Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikBRA-MA KREDITNA UNIJA - Put Firula 53, SplitStečajni upraviteljStjepan Lović - Radnička cesta 52, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu10.03.2023.Datum dražbe17.03.2023.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost133.303,72 EUR (967.758,35 HRK)
(k.č.br. 1499/8 i 1501/3, pašnjak ukupne površine 3001 m2, sve upisano u zk.ul.br. 2206, ko Jadrtovac, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik )
  
Napomena-Javna otvaranje ponuda zakazuje se 17.03.2023.g., 10,00 h ( u prostorijama JB Bože Miletića, Tuškanova 39, Zagreb) - Zadnji dan za dostavu ponuda: 10.03.2023.g. (radi pojašnjenja: dan predaje smatra se dan predaje ponude poštanskom uredu) -Zadnji dan za uplatu jamčevine: 10.03.2023. g. jamčevina iznosi 13.330,37 (10% od početne cijene)
Oglas:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

Temeljem odluke Odbora vjerovnika stečajnog dužnika BRA-MA kreditna unija u stečaju, Split, Put Firula 53, OIB: 96497966580, St-651/2017 održanog dana 20. siječnja 2023.  godine stečajni upravitelj Stjepan Lović, Radnička cesta 52, Zagreb
 
 
OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA


I. JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA
 
I. Predmet prodaje:
 
k.č.br. 1499/8 i 1501/3, pašnjak ukupne površine 3001 m2, sve upisano u zk.ul.br.  2206, ko Jadrtovac, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik;
 
Na predmetnoj nekretnini postoji zabilježba tužbe spora koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu, od dana 28.06.2017, Z-7748/17, u predmetu tužitelja DO KRAJA j.d.o.o., OIB: 65989508757, iz Milinkovo 11, Kaštel Gomilica, Kaštel Kambelovac protiv tuženika BRA-MA kreditna unija u stečaju.
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina iz točke I prodaje se po cijeni 133.303,72 eura.
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati.  Sve troškove ovjere ugovora o kupoprodaji po javnom bilježniku i provedbe ugovora kod nadležnih institucija, pribavljanja dokumentacije te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac, a koje uvjete prihvaća slanjem ponude.
3. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće i strane pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja: Lović Stjepan, Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za St-651/2017 –Jadrtovac- ne otvaraj». Ponuda se mora dostaviti stečajnom upravitelju do zaključno 10. 03. 2023. godine (radi pojašnjenja: dan predaje smatra se dan predaje ponude poštanskom uredu). Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
4. Jamčevina iznosi 13.330,37 eura(10% od početne cijene) i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: IBAN: HR0523600001102905606kod Zagrebačke banke d.d, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-651/2017-Jadrtovac », te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 10.03.2023. godine.
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
6. Ponuditelj koji povuče ponudu prije odlučivanja o najpovoljnijoj ponudi (otvaranje ponuda kod javnog bilježnika) gubi pravo na povrat jamčevine.
7. Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istim iznosom ponuđene cijene uzet će se u obzir ponuda koja je ranije predana poštanskom uredu.
8. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 28.3.2023.g. na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine. U tom slučaju je stečajni upravitelj ovlašten sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja pozvati na uplatu kupovnine iz njegove ponude, koju je isti dužan platiti u roku od 8 dana od dana zaprimanja predmetnog poziva.  
9. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku davanja ponude, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke po bilo kojoj osnovi, a na koje pristaju kupci u trenutku davanja ponude.
10. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju imovine koja je predmet prodaje, ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
11. Javno otvaranje ponuda zakazuje se za 17. 03. 2023. godine, u 10,00 h u prostorijama JB Bože Miletića na adresi  Tuškanova 39, Zagreb. Za slučaj da nema pristiglih pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja,  neće biti konstatiranja istoga kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
12.   Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09-13 h, na telefon broj: 01 4872 545 ili na e mail: stecajniupravitelj.lovic@gmail.com.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
117.04.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
217.04.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
317.04.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
405.03.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
505.03.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
605.03.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
705.03.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
805.03.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
906.02.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1006.02.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1106.02.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1206.02.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1306.02.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1406.02.2024BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1521.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1621.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1721.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1821.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1904.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2004.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2104.12.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2225.10.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2325.10.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2425.10.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2507.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2607.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2707.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2807.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2907.09.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3004.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3104.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3203.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3303.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3403.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3503.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3603.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3703.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3803.07.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3931.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4031.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4131.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4231.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4329.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4429.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4529.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4629.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4729.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4829.05.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4920.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5019.04.2023BRA-MA KREDITNA UNIJA , SplitStjepan LovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/183)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status