Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikSTEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. - , DubrovnikStečajni upraviteljMaroje Stjepović - Preradovićeva 25, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu11.10.2023.Datum dražbe13.10.2023.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost41.500,00 EUR (301.281,70 HRK)
(Suvlasnički dio (1/2) nekretnine oznake kat.čest. 7692/16 zgr., k.o. Plina, upisana kod Općinskog suda u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Ploče u z.ul. 3120, z.k.čest. 1969, k.o. Ploče, ukupne površine 678 m2, u naravi obiteljska kuća na adresi Plinjanska 41 u Pločama)
  
NapomenaJavno otvaranje ponuda dana 13. listopada 2023.g. u 10 sati u uredu javnog bilježnika Kristiana Hukelja na adresi Mrazovićeva ulica 6 u Zagrebu
Oglas:

Temeljem odluke skupštine vjerovnika od 06.09.2023.g. stečajni upravitelj Stečajne mase iza NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. u stečaju iz Zagreba, Preradovićeva ulica 25, OIB: 31570373129  OGLAŠAVA

PRODAJU SUVLASNIČKOG DIJELA NEKRETNINE (1/2)
2. JAVNIM PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

   

I. Predmet prodaje
 
· Suvlasnički dio (½) nekretnine oznake kat.čest. 7692/16 zgr., k.o. Plina, upisana kod Općinskog suda u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Ploče u z.ul. 3120, z.k.čest. 1969, k.o. Ploče, ukupne površine 678 m2, u naravi obiteljska kuća na adresi Plinjanska 41 u Pločama.
 
II. Uvjeti prodaje  

- Nekretnina iz točke I. prodaje se po cijeni u iznosu od 41.500,00 EUR. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Nekretnina nije u sustavu PDV-a.
· Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatile jamčevinu. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Maroje Stjepović, Preradovićeva ulica 25, 10000 Zagreb, P.P. 346, s naznakom «ponuda za St-32/2023 – ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju najkasnije 11. listopada 2023.g., s tim da se pod pojmom „dostaviti“ podrazumijeva da je ponuda fizički prispjela u poštanski ured primatelja pošiljke i da je primatelj obaviješten o njenom prispijeću od strane djelatnika pošte. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
· Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
· Jamčevina iznosi 8.000,00 EUR i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika IBAN: HR9123900011101383957 uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-32/2023», te uz upis OIB-a uplatitelja u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 11. listopada 2023.g.
· Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez zateznih kamata.
· Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude u kojem slučaju nema pravo na povrat jamčevine.
· Najpovoljnija pisana ponuda bit će ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja odmah nakon što se ponude otvore, održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
· Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija biti će dužan u roku od 15 dana od dana javnog otvaranja ponuda, na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude i u tom slučaju gubi pravo na povrat jamčevine. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine.
· Javno otvaranje ponuda zakazuje se za dan 13. listopada 2023.g. u 10:00 sati u prostorijama javnog bilježnika Kristiana Hukelja na adresi Mrazovićeva ulica 6 u Zagrebu.
· Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod stečajnog upravitelja radnim danom između 10 i 14 sati na telefon broj 091/211-1181.
· Posebno se naglašava da nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari, odnosno da prodavatelj kupca ne može uvesti u njihov posjed.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
109.11.2023STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
222.09.2023STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
320.03.2019STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
429.01.2019STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
519.12.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
622.11.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
731.10.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
831.10.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
904.09.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1004.07.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1106.06.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1227.04.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1328.03.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1414.02.2018STEČAJNA MASA IZA NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d. , DubrovnikMaroje Stjepović Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 14 (50/14)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status