Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikIvaks d.o.o. - Lojenov prilaz 2, ZagrebStečajni upraviteljLovorka Juranović - Verdijeva 6/III, Rijeka
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu08.01.2020.Datum dražbe13.01.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost787.320,00 HRK (108.449,27 EUR)
(26. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-25) poslovni prostor u razizemlju u površini od 145,30 m2 Remetinečki gaj 27a, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, koji posebni dio se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č. 1054 stambena zgrada Remetinečki gaj 27a, 27b,27c površine 221 čhv 794 m2 upisanoj u z.k.ul. 50965 k.o. Blato Novo)
  
Oglas:

Temeljem odluke stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad dužnikom IVAKS d.o.o. u stečaju Zagreb, Lojenov prilaz 2, OIB: 34158233057, koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu Stalnom službom u Karlovcu pod poslovnim brojem : St-288/2018, stečajni upravitelj objavljuje  prodaju nekretnine stečajnog dužnika prikupljanjem
 
 
P I S A N I H   P O N U D  A
(treći poziv)
 
I PREDMET PRODAJE :
26. suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-25) poslovni prostor u razizemlju u površini od 145,30 m2 Remetinečki gaj 27a, koji dio je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi, koji posebni dio se nalazi u zgradi sagrađenoj na k.č. 1054 stambena zgrada Remetinečki gaj 27a, 27b,27c površine 221 čhv 794 m2 upisanoj u z.k.ul. 50965 k.o. Blato Novo.
Početna cijena bez PDV-a iznosi 787.320,00 kuna.

II UVJETI PRODAJE :
1. Ponude za kupnju čiji je iznos manji od početne cijene neće se razmatrati.
2. Rok za prikupljanje ponuda je od 09. prosinca 2019. godine zaključno sa 08. siječnja 2020. godine. Kasnije pristigle ponude smatrati će se nepravodobnom i neće se razmatrati. 
3. Pravo ponude imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe pod uvjetnima određenim zakonom i ovim oglasom.
4. Pisane ponude dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Korzo 40, 51000 Rijeka, uz naznaku " PONUDA-NE OTVARATI- predmet St-288/2018, IVAKS d.o.o. u stečaju."
5. Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 97.200,00 kn (10% od utvrđene vrijednosti nekretnine), koja se uplaćuje na depozitni račun Trgovačkog suda u Zagrebu IBAN: HR9223900011300000460 kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz opis plaćanja "jamčevina u predmetu St-288/2018", model HR00 poziv na broj 28818, a dokaz o uplati jamčevine ponuditelj je dužan dostaviti uz ponudu. Ako ponuditelj ne dostavi dokaz o uplaćenoj jamčevini, ponuda se neće razmatrati.
6. Ponuda mora sadržavati točan naziv /ime i prezime i sjedište/adresu ponuditelja, OIB, broj žiro ili drugog računa ponuditelja te iznos ponuđene cijene, kao i dokaz o uplati jamčevine.
7. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
8. Javno otvaranje ponuda održati će se dana 13. siječnja 2020. godine u 13,00 sati u prostorijama Javnog bilježnika Zorana Vrsalovića, Rijeka, Korzo 40. Ponuditelji nisu obvezni prisustvovati javnom otvaranju ponuda.
9. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećom istaknutom cijenom. U slučaju dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, uslijediti će usmeno/pismeno nadmetanje (ukoliko ponuditelji nisu prisutni) nadmetanje između ponuditelja iste ponudbene cijene.
10. O rezultatu će ponuditelji  biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Obavijest o prihvaćanju ponude dostaviti će se kupcu preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Ponuditelj koji ne podigne obavijest dostavljenu poštom neće se ponovno obavještavati i time gubi pravo na povrat jamčevine.
11. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 15 dana od dana ispostave predračuna.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, smatrati će se da je odustao od kupnje, a predračun će se ispostaviti sljedećem najpovoljnijem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Jamčevina se u tom slučaju smatra odustatninom i pripada stečajnom dužniku-prodavatelju.
12. Poreze, pristojbe i sve druge troškove u vezi s prodajom i prijenosom vlasništva dužan je platiti kupac. Isporuka nekretnine oslobođena je PDV-a po čl. 40 st. 1 t. j Zakona o PDV-u, no ukoliko je kupac pravna osoba u sustavu PDV-a, može se temeljem čl. 75 st. 3 t.d Zakona o PDV-u primijeniti prijenos porezne obveze. Ukoliko je kupac fizička osoba, plaća se porez na promet nekretnina po stopi od 3%.
13. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko bi bila u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika.
14. Prodaja se obavlja prema načelu „viđeno-kupljeno“ te se isključuju svi eventualni naknadni prigovori na pravne  i materijalne nedostatke.
15. Sve informacije o predmetu prodaje kao i mogućnost razgledavanja istog u dogovoru sa stečajnom upraviteljicom Lovorkom Juranović putem e-maila: lovorka.juranovic@gmail.com ili na broj 098 905 8659.

 
                                                                
 
Datoteka
prilog 4 - 1. dio - str. 1-21 procjembeni elaborat.pdf
prilog 4 - 2. dio- str.22-32 procjembeni elaborat.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
120.02.2020Ivaks d.o.o. , ZagrebLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
205.12.2019Ivaks d.o.o. , ZagrebLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
328.10.2019Ivaks d.o.o. , ZagrebLovorka JuranovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 3 (50/3)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status