Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. - Dobrilina 2, Donji StupnikStečajni upraviteljIvan Hudoletnjak - Ljudevita Gaja 20 , Ivanec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu10.06.2023.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost5.912,80 EUR (42.925,75 HRK)
(elektroenergetsko postrojenje za proizvodnju el.energije od sunčeve topline )
  
NapomenaROK ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZAKLJUČNO DO 10.06..2023.g.
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku St-2007/2016 nad stečajnim dužnikom ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. Donji Stupnik, Dobrilina 2, OIB: 00888407751, stečajni upravitelj objavljuje


3. OGLAS
za prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda
 
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika, pokretnina ugrađena na tuđoj nekretnini, i to elektroenergetsko postrojenje za proizvodnju električne energije od sunčeve topline, ''Sunčana elektrana Stupnik 1 broj:SE1.a.1-45/11''.
Pokretnina nije u posjedu stečajnog dužnika. 
 
II. Utvrđena vrijednost i početna cijena
Odlukom skupštine vjerovnika utvrđena je vrijednost navedene nekretnine u iznosu od 5.912,80 EUR, uvećana za pripadajući PDV, što je i utvrđena početna cijena na prvom prikupljanju ponuda.

III Uvjeti prodaje
1. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda od fizičkih i pravnih osoba.
2. Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene kao i nepotpune ponude, neće se razmatrati.
3. Pokretnina će biti prodana ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, po načelu ¨viđeno-kupljeno¨ što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojem osnovu.
4. Sve poreze, pristojbe i ostale troškove vezane uz kupoprodaju snosi kupac.
5. Kupac je dužan položiti kupovnu cijenu u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti o prihvatu ponude, na temelju obavijesti o prihvatu njegove ponude.
 ti će vraćena u roku od 3 radna dana od kada najpovoljniji ponuđač uplati preostali iznos cijene.
6. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika, te nije u obvezi navesti razloge ne prihvaćanja ponude.
7. Po uplaćenom kupoprodajnom iznosu iz ponude, u narednih 15 dana sklopiti će se ugovor o kupoprodaji pokretnine odnosno izdati račun.
8. Ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u EUR (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
c) originalni potpis ponuditelja,
9. Upiti poradi dodatnih informacija šalju se na e-mail: ivan.hudoletnjak@gmail.com 
10. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: STEČAJNI UPRAVITELJ IVAN HUDOLETNJAK, Ulica jezerski put 26, 42240 Ivanec, s naznakom «St-4370/16, ponuda za nekretninu-ne otvarati », te moraju prispjeti zaključno sa 10.06.2023.g. (ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj nije dao ponudu tj. da je odustao od ponude).
11. Ponuditelj čija će se ponuda prihvati kao najpovoljnija biti će obaviješten o tome najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na broj telefona i e-mail koji će dostaviti kao kontakt u svojoj ponudi, dok će ostali ponuđači u istom roku biti obaviješteni o redoslijedu svojih ponuda.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. , Donji StupnikIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. , Donji StupnikIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. , Donji StupnikIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. , Donji StupnikIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. , Donji StupnikIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6ELEKTRO PERFORMANCE d.o.o. , Donji StupnikIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 6 (50/6)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status