Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikTVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. - Radnička cesta 80, ZagrebStečajni upraviteljJelena Kordić - E. Kvaternika 44a, 31220 Višnjevac, Višnjevac
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu06.06.2022.Datum dražbe06.06.2022.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost52.643,75 HRK (7.251,40 EUR)
(STROJEVI I OPREMA prema popisu )
  
Oglas:

U stečajnom postupku St-1725/2018 Trgovačkog suda u Osijeku nad stečajnim dužnikom Tvornica stolaca Lepoglava d.o.o. u stečaju, Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 19903487976, objavljuje se
 
OGLAS
za  prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda
  
I. Predmet prodaje:

Red br.

Naziv u elaboratu

BROJ SLIKE U ELABORATU

Početna kupoprodajna cijena

1

APARAT ZA KAVU SAECO, neispravan

120

75,00  

2

STOLNO RAČUNALO, kućište, klasični monitor, tipkovnica, miš

132

37,50  

3

ELEKTRIČNA RUČNA BRUSILICA O.K.

136

25,00  

4

EL.OPREMA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE

149

1.500,00  

5

EL.OPREMA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE

150

1.000,00  

6

EL.OPREMA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE

155

812,50  

SKLOPKA NA KOND. ORMARU

174

7

UREĐAJ ZA EVIDENCIJU RADNOG VREMENA I GUARD LM SERIES

176

100,00  

8

MIKROVALNA PEĆNICA MOULINEX

177

25,00  

9

METALNA KASA

179

12,50  

10

Brusilica COMEC S 47

36

1.625,00  

11

Stroj za glodanje BALESTRINI S 51

40.1 i 40.2.

4.606,25  

12

Pištolj za ubrizgavanje ljepila D/10 M 10

47

775,00  

13

Računalo CPU Intel Core 134330 (3,5 GRZ Haswell)

68. i 68.2

1.525,00  

14

Akumulatorska bušilica -odvijač MAKITA DDF459F3W

69

981,25  

15

Aparat za razvlačenje tračnih pila (slika posebno)

nema slike u elaboratu

750,00  

16

Tokarski stroj GENINNI KAFIRO AC S-44

82

19.812,50  

17

Automatska brusilica GENINNI TIP LAR 90 S45

83

18.481,25  

18

Telefonska centrala SIMENS O 31

85

500,00  

 

Ukupno:

 

52.643,75  

 
Napomena:

Fotografije i procjena:
- pokretnine od rednog broja 1. do rednog broja 2. tablice nalaze se u priloženom dokumentu naziva „EXPERT procjena s foto“
- pokretnine  od rednog broja 3. do rednog broja 9. tablice nalaze se u priloženom dokumentu naziva „EXPERT dopuna procjene s foto“
- pokretnine  od rednog broja 10. do rednog broja 18. tablice nalaze se u priloženom dokumentu naziva „BERCON procjena s foto“ osim rednog broja 15.
- za pokretninu pod rednim brojem 15. tablice, priložena je slika, jer ista nije u elaboratu.
 
Sva pokretna imovina nalazi se u nekretnini (tvornici) u Lepoglavi na adresi Hrvatskih pavlina 44, u posjedu koje  je tvrtka Stuhl d.o.o.
 
II. Ukupna vrijednost  pokretnina:
Navedene pokretnine se prodaju skupno. Početna kupoprodajna cijena iznosi 52.643,75 kn s PDV-om.
 
II. Uvjeti prodaje
 
1. Prodaja se provodi prikupljanjem pisanih ponuda od fizičkih i pravnih osoba, izuzev bliskih i povezanih osoba stečajnog dužnika i njegovih ranijih tijela, ili osoba s kojima stečajni dužnik ima neriješenih prijepora.
2. Početna cijena izražena je s PDV-om.
3. Sve eventualne poreze i pristojbe vezane uz kupoprodaju snosi kupac.
4. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% početne cijene, na račun stečajnog dužnika, broj računa IBAN: HR58 2412 0091 1330 0709 0, otvoren u Slatinskoj banci d.d., opis plaćanja: „jamčevina St-1725/18“, poziv na broj odobrenja:  OIB-a ponuditelja.
5. Ponude u kojima je ponuđena cijena niža od istaknute početne cijene, bez dokaza uplaćene jamčevine, kao i nepotpune ponude neće se razmatrati.
6. Pokretnine će biti prodane ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti prodaje.
7. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke i cijenu.
8. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 8 (osam) dana od primtka obavijesti o prihvatu ponude, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine, kao i u slučaju ako ponudu povuče nakon isteka roka za dostavu ponude.
9. Troškovi preuzimanja kupljenih pokretnina, demontaža, odvoz i sl., kao i sve troškove s predmetnom kupoprodajom terete kupca. Preuzimanje i odvoz pokretnina kupac je u obvezi učiniti u roku od 14 dana od dana dostave odluke o prihvatu njegove ponude, u protivnom protekom tog roka uplaćena jamčevina se zadržava odnosno za svaki dan se zaračunava ležarina sukladno uobičajenim cijenama skladištenja predmetnih pokretnina. Trenutkom završetka javnog otvaranja ponuda rizik oštečenja, propasti, otuđenja i slično, vezano uz kupljenu imovinu, prelaze na kupca. Kupac ne smije kupljene pokretnine dalje prodati prije nego što iste osobno preuzme i odveze iz kruga tvornice, u suprotnom, prodaja će se smatrati nevažećom, a prodavatelj će zadržati jamčevinu.  
10. Ponuditelju čija ponuda budu prihvaćene jamčevina će biti uračunata u cijenu, a onima čije ponude ne budu prihvaćene, bit će vraćena u roku 8 radnih dana nakon otvaranja ponuda, bez kamata.
11. Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti ponudu ponuđača ukoliko smatra da bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika, te nije u obvezi navesti razloge neprihvaćanja ponude.
12. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati račun o kupoprodaji pokretnina.
13. Ponudamora sadržavati:
a) ime i prezime/naziv tvrtke, adresu/sjedište, OIB ponuditelja, podatke za kontakt (broj telefona/mobitela; e-mail adresa, broj bankovnog računa ponuditelja),
b) ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u HRK (brojkom i slovima), koja ne može biti manja od početne cijene,
c)  potpis ponuditelja (za poslovne subjekte i pečat ponuditelja),
d) dokaz o uplati jamčevine (preslik uplatnice), u iznosu od 10% početne cijene, na račun stečajnog dužnika, broj računa IBAN: HR58 2412 0091 1330 0709 0, otvoren u Slatinskoj banci d.d., opis plaćanja: „jamčevina St-1725/18“ te poziv na broj odobrenja: OIB ponuditelja. Uplata jamčevine mora biti izvršena najkasnije do 03.06.2022. godine.
14. Upite radi detaljih informacija, dostave fotoelaborata, neposrednog razgledavanja, i eventualnih drugih dodatnih informacija tražiti na telefon stečajnog upravitelja 091-500-8639 i/ili na e-mail: jelenakordic.os@gmail.com
15.   Ponude se šalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno na adresu:  Javni bilježnik Mirjana Borić, Jakova Gotovca 13, 31000 Osijek, s naznakom "St-1725/2018, ponuda za oglas - NE OTVARATI", te moraju prispjeti u ured javnog bilježnika zaključno s 06.06.2022. godine do 11,00 h (ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude).
16.   Nejavno ročište za otvaranje i evidentiranje pristiglih ponuda održat će se u uredu Javnog bilježnika Mirjane Borić, Jakova Gotovca 13,  Osijek, dana 06.06.2022. godine u 12:00 sati.
 
Datoteka
1. EXPERT procjena s foto.pdf
2. EXPERT dopuna procjene s foto.pdf
3. BERCON procjena s foto.pdf
4. Aparat za razvlačenje tračnih pila.jpg
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
122.04.2022TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
204.03.2022TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
315.10.2020TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
430.07.2020TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
529.05.2020TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
612.03.2020TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
727.01.2020TVORNICA STOLACA LEPOGLAVA d.o.o. , ZagrebJelena KordićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status