Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of RijekaProcedure Number
Bankruptcy debtorVON RIPP D.O.O. - Ružićeva 1, RijekaBankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline06.08.2022.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value1.703,93 HRK (234,71 EUR)
(Uredski inventar:)
  
Ad:
U stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Rijeci, posl. br. St-86/2021 nad dužnikom VON RIPP D.O.O. U STEČAJU, Ružićeva 1, Rijeka, OIB: 19320496774, stečajni upravitelj oglašava prodaju imovine dužnika


JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

1. Predmet prodaje su sljedeće pokretnine:
Uredski namještaj prema specifikaciji i količinama u tablici ovog oglasa, nalazi se u Rijeci.
TABLICA BR. 1:

R.br.

                             Artikl

Količina

1.

Uredski inventar:
 
Uredska stolica na kotačima
Ploča za pisanje na kotačima
Ormar drveni crni s policama
Ormar drveni smeđi s vratima
Stol drveni smeđi veći
Stol drveni smeđi manji
Regal sa staklenim vratima smeđi
Zidne ploče za pisanje bijele
Ladice bijele na kotačima
Stol bijeli 2m dužine
Stol bijeli u „L“ cca 2x2m

 
 
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

 
2.  Uvjeti prodaje:

Zalihe se prodaju kao cjelina. Na ovoj prodaji zalihe se ne mogu prodati ispod početne cijene koja iznosi 1.703,93 kn
Početna cijena sadrži PDV.
Prodaja se vrši po načelu "viđeno kupljeno", te su naknadni prigovori isključeni.
Rok za slanje ponuda poštom preporučeno je 06.08.2022.
Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti.

Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u
roku od 5 dana od zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude.
Nakon uplate kupovnine, kupac je  dužan kupljene pokretnine preuzeti
u roku od 5 dana o svom trošku FCO Rijeka, Ružićeva ulica.
Ponude se upućuju u zatvorenoj koverti na adresu: Stečajni upravitelj Diego Debeljuh, Laginjina 6, 52100 Pula, s naznakom „ponuda za kupnju Von Ripp d.o.o. – ne otvarati“.
Zainteresirane osobe mogu dodatne informacije i fotografije zatražiti na e-mail
diego.debeljuh.stecajni@gmail.com.
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
2VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
3VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
4VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
5VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
6VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
7VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
8VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
9VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
10VON RIPP D.O.O. , Rijeka details 
 # 10 (50/10)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status