Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikStečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ - Taborska ul.5, ZagrebStečajni upraviteljIvan Hudoletnjak - Ljudevita Gaja 20 , Ivanec
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu29.07.2022.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost621.338,79 HRK (85.586,21 EUR)
(POSLOVNI PROSTOR)
  
NapomenaROK ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZAKLJUČNO DO 29.07.2022.g.
Oglas:

Temeljem odluke Skupštine vjerovnika u stečajnom postupku St-2636/17 nad stečajnim dužnikom Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ, u stečaju, Zagreb, Taborska 5, OIB: 66582101603, stečajni upravitelj objavljuje


9. OGLAS
za prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda
 
I. Predmet prodaje
 
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika, nekretnine, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu,  ZK Zagreb, KO Grad Zagreb, zkul. 10081, čkbr. 4799/14,  upisane kao Stambeno-poslovna zgrada br. 5 i dvorište u Taborskoj ulici, u etažnom vlasništvu od 11/100, (E-8) dvoetažni poslovni prostor u podrumu i prizemlju površine 59,06 čm s pripadajućim spremištem u podrumu površine 1,02 čm oznake S7, s pripadajućim parkirnim mjestom u prizemlju površine 2,88 čm, oznake PM1 i pripadajućim parkirnim mjestom u prizemlju površine 2,88 čm, oznake PM2 odnosno, sveukupne površine 65,84 čm, u nacrtu oznake PP1.

Nekretnina je u posjedu i upisanom vlasništvu stečajnog dužnika i na njoj nema upisa koji ne bi prestali njezinom prodajom.
 
II. Početna cijena je 621.338,79 kn.
 

III. Uvjeti prodaje
 
1. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda od fizičkih i pravnih osoba.
 
2. Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, bez dokaza uplaćene jamčevine, kao i nepotpune ponude, neće se razmatrati.
 
3. Nekretnina će biti prodana ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, po načelu ¨viđeno-kupljeno¨ što isključuje sve naknadne prigovore kupca po bilo kojem osnovu.
 
4. Sve poreze, pristojbe i ostale troškove vezane uz kupoprodaju snosi kupac.
 
5. Kupac je dužan položiti kupovnu cijenu u roku od 15, odnosno 45 dana ako nekretninu kupuje bankarskim kreditom, dana od dana prijema obavijesti o prihvatu ponude, na temelju obavijesti o prihvatu njegove ponude, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine, kao i u slučaju ako ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude.

6. Jamčevina iznosi 5% od početne cijene ili 31.066,94 kn, s time da jamčevina mora stići na žiro-račun stečajnog dužnika najkasnije do zadnjeg dana do kada se mogu dostaviti pravovaljane ponude.
Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena jamčevina će biti uračunata u cijenu, a onima čije ponude ne budu prihvaćene, biti će vraćena u roku od 3 radna dana od kada najpovoljniji ponuđač uplati preostali iznos cijene.
 
7. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika, te nije u obvezi navesti razloge ne prihvaćanja ponude.
8. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, u narednih 15 dana sklopiti će se ugovor o kupoprodaji nekretnine odnosno izdati račun.
 
9. Ponuda mora sadržavati:

a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja radi eventualnog povrata jamčevine),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
c) originalni potpis ponuditelja,
d) dokaz o uplati jamčevine (presliku uplatnice), u iznosu od 5% početne cijene, na račun stečajnog dužnika, broj računa IBAN: HR0623600001102670557 otvoren kod ZABA d.d. Zagreb, opis plaćanja: „jamčevina St-2636/17“ te uz upis OIB-a ponuditelja u pozivu na broj odobrenja.
 
10. Upiti poradi dodatnih informacija šalju se na e-mail: ivan.hudoletnjak@gmail.com a nekretnina će se moći razgledati dana 14.07.2022.g. , na adresi na kojoj se nalazi, Taborska 5, Zagreb, u vremenu od 10.00-12.00 sati.
 
11.Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Stečajni upravitelj: Ivan Hudoletnjak, Ulica Jezerski put 26, 42240 Ivanec, s naznakom «St-2636/17, ponuda za nekretninu-ne otvarati », te moraju prispjeti zaključno sa 29.07.2022.g. (ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj nije dao ponudu tj. da je odustao od ponude).

12. Ponuditelj čija će se ponuda prihvati kao najpovoljnija biti će obaviješten o tome najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na broj telefona i e-mail koji će dostaviti kao kontakt u svojoj ponudi, dok će ostali ponuđači u istom roku biti obaviješteni o redoslijedu svojih ponuda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9Stečajna masa iza GLASNOVIĆ ŠKZ , ZagrebIvan Hudoletnjak Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 9 (50/9)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status