Detalji ponude:
Naziv Prodaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikLASTOVO poljoprivredna zadruga - , LastovoStečajni upraviteljIvanka Sušić - Nalješkovićeva 29 , Dubrovnik
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe18.10.2016.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost10.000,00 HRK (1.377,45 EUR)
( OPREMA ZA PRERADU MASLINA)
  
Oglas:

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 9. rujna 2016.god. stečajni upravitelj stečajnog dužnika LASTOVO poljoprivredna zadruga u stečaju , OIB: 76382298892, oglašava prodaju imovine stečajnog dužnika
                  

PRVOM USMENOM JAVNOM DRAŽBOM                         

PRED JAVNIM BILJEŽNIKOM
                           
 

I POGON STARE ULJARE

Utvrđena početna cijena u iznosu od 10.000,00 kn sa PDV-om, predstavlja početnu cijenu ispod koje se navedena imovina ne može prodati.

Imovina će se prodavati  na 1.(prvoj) usmenoj javnoj dražbi koja će se održat  u uredu javnog bilježnika Ivo Radović, Vukovarska 19/II, u Dubrovniku,  18. listopada 2016.god. u 13.00 sati.

Imovina se ne može prodati ispod utvrđene cijene   

II Kao kupci  mogu sudjelovati samo osobe koje polože jamčevinu u iznosu od 10 %  od utvrđene vrijednosti imovine u korist  žiro računa stečajnog dužnika broj IBAN:  HR98 2484008 1107077627  kod Raiffeisenbank Austria  d.d. uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu 11. St – 48/2014 », te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja.
Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 14. listopada 2016.g.                    
Potvrda o uplaćenoj jamčevini zajedno sa prijavom za dražbovanje koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (preslika osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar) i naznaku imovine za koju se dražbuje mora se dostaviti do zaključno 18. listopada 2016.god. u ured Javnog bilježnika Iva Radovića u vremenu od 12.00 sati do 13.00 sati,kasnije pristigle prijave smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.          
Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena položena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od uplate kupovnine, bez kamata.  

III Zastupnici ponuditelja moraju na dražbi svoje ovlaštenje dokazati javnom ispravom ili javno ovjerenom punomoći.
 
IV Kupac je dužan položiti kupovninu u roku do 18. studenog 2016.god. Sve poreze,  pristojbe i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi  kupac o dospjelosti.  
 
V Ako kupac koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovninu u cijelosti u roku, imovina će se ponuditi kupcu koji je ponudio nižu cijenu, redom prema  veličini cijene koju su ponudili.  
 
VI Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne  položi kupovninu u cijelosti u određenom roku ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 
VII Dodatne informacije u svezi prodaje i razgledavanja navedene imovine, mogu se dobiti radnim danom od 9 - 13 h, na telefon broj: 091–51-64-792.
Datoteka
LASTOVO-POGON STARE ULJARE.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
128.02.2018LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
208.02.2018LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
322.01.2018LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
429.12.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
506.12.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
615.11.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
720.10.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
819.09.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
930.08.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1016.08.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1126.07.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1207.07.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1321.06.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1402.06.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1520.03.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1622.02.2017LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1721.12.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1821.12.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1924.11.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2024.11.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2118.10.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2210.08.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2315.07.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2428.06.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2525.05.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2626.04.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2718.01.2016LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2826.11.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2901.10.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3014.07.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3114.07.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3219.06.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3319.06.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3421.05.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3521.05.2015LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
36LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
37LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
38LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
39LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
40LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
41LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
42LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
43LASTOVO poljoprivredna zadruga , LastovoIvanka Sušić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 43 (50/43)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status