Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMASMEDIA d.o.o. - Ulica Baruna Trenka 13, ZagrebStečajni upraviteljKorana Ferdelji - Biskupa J. Galjufa 7a, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu01.09.2015.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Osobna vozila Vrijednost navedena u tekstu oglasa)
  
Oglas:

Stečajni upravitelj u postupku nad stečajnim dužnikom MASMEDIA d.o.o. u stečaju, Ulica Baruna Trenka 13, Zagreb, koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br.  St-1160/13, temeljem članka 63 st. 5 Stečajnog zakona objavljuje

O  G  L  A  S
ZA PRODAJU IMOVINE STEČAJNE MASE STEČAJNOG DUŽNIKA
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA


I Predmet prodaje: 

Pokretna imovina (osobna vozila) koja se nalazi u Zagrebu.

Iznosi za koje se imovina prodaje:
- Peugeot 206, godina proizvodnje 1999, na iznos od 6.365,00 kn sa uključenim PDV-om
- Ford Focus, godina proizvodnje 2000, na iznos od 5.898,00 kn sa uključenim PDV-om
- Peugeot 307, godina proizvodnje 2004, na iznos od 6.365,00 kn sa uključenim PDV-om.
U cijenu gore navedenih pokretnina je uračunat PDV u iznosu od 25%.
(Detaljan opis predmeta  nalazi se kod stečajnog upravitelja i na web stranici www.sudacka-mreza.hr i sastavni dio je ovog oglasa)

II Uvjeti prodaje:

1. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Korana Ferdelji, Biskupa J. Galjufa 7a , 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za ponuda za oglas St-1160/13 MASMEDIA– ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnoj upraviteljici do zaključno01. rujna 2015. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.

2. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom.

3. Ponuđač je dužan navesti naziv pokretne imovine na koju se ponuda odnosi, te  ponuđenu cijenu, koja ne smije biti manja od navedene početne cijene.

4. Prednost pri kupnji imaju ponuditelji koji ponude kupnju pokretne imovine u cijelosti.

5. O rezultatu ponuđači će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.

6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je  uplatiti  kupoprodajnu cijenu iz ponude u roku 8 dana od ispostave računa. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.

7. Po uplati kupoprodajne cijene kupac je dužan o svom trošku najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana odvesti kupljene stvari, u protivnom protekom tog roka za svaki dan će mu prodavatelj zaračunati ležarinu sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina.

8. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac.

9. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 10-14h, na telefon broj: 098/614129.

10. Prodaja se obavlja po načelu ”VIĐENO KUPLJENO”  pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih pokretnina.
Datoteka
Ford Focus.pdf
Peugeot 207.pdf
Peugeot 307.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
129.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
201.09.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
323.06.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
426.05.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
514.04.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
603.03.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
713.01.2022MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
809.12.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
928.10.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1023.09.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1101.07.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1227.05.2021MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21MASMEDIA d.o.o. , ZagrebKorana FerdeljiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 21 (50/21)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status