Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikNAVALIA MARIN d.o.o. - Radnička 39/4, ZagrebStečajni upraviteljSlavica Orehovec - France Prešerna 11B, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe08.11.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost8.500,00 HRK (1.170,83 EUR)
(POKRETNINE – KALUPI ZA IZGRADNJU PLOVILA I DRUGA OPREMA KOJE SE NALAZE U OBROVCU, ZORANIĆEVA 10)
  
NapomenaDražba: 08.11.2021. u 14:00 sati Rok za uplatu jamčevine: 04.11.2021. Lokacija: Obrovac, Zoranićeva 10 Slavica Orehovec, mob: 098 776 551 orehovec.slavica@gmail.com
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom NAVALIA MARIN d.o.o. u stečaju, Radnička 39/4, 10000 Zagreb OIB 28172263022 koji se vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu,, posl. br. St-6500/16,  stečajna upraviteljica objavljuje
 
 
 24.OGLAS O PRODAJI POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
USMENOM JAVNOM DRAŽBOM
 
 
I.PREDMET PRODAJE
 
Predmet prodaje su pokretnine - KALUPI ZA IZGRADNJU PLOVILA I DRUGA OPREMA stečajnog dužnika  NAVALIA MARIN d.o.o. u stečaju, Radnička 39/4, 10000 Zagreb OIB 28172263022
 
Usmena javna dražba održat će se 08.11.2021. u 14.00 sati na lokaciji Zoranićeva 10, Obrovac
 
II.UVJETI PRODAJE
 
· Navedene vrijednosti predstavljaju početnu cijenu ispod koje se pokretnine ne mogu prodati. Na procijenjenu vrijednost obračuna se PDV
· Početna cijena iskazana je fco prodavatelj, neutovareno, te je kupac obvezan o svom trošku demontirati, utovariti i otpremiti kupljene pokretnine u roku od 14 dana od dana plaćanja kupoprodajne cijene
· Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje prijave svoje sudjelovanje stečajnom upravitelju i najkasnije do 04.11.2021. godine uplate jamčevinu u visini 10% početne cijene sa PDV-om, na račun stečajnog dužnika HR4623900011101053415, te dokaz o uplati jamčevine dostave stečajnom upravitelju  na e-mail: orehovec.slavica@gmail.com
· Ako do 04.11.2021. godine nitko ne prijavi svoje sudjelovanje u javnoj dražbi i do 04.11.2021. ne dostavi dokaz o uplaćenoj jamčevini, javna dražba neće se održati.
· Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“. Prodavatelj ne odgovara za eventualne pravne i materijalne nedostatke te se isključuje svaka materijalna odgovornost prodavatelja, a kupac se unaprijed odriče bilo kakvih naknadnih prigovora u svezi s predmetom prodaje
· Kupac nema pravo na povrat jamčevine ako odustane od kupnje ili iz bilo kojeg razloga ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana održavanja dražbe. Kupcima se uplaćena jamčevina uračunava u prodajnu cijenu a ostalim ponuditeljima se vraća u roku od 15 dana nakon zaključenja javne dražbe
· Ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana odražavanja dražbe, pravo na kupnju ima kupac koji je po redoslijedu dražbovanja ponudio nižu cijenu, a iz uplaćene jamčevine podmirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji
· Sve poreze, pristojbe i troškove vezano uz kupoprodaju snosi kupac
· Specifikacija pokretnina dostupna je na web stranici htpp://sudacka-mreža.hr
· Razgledavanje pokretnina moguće je uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem  putem e-maila orehovec.slavica@gmail.com  
· Za sve potrebne informacije, obratiti se stečajnom upravitelju
 
 
 
 
Datoteka
24.Popis pokretnina.docx
Procjembeni elaborat.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
124.09.2021NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
210.08.2021NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
310.08.2021NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
427.04.2021NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
531.03.2021NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
620.01.2021NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
720.11.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
823.10.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
925.09.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1001.08.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1119.06.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1203.04.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1328.02.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1431.01.2020NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1519.12.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1607.11.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1710.10.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1805.09.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1901.08.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2001.08.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2128.06.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2225.05.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2327.04.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2413.04.2019NAVALIA MARIN d.o.o. , ZagrebSlavica OrehovecProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 24 (50/24)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status