Detalji ponude:
NazivProdaja imovine usmenom javnom dražbomStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikADELSO TRGOVINA d.o.o. - Vrtni put 5, ZagrebStečajni upraviteljMaša Šoštarko - Brodska 26, Osijek, Osijek
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe26.11.2021.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost966.723,00 HRK (133.161,11 EUR)
(Zalihe robe, uređaji, montažni i servisni elementi i dugotrajna imovina)
  
NapomenaUsmena javna dražba pred javnim bilježnikom u uredu javnog bilježnika Katice Valić u Zagrebu dana 26. 11. 2021. godine u 14:00 h.
Oglas:

Stečajna upraviteljica ADELSO TRGOVINA d.o.o. u stečaju, Vrtni put 5, 10000 Zagreb, OIB: 67247311476 na temelju suglasnosti Skupštine vjerovnika od 2. 9. 2021. godine objavljuje sljedeći:
 
OGLAS ZA PRODAJU POKRETNINA
PREDMET PRODAJE
 
Predmet prodaje su zalihe robe, uređaji, montažni i servisni elementi i dugotrajna imovina.
 
UVJETI PRODAJE
 
Pokretnine će se prodavati usmenom javnom dražbom pred javnim bilježnikom po principu „ tko ponudi više“, a usmena javna dražba za prodaju pokretnina održat će se u uredu javnog bilježnika Katica Valić, Trg N. Š. Zrinskog 17, 10 000 Zagreb dana 26. 11. 2021. godine u 14:00 h.
 
Pokretnine se prodaju kao cjelina.
 
Početna cijena za pokretnine iznosi 966.723,00 kn + pdv.
 
Kao kupci na dražbi moći će sudjelovati samo osobe koje najkasnije dva dana prije održavanja usmene javne dražbe na žiro - račun ADELSO TRGOVINA d.o.o. u stečaju IBAN: HR3924020061101030321 kod ESB d.d. uplate jamčevinu u iznosu 5 % od početne cijene s naznakom „Pokretnine“ i dokaz o tome predoče javnom bilježniku prije početka dražbe.
 
Na dražbi u ime ponuditelja mogu sudjelovati samo zastupnici po zakonu ili punomoćnici s javnobilježnički ovjerenom punomoći. Ponuditelji ponude ističu samostalno bez prozivanja, a ponude se mogu isticati najmanje u visini početne cijene.
 
Stečajna upraviteljica će u roku 8 dana po zaključenju usmene javne dražbe obavijestiti najpovoljnijeg ponuditelja o prihvaćanju njegove ponude.
 
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude uplatiti ponuđenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti, a jamčevina se ne uračunava u kupoprodajnu cijenu nego se zadržava kao jamčevina za ispunjenje obveze preuzimanja zaliha i primopredaje skladišta slobodnog od svih stvari.
 
Ukoliko ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, u roku 15 dana od dana obavijesti o prihvaćanju ponude ne uplati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo na povrat jamčevine, a pokretnine će se ponuditi ponuditeljima koji su ponudili nižu cijenu od prihvaćene prema veličini ponuđene cijene.
 
Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u daljnjem roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene odvesti i zbrinuti sve pokretnine te osloboditi i očistiti skladište od svih stvari. U tom slučaju jamčevina će se kupcu vratiti u roku 3 dana od dana predaje skladišta slobodnog od svih stvari.
 
Ukoliko ponuditelj u roku 30 dana ne preuzme cjelokupne zalihe, smatra se da je odustao od kupoprodaje do tada nepreuzete robe i u tom slučaju gubi pravo na povrat jamčevine iz koje će se namiriti troškovi zbrinjavanja preostale robe i otpada, a prodavatelj neće imati nikakve daljnje obveze prema kupcu.
 
Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 radna dana od završetka dražbe.
 
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno- kupljeno“ te su isključeni svi eventualni naknadni prigovori kupaca glede materijalnih ili pravnih nedostataka predmeta prodaje.
 
Cijene suiskazane u neto iznosu tako da porez na dodanu vrijednost te sve druge troškove u vezi s prodajom, odvozom, zbrinjavanjem i preuzimanjem pokretnina snosi kupac.
 
Stelažne police i montažni kontejneri nisu predmetom prodaje.
 
Procjembeni elaborat izrađen od strane ovlaštenog sudskog vještaka zajedno s dijelom fotografija i popisom predmetnih zaliha moguće je zatražiti putem e-mail adrese masa.sostarko@live.com ili na broj telefona 098691777.
 
Pokretnine je moguće pogledati u dogovoru sa stečajnom upraviteljicom uz prethodnu najavu na broj 098 691 777 (od 8 - 17 svakog radnog dana) ili putem e- maila masa.sostarko@live.com.
 
Stečajna upraviteljica zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
 
ADELSO TRGOVINA d.o.o. u stečaju
Datoteka
Oglas o prodaji pokretnina ADELSO TRGOVINA d.o.o. u stečaju.pdf
PROCJENA ZALIHA I DUGOTRAJNE IMOVINE.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
...

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status