Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikBRA-MA KREDITNA UNIJA - Put Firula 53, SplitStečajni upraviteljStjepan Lović - Radnička cesta 52, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu20.10.2023.Datum dražbe25.10.2023.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost39.983,05 EUR (290.268,95 HRK)
(Predmet prodaje: k.č.br. 1525/2 ZU 2987, oranica ukupne površine 649 m2, ko Solin, upisana u Zemljišnoknjižni odjel Solin, Općinski sud u Splitu. )
  
Napomena-Javna otvaranje ponuda zakazuje se 25.10.2023.g., 10,00 h ( u prostorijama JB Bože Miletića, Tuškanova 39, Zagreb) - Zadnji dan za dostavu ponuda: 20.10.2023.g. (radi pojašnjenja: dan predaje smatra se dan predaje ponude poštanskom uredu). -Zadnji dan za uplatu jamčevine: 20.10.2023. g. jamčevina iznosi 3.998,30 eura (10% od početne cijene)
Oglas:

Temeljem odluke Odbora vjerovnika stečajnog dužnika BRA-MA kreditna unija u stečaju, Split, Put Firula 53, OIB: 96497966580, St-651/2017 održanog dana 20. siječnja 2023.  godine stečajni upravitelj Stjepan Lović, Radnička cesta 52, Zagreb
 
 
OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA


VI JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
 
I. Predmet prodaje:
 
k.č.br. 1525/2 ZU 2987, oranica ukupne površine 649 m2, ko Solin, upisana u Zemljišnoknjižni odjel Solin, Općinski sud u Splitu.
 
Na predmetnoj nekretnini postoji zabilježba tužbe spora koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu, od dana 28.06.2017, posl.br.n P-3281/17. Z-7748/17, u predmetu tužitelja DO KRAJA j.d.o.o., OIB: 65989508757, iz Milinkovo 11, Kaštel Gomilica protiv tuženika BRA-MA kreditna unija u stečaju.
Predmetni spor je pravomoćno okončan presudom kojom se odbija tužbeni zahtjev, posl.br. P-2872/21 od dana 03. veljače 2023. godine, te se očekuje brisanje zabilježbe spora.
 
Na temelju rješenja Gradske eksproprijacione komisije u Splitu 28/12-1948 i 30/1-1954 Eks. 6/48, na teret č.zem. 1525 uknjižuje se pravo trajne služnosti radi  provođenja betonskog vodovnog kanala i prava pristupa na tu nekretninu radi pregleda i popravka istog kanala na korist:
OPĆENARODNE IMOVINE, kao pravo služnosti pod stav.1 upisuje se organ upravljanja, Poduzeće Jugovinil, K.Sućurac-Gomilica
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina iz točke I prodaje se po cijeni 39.983,05 eura.
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati.  Sve troškove ovjere ugovora o kupoprodaji po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete prihvaća slanjem ponude.
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Lović Stjepan, Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za St-651/2017 –zemljište Solin- ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 20. 10. 2023. godine (radi pojašnjenja: dan predaje smatra se dan predaje ponude poštanskom uredu). Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
4. Jamčevina iznosi  3.998,30 eura(10% od početne cijene) i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: IBAN: HR0523600001102905606kod Zagrebačke banke d.d, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-651/2017-Jadrtovac », te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 20.10.2023. godine.
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
6. Ponuditelj koji povuče ponudu prije odlučivanja o najpovoljnijoj ponudi (otvaranje ponuda kod javnog bilježnika) gubi pravo na povrat jamčevine.
7. Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istim iznosom ponuđene cijene uzet će se u obzir ponuda koja je ranije predana poštanskom uredu.
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 03.11.2023.g. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. U tom slučaju je stečajni upravitelj ovlašten sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja pozvati na uplatu kupovnine iz njegove ponude, koju je isti dužan platiti u roku od 8 dana od dana zaprimanja predmetnog poziva.  
9.Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke po bilo kojoj osnovi, a na koje pristaju kupci u trenutku davanja ponude.
10.   Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju imovine koja je predmet prodaje, ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
11.   Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 25. 10. 2023. godine, u 10,00 h u prostorijama JB Bože Miletića na adresi  Tuškanova 39, Zagreb. Za slučaj da nema pristiglih pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja,  neće biti konstatiranja istoga kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
12.   Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09-13 h, na telefon broj: 01 4872 545 ili na e mail: stecajniupravitelj.lovic@gmail.com.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
221.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
321.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
421.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
504.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
604.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
704.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
825.10.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
925.10.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1007.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1107.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1207.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1307.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1407.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1504.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1604.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1703.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1803.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1903.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2003.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2103.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2203.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2303.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2431.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2531.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2631.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2731.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2829.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2929.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3029.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3129.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3229.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3329.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3420.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3519.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3619.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3719.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3819.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3919.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4019.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4118.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4218.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4318.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4418.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4518.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4618.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4717.03.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4817.03.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4917.03.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5016.03.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/167)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status