Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikKLAGIS NEKRETNINE d.o.o. - Zagrebačka ulica 89, VaraždinStečajni upraviteljSanja Janči - Mihovila Pavleka Miškine 25, 40000 ČAKOVEC
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu08.07.2022.Datum dražbe12.07.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost187.233,00 HRK (25.790,38 EUR)
(Strojevi, uređaji i oprema za izradu namještaja)
  
Napomena Sanja Janči, Mihovila Pavleka Miškine 25, Čakovec
Oglas:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom KLAGIS NEKRETNINE d.o.o.  u stečaju, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. br. St-490/2021, stečajna upraviteljica objavljuje
 
 
1. OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
 
PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
 
 
I.  PREDMET PRODAJE


Strojevi, uređaji i oprema za izradu namještaja:
 

Broj

Opis

Početna vrijednost sa PDV-om

1

DVOSTRANI ŠTUCER TRONCANTRIC TD 1200 (COMEC, 2010.)

50.371,00

2

TRAČNA BRUSILICA PROFILA LEVIGATRICE LC 15 AV (COMEC, 2012.)

53.626,00

3

STROJ ZA NAZUBLJIVANJE UTORA ZIGRIMATRICE ZG S (COMEC, 2012.)

8.753,00

4

ČEPERICA FORATRICI (PADE, 1992)

6.368,00

5

CNC OBRADNI CENTAR (mali) PFM 1000 P (BZT, 2010.)

28.787,00

6

STROJ ZA GLODANJE RUBOVA FRESATRICE FIS-ST  (COMEC, 2011.)

17.592,00

7

UREĐAJ ZA MONTAŽU STRANICA BOXFIX M TD 1200 (BLUM, 2006)

1.458,00

8

PIŠTOLJ ZA DOZIRANJE LJEPILA GMC (GRIGNASCO, 2010.)

886,00

9

VILIČAR BT Rolatruc BT ROLATRUC R - 11350 (električni, GP 2001.)

9.370,00

10

UREĐAJ ZA MONTAŽU STRANICA BOXFIX (BLUM, 2005.)

1.628,00

11

BRUSILICA ROTACIONA PNEUMATSKA SANDER TD 1200 (RONDOM ORBITAL, 2010.)

370,00

12

HORIZONTALNA TRAČNA BRUSILICA ZS 640 P (HOLZMAN, 2010.)

8.024,00


Ukupno

187.233,00

 
 
 
 II. UVJETI PRODAJE
 
1. Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se oprema ne može prodati. Početna cijena uključuje PDV.
 
2. Pisanu ponudu imaju pravo podnijeti sve domaće i strane  pravne i fizičke osobe, uz uvjet da su najkasnije do 8. srpnja 2022. na žiro-račun stečajnog dužnika KLAGIS NEKRETNINE d.o.o. u stečaju broj HR6523900011101319920, otvoren kod Hrvatske poštanske banke  d.d., uplatile jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene predmeta za koji dostavljaju ponudu, uz opis plaćanja „jamčevina u predmetu St-490/2021“, te uz upis svojeg OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom  u zatvorenoj omotnici na adresu: Sanja Janči, stečajna upraviteljica, Mihovila Pavleka Miškine 25, 40000 Čakovec, s naznakom „ponuda KLAGIS NEKRETNINE d.o.o. u stečaju – NE OTVARATI“. Rok za dostavu ponuda je 8. srpnja 2022., a kao datum dostave je mjerodavan otisnuti žig prijemne pošte na omotnici.
 
3. Ponuda mora sadržavati:
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) Ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK, koja ne može biti manja od početne cijene,
c)  potpis ponuditelja (za poslovne subjekte i pečat ponuditelja),
d) dokaz o uplati jamčevine (preslik nalog za uplatu).
Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, bez uplaćene jamčevine, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.

4. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. U slučaju da prispiju dvije ili više jednakih ponuda, prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Prodavatelj zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude, ukoliko bi ista bila u izričitoj suprotnosti sa interesima vjerovnika.
 
5. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o prihvaćanju ponude i predračuna, uplatiti preostali iznos kupoprodajne cijene po predračunu,  u protivnom se smatra da je ponuditelj odustao od kupnje i gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelj koji svoju ponudu povuče prije otvaranja ponuda, gubi pravo na povrat jamčevine.  Prodaja se provodi po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
  
6. Sve troškove vezane uz preuzimanje strojeva i opreme (demontaža, odvoz i sl .) u cijelosti snosi kupac. Kupac je dužan kupljene strojeve i opremu preuzeti najkasnije u roku od 8 dana od dana uplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene. Za kupljenu pokretninu kupcu će se izdati račun.

7. Javno otvaranje ponuda održat će se 12. srpnja 2022.  u 14,00 sati na adresi Čakovec, Mihovila Pavleka Miškine 25. Javno otvaranje održat će se i ako na istome ne sudjeluje ni jedan ponuditelj.

8. Sve dodatne informacije u svezi s prodajom pokretnina,  mogu se dobiti radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na telefon stečajne upraviteljice broj 091/445-7132 ili na e-mail: sanja.janci@gmail.com.
 
9. Oprema se nalazi na adresi: Prigorska ulica 45, Belovar (kraj Zeline).
 
 
 
Datoteka
Procjena opreme Klagis nekretnine.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
130.08.2022KLAGIS NEKRETNINE d.o.o. , VaraždinSanja JančiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
230.08.2022KLAGIS NEKRETNINE d.o.o. , VaraždinSanja JančiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
310.08.2022KLAGIS NEKRETNINE d.o.o. , VaraždinSanja JančiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
428.07.2022KLAGIS NEKRETNINE d.o.o. , VaraždinSanja JančiPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 4 (50/4)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status