuća i dvorište površine 417 čhv odn. 1500 m2
  -  k.č.br. 122/8 šuma ober gršića površine čhv 365 odn. 1313 m2
  -  k.č.br. 173/11 oranica njača površine 369 čhv odn.1327 m2
  -  k.č.br. 188/7 vinograd goljak površine čhv 200 odn. 719 m2
  -  k.č.br. 190/6 šuma goljak površine22 čhv odn. 79 m2
  -  k.č.br. 232/16 šuma sinjačkovina površine čhv 744 odn. 2676 m2
  - k.č.br. 3459 livada medvođe površine 600 čhv odn. 2158 m2, sve upisane kod Općinskog suda u Zlataru, z.k. Odjel Zlatar, k.o. Veleškovec u z.k.ul. br. 250.
 
II.  Uvjeti prodaje:

1. Nekretnine iz točke I prodaju se skupno po utvrđenoj cijeni od 259.200,00 kn
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Korana Ferdelji, Mirka Virusa 16 , 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za oglas R1-76/17 METRANS – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti do zaključno04.03.2019. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.
3. Ponuđač je dužan navesti  ponuđenu cijenu ( najmanja ponuda 259.200,00 kn).
4.  Javno otvaranje ponuda održati će se 08.03.2019.g. u 10h na adresi Mirka Viriusa 16, Zagreb, pisarnica likvidatora.
5. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju nekretnine ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je  uplatiti  kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku 8 dana od primitka obavijesti o izboru. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
7. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 8 (osam) dana pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine.
8. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.
9. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.
10. Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
File
METRANS-signed.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
124.11.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
228.10.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
329.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
401.09.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
523.07.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
626.05.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
714.04.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
803.03.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
913.01.2022METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1009.12.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1128.10.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1223.09.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1301.07.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1427.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1507.05.2021METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1605.03.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1709.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1809.01.2020METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
1919.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2019.09.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2111.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2211.04.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2308.03.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2405.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
2505.02.2019METRANS d.o.o., ZagrebKorana Ferdeljidetails 
 # 25 (50/25)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status