Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusAktualni oglasi
SudTrgovački sud u ZadruBroj postupka
Stečajni dužnikZADARKOMERC D.O.O. - , ZadarStečajni upraviteljMarica Nekić - Put Gazića 20 , Zadar
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe20.03.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost2.250.000,00 HRK (309.925,89 EUR)
(Građevinsko zemljište)
  
Napomena20. ožujka 2020. u 10:15 sati Marica Nekić, 23000 Zadar, Put Gazića 14A mob. 091 7893583, mail: mneki67@gmail.com
Oglas:

 
 ZADARKOMERC d.o.o. u stečaju, Zadar, Stadionska 2, OIB: 39346589462 , na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zadru, posl. br.: 4 St-549/2013- 443,  od 20. siječnja 2020., oglašava
 
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
USMENOM JAVNOM DRAŽBOM
(9. javna dražba)
 
I. Predmeti prodaje
 
Predmet prodaje je kat. čest. br. 121/269, upisan u zk. ul. 561 k.o. Zaton, pašnjak površine 50000 m2.
Nekretnina u naravi predstavlja neizgrađeno  građevinsko zemljište, u Poslovnoj  zoni BRAVAR, Zaton Obrovački, Općina Jasenice. Predviđena namjena zemljišta je proizvodne i uslužne djelatnosti.
Procijenjena vrijednost po sudskom vještaku je 2.250.000,00 kuna.
Nekretnina nije  opterećena nikakvim upisanim niti neupisanim teretima.
Nekretnina je u posjedu stečajnog dužnika.
 
II. Način i uvjeti prodaje
 
1. Nekretnina  iz točke I. prodaje se na usmenoj javnoj dražbi.  Ročište za javnu dražbu održati će se u zgradi Trgovačkog sud u Zadru, Ul. Franje Tuđmana br. 35, sudnica br. 7/I, dana 20. ožujka 2020.,  s početkom u 10:00 sati.
2. Na ovoj javnoj dražbi nekretnina se neće prodati ispod 1/4 procijenjene  vrijednosti, te se utvrđuje početni iznos za nadmetanje u iznosu od 562.500,00 kuna.
3. Pravo sudjelovanja na javnoj dražbi imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, kao i inozemne osobe pod zakonskim uvjetima, a koje su prethodno uplatile jamčevinu i dostavile dokaz o uplati, te podnijele prijavu za nadmetanje.
4. Prijava za nadmetanje mora sadržavati sve bitne podatke o natjecatelju (ime i prezime/naziv, adresa, OIB, kontakt telefon, mail adresa, broj računa za povrat jamčevine, točnu naznaku predmeta za koji se nadmeće, te dokaz o uplati jamčevine).
5.Prijava za javnu dražbu dostavlja se (predaju na poštu) najkasnije dana 17. ožujka 2020. do12:00 sati,  u zatvorenoj, preporučenoj pošiljci na adresu: ZADARKOMERC d.o.o. u stečaju, 23000 Zadar, p.p. 147, sa naznakom „prijava za dražbu-ne otvarati“.
6. Jamčevina u iznosu od 5% početne vrijednosti za nadmetanje iz točke II.2.,  a  uplaćuje se na žiro-račun stečajnog dužnika: IBAN HR91 2390 0011 1003 6875 5, kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. Zagreb, poziv na broj: 549-2013-OIB uplatitelja.
7. Ponuditelj koji uspije na dražbi dužan je uplatiti razliku kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dostave rješenja o dosudi. Ukoliko u danom roku ne plati,  smatrati će se da je odustao od kupnje,  te gubi pravo na povrat jamčevine.
8. Nakon što kupac uplati kupoprodajnu cijenu Trgovački sud  u Zadru donijeti će rješenje o predaji nekretnine  u posjed.
9. Ponuditeljima koji ne uspiju na dražbi jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana od dana javne dražbe.
10. Porez na promet nekretnine i sve druge troškove u svezi sa kupoprodajom i uknjižbom vlasništva snosi kupac.
11. Nekretnina se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore.
12. Sve dodatne informacije  mogu se dobiti kod stečajne upraviteljice na mob. 091 7893583.
13. Ova javna dražba objaviti će se na Očevidniku nekretnina kod Financijske agencije (http://fina.hr/očevidnik1) , na Očevidniku nekretnina kod Hrvatske gospodarske komore (http://ovrha.hgk.hr/ocevidnik-web/) , te na Sudačkoj mreži (www.sudačka-mreža.hr/web-stečaj).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
120.03.2020ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarMarica Nekić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
219.12.2019ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarMarica Nekić Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
318.10.2019ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarMarica Nekić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
418.10.2019ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarMarica Nekić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
513.10.2016ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
617.07.2015ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
701.07.2014ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
819.12.2012ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
917.07.2012ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1002.12.2011ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1114.10.2011ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarBlaž Savić Prodaja dijela imovine stečajnog dužnikaopširnije 
12ZADARKOMERC D.O.O. , ZadarMarica Nekić Poziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 12 (50/12)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status

 

Error: Multiple-step OLE DB operation generated errors. Check each OLE DB status value, if available. No work was done.