Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikTREMAK d.o.o. - Industrijska ulica 46, PribislavecStečajni upraviteljNevenka Golubić - Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu15.07.2022.Datum dražbe21.07.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost846.970,16 HRK (116.665,77 EUR)
(Oprema ( uredska oprema, šivaće mašine , skener, alati i ost.), zalihe ( materijal TREX, tekstil, materijal za izradu električnih cigareta ), gotovi proizvodi i roba ( TREX, električne cigarete, tekstil ))
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom TREMAK d.o.o. u stečaju, Industrijska ulica 46, Pribislavec, OIB: 57786498387, stečajna upraviteljica na temelju odluke skupštine vjerovnika od  10. svibnja 2022.
 
OBJAVLJUJE 1. PRODAJU POKRETNINA  PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 

I.
Predmet prodaje su sljedeće pokretnine:
 
1. DUGOTRAJNA IMOVINA - OPREMA
Uredska oprema, printer, skener, šivaće mašine, alati, namještaj, po početnoj cijeni u iznosu od  76.852,63 kn
2. ZALIHE:
Materijal:
Zalihe materijala TREX ( u Turčišću i Palinovcu ), po početnoj cijeni  u iznosu 163.138,42 kn
Zalihe materijala Femel ( tekstilna roba ), po početnoj cijeni  u iznosu od 31.829,13 kn
Zalihe materijala Crovape ( za električne cigarete ), po početnoj cijeni  u iznosu od  347.534,61 kn
Gotovi proizvodi:
Gotovi proizvodi skladište TREX, po početnoj cijeni  u iznosu od  92.701,33 kn
Gotovi proizvodi Crovape, po početnoj cijeni  u iznosu od  45.890,83 kn
Roba:
Skladište TREX, po početnoj cijeni   u iznosu od  55.954,67 kn
Tekstilna roba ( Femel ), po početnoj cijeni   u iznosu od  33.068,54kn

II.
Uvjeti prodaje
1. Dugotrajna imovina – oprema, prodaje se u kompletu, po utvrđenoj početnoj cijeni u iznosu od  76.852,63 kn i ispod te cijene se na 1. prodaji ne može prodati. Početna cijena ne sadrži PDV.
2. Zalihe materijala, robe i gotovih proizvoda prodaju se po utvrđenim početnim cijenama pojedine vrste zaliha i ispod te cijene se na prvoj prodaji ne mogu prodati. Početne cijene ne sadrže PDV.
3. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve  pravne i fizičke osobe  pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz uvjet da su prethodno, a najkasnije do 15. srpnja 2022., na žiro-račun stečajnog dužnika broj HR2523860021119042066  otvoren kod Podravske banke d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene pokretnina koje žele kupiti, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-511/2021,“, te uz upis svojeg OIB-a ili poreznog identifikacijskog broja  u pozivu na broj odobrenja. Nalog za plaćanje jamčevine mora biti izvršen najkasnije s datumom 15. srpnja 2022.   U slučaju neplaćanja jamčevine u određenom roku smatra se da je ponuđač odustao od svoje ponude. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Nevenka Golubić, stečajna upraviteljica TREMAK d.o.o. u stečaju, Štefanec Marof 27, 42202 Štefanec Bartolovečki, s naznakom „ponuda u stečajnom postupku TREMAK d.o.o. u stečaju (  POKRETNINE )  – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 15. srpanj 2022. godine, a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
4. Pisana ponuda mora sadržavati ime i prezime ili naziv ponuditelja, adresu, broj pošte, OIB ili porezni identifikacijski broj, broj telefona ili e-mail, broj žiro-računa ili drugog računa u banci, ime i prezime ovlaštene osobe s potpisom, točnu oznaku pokretnina    za koje se daje ponuda i naznaku visine cijene koja se nudi, te dokaz o uplati jamčevine.
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji   je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti s interesima vjerovnika.
Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija,  dužan  je u roku od 10 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju njegove ponude, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos PDV-a,  jer u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine. 
U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu i čija ponuda ispunjava sve uvjete iz ovog Oglasa.
Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. 
6. Sve troškove vezane uz prodaju pokretnina   te sve poreze, pristojbe i druga davanja u   cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene pokretnine   preuzeti najkasnije u roku od 10 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljene pokretnine   kupcu će se izdati račun.
7. Javno otvaranje ponuda održat će se  21. srpnja  2022.  godine u 10,30 sati, na adresi stečajne upraviteljice: Štefanec Marof 27, Štefanec Bartolovečki. Javno otvaranje održat će se i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
8. Prodaja pokretnina   objavit će se na web stranici  Sudačka mreža web-stečaj i u Očevidniku nekretnina i pokretnina koje se prodaju  stečajnom postupku, koji objavljuje Financijska agencija.
9. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina ,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon  stečajne upraviteljice broj 098/1863124 ili na e-mail: nevenka.golubic@vz.t-com.hr
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
121.07.2022TREMAK d.o.o., PribislavecNevenka GolubićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status