Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikAM-GRAD d.o.o. - Borovje 10/A, ZagrebStečajni upraviteljMarijan Drljanovčan - Antuna Mihanovića 131, Miholjanec
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu24.07.2022.Datum dražbe28.07.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost25.152,19 HRK (3.464,58 EUR)
(1/5 dijela šumskog zemljišta )
  
NapomenaMarijan Drljanovčan, mob. 099 424 8433
Oglas:

Temeljem odluke stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AM-GRAD d.o.o. u stečaju Zagreb, Borovje 10/A, OIB : 36788900449 koji se vodi na TRGOVAČKOM SUDU U ZAGREBU pod poslovnim brojem : 40 St-2625/2017  stečajni upravitelj objavljuje četrnaestu javnu prodaju nekretnine stečajnog dužnika prikupljanjem
 
P I S A N I H   P O N U D A
 

I Predmet prodaje čini :
 
1/5  nekretnine stečajnog dužnika upisana Općinskom sudu u Zadru, Zemljišno knjižni odjel Zadar, z.k.ul. 3087, k.o Ugljan, čk.br.3829/41,površine 4417 m2 u naravi šuma.

II Predmet prodaje iz točke I prodaje se po početnoj cijeni od 25.152,19 kuna uvećano za iznos pripadajućih poreznih obveza.

III Predmet prodaje iz točke I prodaje se prikupljanjem pismenih ponuda u roku od 20 dana od dana objave na web stranici sudačka mreža.hr.

IV Predmet prodaje iz točke I  prodaje se na način „viđeno-kupljeno“  te se naknadni prigovori  ne uvažavaju.

V Kupac koji namjerava sudjelovati na javnoj dražbi dužan je prije početka javne dražbe dostaviti dokaz o uplati jamčevine od 5 % od početne cijene  predmeta prodaje o čemu treba obavijestiti stečajnog upravitelja na mail : m.drljanovcan@gmail.com.

VI Kupac čija je ponuda prihvaćena dužan je  u roku od 15 dana od obavijesti o prihvaćanju ponude položiti preostali iznos kupovnine u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine koja će se upotrijebiti za namirenje troškova slijedeće javne dražbe.

VII Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika IBAN : HR7923600001102861691, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa pozivom na broj : 40 St-2625.

VIII Troškovi sklapanja ugovora o prodaji i drugi troškovi koji nastanu u tijeku sklapanja ugovora o prodaji idu na teret kupca.

IX Pisane ponude u zatvorenim kovertama, sa dokazima o uplati jamčevine i naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA PREDMET U STEČAJU , 40 St-2625/2017, šalju se na adresu stečajnog upravitelja : Marijan Drljanovčan, Miholjanec, A. Mihanovića 131, 48326 Virje do zaključno sa datumom isteka 20-tog dana od dana objave oglasa.

X Otvaranje ponuda biti će četvrti dan nakon završetka natječaja u uredu  Virje,  Gajeva 3, 48326 Virje sa početkom u 10,00 sati.

XI Javna prodaja izvršiti će se i u slučaju samo jedne prispjele ponude.

XII Sve dodatne informacije o razgledavanju nekretnine mogu se dobiti na broj mobitela stečajnog upravitelja : 099 4248433.
 
XIII Stečajni upravitelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude.
 
                                                                  

Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.08.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
201.07.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
304.06.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
411.05.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
516.04.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
624.02.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
718.02.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
823.01.2022AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
927.12.2021AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1030.11.2021AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1113.10.2021AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1203.09.2021AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1303.08.2021AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1413.06.2021AM-GRAD d.o.o. , ZagrebMarijan DrljanovčanPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 14 (50/14)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status