Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikMG SERVIS d.o.o. - Mala Švarča 155, KarlovacStečajni upraviteljMatko Ljuban - Hrvatskih iseljenika 3, Zagreb
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu28.12.2023.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost24.140,00 EUR (175.251,57 HRK)
(Vozila)
  
NapomenaProcjembeni elaborat dostupan na upit
Oglas:

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku St-930/2023 nad dužnikom MG SERVIS d.o.o. u stečaju, Karlovac, Mala Švarča 155, OIB:72004884681, objavljuje se


OGLAS
za pojedinačnu prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda
 
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika pokretnine – gospodarska i osobna vozila, prema popisu kako slijedi:

Red.  br.

Vozilo

Početna cijena bez PDV-a            (€)

1

Mercedes Vito, 111 CDI, 2005.g, WDF63970513148459

   4.020,00

2

Fiat Doblo Cargo 1.6, 2013.g., ZFA26300009224144

   3.450,00

3

Fiat Doblo 1,6 M-JET, 2013.g., ZFA26300009222907

   2.950,00

4

Fiat Doblo 1,9 JTD Panorama 2006. ZFA22300005475139

   2.640,00

5

Renault Megane 1,5 DCI, 2011.g., VF1BZAS0544346746

   3.980,00

6

Fiat Doblo 1,6 Multijet, 2015.g., ZFA26300006A13227

   3.780,00

7

Fiat Doblo 1,6 Multijet, 2013.g., ZFA23600009255355

   3.320,00

 
Prodaja vozila obavlja se pojedinačno.
Početne cijene vozila istaknute su bez PDV-a.
Na vozilima upisan teret - razlučno pravo RH, MF, Porezna uprava, koje se rješenjem suda  briše nakon kupoprodaje.
             
II. Uvjeti prodaje
1. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda od fizičkih i pravnih osoba, te se vozila prodaju u zatečenom stanju,
2. Početna cijena prikazana je u stupcu III individualno za svako vozilo, bez uračunatog PDV-a, koji se iskazuje i obračunava kod izdavanja računa kupcu,
3. Iznos jamčevine koji se mora uplatiti na račun stečajnog dužnika i potvrda o tome dostaviti sa ponudom iznosi 10% prodajne početne cijene svakog pojedinačnog vozila, broj računa IBAN:HR7823900011101398838 otvoren kod HPB d.d.uzopis plaćanja: „jamčevina St-930/23, vozilo“ i uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.
 U slučaju odustanka od kupnje i neuplate cjelokupnog ponudbenog iznosa u zadanom roku, uplatitelj nema pravo na povrat jamčevine, odnosno uraćunava se u ponudbeni iznos.
Ako ponuditelj nudi više ponuda za više vozila, za svako pojedino vozilo mora se istaknuti zasebna ponuda i izvršiti pojedinačna i točna uplata predujma.
4. Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, ponude i ponudbeni iznosi nisu iskazani zasebnokao u Tablici (redni broj i opis/naziv predmeta), jamčevine nisu uplaćene zasebno, one bez uplaćene jamčevine kao i nepotpune ponude, neće se razmatrati,
5. Pokretnina će biti prodana ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, po načelu ¨viđeno-kupljeno¨ što isključuje sve naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke i cijenu. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika, te nije u obvezi navesti razloge neprihvaćanja ponude.
6. Troškovi odvoza i preuzimanja kupljene pokretnine snosi kupac i obaviti će se u roku 15 dana, u suprotnom za svaki dan se zaračunava ležarina sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina. Sve eventualne poreze i pristojbe vezane uz kupoprodaju snosi kupac.
7. Po uplaćenom kupoprodajnom iznosu iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati račun o kupoprodaji pokretnina, uz potvrdu o primopredaji i odmah uputiti zahtjev nadležnom sudu za brisanje upisa razlučnog prava.
8. Ponuda mora sadržavati:   
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa),
b) redni broj i opis/naziv predmeta iz Tablice za koje se daje ponuda,
c) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u EUR-ima bez PDV-a (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
d) potvrdu o uplaćenoj jamčevini, 
e) potpis ponuditelja,
9. Obavijest o prihvatu ponude dostaviti će se najkasnije u roku 3 dana od otvaranja ponuda  te je kupac u obvezi izvršiti uplatu prema ponudi u roku od 8 dana od dana dostave odluke-obavijesti o prihvatu njegove ponude,
10. Upiti poradi datuma neposrednog razgledavanja, dostava fotografija i eventualnih drugih dodatnih informacija šalju se na e-mail: mljuban2@gmail.com .
11. Ponude se šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:  Matko Ljuban, Hrvatskih iseljenika 3, 10090 Zagreb, s naznakom «St-930/23, vozila, ponuda za oglas-ne otvarati », te moraju prispjeti zaključno s 28.12.2023. (ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuda nevaljala i pristigla izvan roka).
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8MG SERVIS d.o.o. , KarlovacMatko LjubanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 8 (50/8)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status