Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorIntercargo d.o.o. - Varaždinska 133, ZbelavaBankruptcy trusteePavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline20.03.2017.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value9.375,00 HRK (1.291,36 EUR)
(OSOBNI AUTOMOBIL (M1) VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, bez reg.oznake)
  
Ad:

 
U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom Intercargo d.o.o. u stečaju, Varaždinska 133, Zbelava, MB: 1485377, OIB: 65891348804 pod poslovnim brojem St-872/2016, stečajni upravitelj  objavljuje:
 
PONOVLJENI OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje:
OSOBNI AUTOMOBIL (M1) VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, bez reg. oznake BROJ ŠASIJE WVWZZZ1JZ2W420274, 2001. GODINA PROIZVODNJE
 
VRIJEDNOST: 9.375,00 KUNA (PDV UKLJUČEN)
 
napomena: na pokretnini postoji razlučno pravo Privredne banke Zagreb d.d.
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1.Prodaje se pokretnina kao cjelina,
 
2.Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda,  

3. Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24,10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet St-872/2016, te predati pošti najkasnije do dana 20.03.2017. G.
 
4. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe domaće i strane
 
5. Predmetna pokretnina se ne može prodati ispod prodajne cijene
 
6. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 ( tri ) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu na žiro-račun stečajnog dužnika br: HR7823400091190025186 otvorenog kod Privredne banke Zagreb d.d. te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine.
 
7. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca
 
8. Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
2Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
3Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
4Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
5Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
6Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
7Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
8Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
9Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
10Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
11Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
12Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
13Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
14Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
15Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
16Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
17Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
18Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
19Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
20Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
21Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
22Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
23Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
24Intercargo d.o.o. , ZbelavaPavao Mrkonjićdetails 
 # 24 (50/24)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status