Bid details:
NameStatusRok za ponudu prošao
CourtCommercial court of ZagrebProcedure Number
Bankruptcy debtorEUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. - Radnička cesta 52, ZagrebBankruptcy trusteePavao Mrkonjić - Augusta Šenoe 14, Zagreb
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline29.06.2022.Auction date
New date for bidsNew auction date
Value1,00 HRK (0,14 EUR)
(Uredski namještaj; Alati, mjerni uređaji i instrumenti; Sitni inventar)
  
NotePavao Mrkonjić, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb
Ad:

U stečajnom postupku koji se vodi nad stečajnim dužnikom EUROINSPEKT-DRVOKONTROLA d.o.o. u stečaju, Radnička cesta 52, Zagreb (Grad Zagreb), MB: 080151816, OIB: 32280738674, pod poslovnim brojem St-1654/2018, stečajni upravitelj objavljuje:
 
OGLAS
O prodaji imovine stečajnog dužnika – prikupljanjem pisanih ponuda

 
Predmet prodaje:
Uredski namještaj; Alati, mjerni uređaji i instrumenti; Sitni inventar
 
VRIJEDNOST: 1,00 kn (PDV uključen)
 
Određuju se sljedeći uvjeti i način prodaje:
 
1. Prodaje se pokretnina kao cjelina.
 
2. Prodaja će se izvršiti prikupljanjem pisanih ponuda.
 
3. Ponude se imaju dostaviti preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Pavao Mrkonjić, stečajni upravitelj, Ante Topić Mimare 24, 10 000 Zagreb, s naznakom "ne otvaraj - ponuda za predmet St-1654/2018 te predati pošti najkasnije do dana 29.06.2022. godine.
 
4. Pravo sudjelovanja imaju sve  pravne i fizičke osobe domaće i strane.
 
5. Pravo nadmetanja imaju samo osobe koje su najkasnije do isteka roka od 3 radna dana od dana objave oglasa na Sudačkoj mreži uplatile jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn i to na IBAN račun stečajnog dužnika: HR7124020061100971060 otvoren kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Ukoliko ponuda ponuditelja ne bude prihvaćena, ista jamčevina će biti vraćena.
 
6. Predmetna pokretnina se ne može prodati ispod prodajne cijene.
 
7. Najbolji ponuditelj dužan je u roku od 3 (tri) dana po primitku obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ukupnu kupovninu te sklopiti ugovor o kupoprodaji pokretnine.
 
8. Prodaja se vrši po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
9.  Zainteresirani mogu dobiti detaljne informacije na broj stečajnog upravitelja: 01/4107-431 i 099 222 1430.
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
1EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
2EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
3EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
4EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
5EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
6EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
7EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
8EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
9EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
10EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
11EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
12EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
13EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
14EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
15EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
16EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
17EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
18EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
19EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
20EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
21EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
22EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
23EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
24EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
25EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
26EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
27EUROINSPEKT - DRVOKONTROLA d.o.o. , ZagrebPavao Mrkonjićdetails 
 # 27 (50/27)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status