Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of VaraždinProcedure Number
Bankruptcy debtorAZZUNO d.o.o. - Dravska 19, VaraždinBankruptcy trusteeNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline14.10.2022.Auction date21.10.2022.
New date for bidsNew auction date
Value6.991,36 HRK (963,02 EUR)
(Oprema za tretman podova i sl.)
  
Ad:
48uep6bbph|2030E0C0|sm2_stecaj|Ponude|Sadrzaj0

AZZUNO d.o.o. u stečaju
OIB 89475209168
Varaždin, Dravska 19
 
Temeljem odluke skupštine vjerovnika od 7. listopada 2021. godine, stečajni upravitelj  objavljuje sljedeći

OGLAS
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretnina

 

1. Predmet prodaje

Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika kao komplet:
· Stroj za tretman podova Klindex
· Stroj za tretman podova Bimack Faber
· Lavor Domus usisavač
· Kaercher visokotlačni čistač
· Usisavač 

2. Cijena

Cijena predmeta prodaje je 6.991,36 HRK ( 927,91 EUR; tečaj 7,53450 ),  uvećano za PDV.

3.Rok za podnošenje ponuda

14. listopad 2022.

4. Podnošenje ponuda

Ponudu i priloge je potrebno dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Nevenka Golubić, Štefanec Marof 27, Štefanec, 42202 Trnovec Bartolovečki, uz naznaku na omotu „ponuda za St-26/2021 AZZUNO – NE OTVARATI“
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
Javno otvaranje ponuda održat će se 21. listopada 2022. godine u 9,00 sati na adresi stečajne upraviteljice u Štefancu, Štefanec Marof 27, a ponuditelji i/ili njihovi punomoćnici mogu biti prisutni otvaranju ponuda uz prethodnu najavu stečajnom upravitelju.
Obvezujuća ponuda mora sadržavati ime i prezime/naziv, adresu/sjedište te OIB ponuditelja, iznos ponuđene kupoprodajne cijene bez PDV-a koja ne može biti niža od gore navedene početne cijene, ponuda mora biti potpisana i uz ponudu moraju biti navedeni kontakt podaci (adresa, broj telefona/mobitela, e-mail).
Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se ne može prodati ispod početne gore navedene prodajne cijene.
Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“, a što isključuje sve naknadne prigovore kupca na nedostatke, pravne ili činjenične naravi.
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
Zakašnjele i nepotpune ponude kao i ponude za kupnju oglašene pokretne imovine stečajnog dužnika čiji je iznos manji od početno utvrđene cijene neće se razmatrati.
 
5. Prilozi
Domaće fizičke osobe dužne su uz svoju ponudu priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.
Domaće pravne osobe dužne su uz svoju ponudu priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s prijevodom na hrvatski jezik.
 
6. Uplata
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene jednokratno s rokom plaćanja od najdulje 8 dana računajući od dana prodaje.
Porezi nisu uračunati u cijenu te je kupac dužan podmiriti sve poreze, kao i troškove prijenosa vlasništva.
 
7. Ostale napomene

Oglašena pokretna imovina stečajnog dužnika se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem (mob: 0981863124; email: nevenka.golubic@vz.t-com.hr).
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
103.02.2023AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
215.06.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
306.05.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
411.04.2022AZZUNO d.o.o. , VaraždinNevenka Golubićdetails 
513.12.2021AZZUNO d.o.o. , Varaždin details 
 # 5 (50/5)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status