Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikPRIGORKA D.D. - Ljudevita Posavskog 3, SesveteStečajni upraviteljDamir Šebetić - Kosirnikova 37 , Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu19.06.2023.Datum dražbe20.06.2023.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 EUR (0,00 HRK)
(Poslovni prostori: 25 lokala u poslovnoj zgradi "Trgovačkog centra Millenium" Sesvete, Ulica Ljudevita Posavskog 3 131.775,54 EUR / 992.862,81 HRK )
  
NapomenaPrikupljanje pismenih ponuda, rok za ponudu 19.06.2023.
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke skupštine vjerovnika stečajnog dužnika, PRIGORKA d.d. u stečaju, Ulica Ljudevita Posavskog 3, Sesvete (Grad Zagreb), OIB: 44010339796, St-149/2006 od dana 29. ožujka 2023. godine stečajni upravitelj Damir Šebetić iz Zagreba, Đorđićeva 6
 
OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, ČETVRTI PUTA

 
I. Predmet prodaje


Rbr.


Nekretnina


Vrijednost imovine


1

1)
Rbr.6. Suvlasnički dio: 18,99/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom osebog dijela- lokal oznake D1 - L140 u I katu , površine 25,29m2
2)
Rbr.155. Suvlasnički dio: 18,03/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-155) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 100 Pr.D4 površine 24,02 m2
3)
Rbr.160. Suvlasnički dio: 9,17/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-160) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 103 Pr. D4 površine 12,21 m2
4)
Rbr.164. Suvlasnički dio: 27,54/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-164) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 47 PR D2 površine 36,68 m2
5)
Rbr.165. Suvlasnički dio: 15,03/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-165) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 18, Pr.D1 površine 20,02 m2
6)
Rbr.166. Suvlasnički dio: 19,51/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-166) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 111 Pr.D4 površine 25,99 m2
7)
Rbr.168. Suvlasnički dio: 16,49/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-168) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 115 Pr.D4 površine 21,96 m2
8)
Rbr.173. Suvlasnički dio: 16,22/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-173) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 56 PR D2, površine 21,61 m2
9)
Rbr.175. Suvlasnički dio: 21,03/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-175) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 25, Pr.D1 površine 28,01 m2
10)
Rbr.185. Suvlasnički dio: 13,65/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-185) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 121 Pr.D4 površine 18,18 m2
11)
Rbr.198. Suvlasnički dio: 11,86/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-198) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br. 85 PR D3 površine 15,80 m2
12)
Rbr.201. Suvlasnički dio: 11,31/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-201) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala 93 Pr.D3 površine 15,07 m2 13)
Rbr.212. Suvlasnički dio: 14,47/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-212) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br.184, I kat, d3 površine 19,28 m2
14)
Rbr.213. Suvlasnički dio: 17,93/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-213) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 148 I. kat D2 površine 23,88 m2
15)
Rbr.225. Suvlasnički dio: 8,18/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-225) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokala br.196 I kat, D4 površine 10,89 m2
16)
RBr.233. Suvlasnički dio: 16,13/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-233) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 172 I. kat D3 površine 21,49 m2
17)
Rbr.234. Suvlasnički dio: 8,12/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-234) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 178 I.kat D3 površine 10,82 m2
18)
Rbr.236. Suvlasnički dio: 11,52/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-236) Temeljem zapisnika broj Z-4610/2008/817 prenosi se slijedeći upis: povezano s vlasništvom posebnog dijela - lokal br. 211 I.kat D4 površine 15,34 m2,
 
sveukupne površine 366,60 m2,
 
Napomena: Kupac plaća sve poreze i davanja vezano za kupoprodaju.

131.775,54 EUR/
992.862,81 HRK
 
Početna cijena je neto cijena i umanjena je za 30% od procijenjene vrijednosti.


II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina iz točke I. prodaje se po utvrđenoj cijeni te kupac davanjem ponude prihvaća sve uvjete iz ponude kao i potvrđuje da je upoznat sa stanjem nekretnine u naravi.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Porez  i troškove u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 5% od utvrđene vrijednosti nekretnina. Jamčevina se uplaćuje na javnobilježnički depozit javnog bilježnika Stjepana Šaškora, Petrinjska 4, Zagreb na IBAN HR8724840081300064757 otvoren kod RBA d.d. Zagreb.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog dužnika putem preporučene pošiljke, kurirskom službom ili osobno  na adresu stečajnog upravitelja Damir Šebetić, Ignjata Đorđića 6, Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku PRIGORKA d.d. u stečaju,  St-149/2006 za 4. oglas  – NE OTVARAJ».
Rok za dostavu ponuda je 19.06.2023. Ponude koje pristignu nakon isteka roka neće se uzeti u obzir.  
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz trgovačkog registra s interneta, službenu-mail adresu te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
5. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, ili da ponudu za nižu cijenu od utvrđene kao početne smatrat će se da je odustao od ponude.
 
6. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja sadržava najvišu cijenu.
 
7. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je u roku od 20 dana od dana prihvaćanja ponude  uplatiti kupoprodajni  iznos iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude.
 
9. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj niti stečajni upravitelj prodavatelja ne odgovaraju kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina po bilo kojoj osnovi, a na koje uvjete pristaje kupac u trenutku davanja ponude. Kupac se obvezuje samostalno rješavati zemljišnoknjižno i pravno stanje kupljene nekretnine te ne može isticati prigovore budući se prodaja vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku davanja ponude. Nekretnine – etaže se prodaju kao jedna cjelina.
Predmetne nekretnine u vlasništvu prodavatelja ali trenutno neki se ne nalaze u fizičkom posjedu prodavatelja, te su predmet kupoprodaje sa navedenim stanjem posjeda. Potencijalni kupac, ako se odluči na kupnju, odriče se prava da ga prodavatelj uvede u posjed, odnosno on će svom trošku, poduzeti sve radnje radi ostvarivanja prava na posjed.  Za sve informacije kontaktirajte upravitelja objekta i to MDM-upravljanje d.o.o. upravitelj@mdm-upravljanje.hr
 
10. Sve troškove sastavljanja i sklapanja ugovora, uknjižbe će se vršiti po odvjetniku stečajnog dužnika, ovjere po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije za porez, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete kupac prihvaća slanjem ponude.
 
11. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu odnosno odustati ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
12.  Otvaranje ponuda održat će se u prostorijama ureda stečajnog upravitelja dana 20.06.2023. u 12h. Ponude će otvoriti javni bilježnik te o istome sačiniti Zapisnik, a ponuditelji će biti obaviješteni putem e-maila o prihvaćanju/neprihvaćanju ponude.
 
13. Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, neće se održati otvaranje ponuda.
 
14. Sve dodatne informacije kao i termin za razgledavanje nekretnine mogu se dobiti putem E-maila: desk@sebetic-partners.hr i upravitelj@mdm-upravljanje.hr 
Datoteka
TS Zg Zapisnik_290323.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
131.05.2023PRIGORKA D.D. , SesveteDamir Šebetić Prodaja imovine stečajnog dužnika, Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
204.05.2023PRIGORKA D.D. , SesveteDamir Šebetić Prodaja imovine stečajnog dužnika, Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
304.11.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
422.09.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
514.07.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
602.06.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
702.06.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
815.04.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
919.02.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1019.02.2015PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1114.10.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1214.10.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1317.07.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1417.07.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1516.06.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1616.06.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1728.05.2014PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1804.12.2013PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1925.05.2012PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2006.04.2012PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2107.01.2012PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2220.12.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2324.11.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2428.09.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2528.06.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2617.05.2011PRIGORKA D.D. , SesveteBranka Malbašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
27PRIGORKA D.D. , SesveteMarinko Paić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28PRIGORKA D.D. , SesveteDamir Šebetić Prodaja imovine stečajnog dužnika, Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 28 (50/28)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status