Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikSJAJ COLOR d.o.o. - Dr Vinka Žganca 18, ČakovecStečajni upraviteljDragan Čemerin - Vukovarska 3, Čakovec
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu14.12.2019.Datum dražbe16.12.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost3.708,46 HRK (510,82 EUR)
( Teretno vozilo Peugeot Boxer, godina proizvodnje 2001., motor diesel 2426 cm3, 63 kw/4350 min1, mjesta za sjedenje: 7 )
  
Oglas:

U stečajnom postupku nad dužnikom SJAJ COLOR d.o.o., u stečaju, iz Čakovca, Dr. Vinka Žganca br. 18, OIB: 55393557514, koji se vodi kod Trgovačkog suda u Varaždinu, posl. Br. 6 St-561/2016-30, stečajni upravitelj objavljuje
 
 
OGLAS O PRODAJI POKRETNINE STEČAJNOG DUŽNIKA  
1. PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 
 
I.PREDMET PRODAJE
 
1. Teretno vozilo Peugeot Boxer, godina proizvodnje 2001., motor diesel 2426 cm3, 63 kw/4350 min1, mjesta za sjedenje: 7
 
– Cijena: 3.708,46 kn (s PDV-om)
 
Napomena: pokretnina je opterećena založnim pravom od strane Repulike Hrvatske, Porezna uprava, Područni ured Čakovec.  Zabilježba založnog prava će nakon izvršene kupoprodaje biti brisana u razumnom roku kad nadležne institucije daju odobrenje.
 
II. UVJETI PRODAJE
 
1. Navedena vrijednost predstavljaju početnu cijenu ispod koje se predmet ne može prodati. U cijenu je uračunat PDV. 
2. Pravo podnijeti ponudu imaju sve domaće fizičke i pravne osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Dragan Čemerin, Vukovarska 3, 40000 Čakovec, s naznakom „Ponuda za vozilo St-561/2016-ne otvaraj“. Ponuda se mora dostaviti na navedenu adresu stečajnog upravitelja, zaključno do 14. prosinca 2019. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir. Otvaranje ponuda je 16. prosinca 2019.. godine u Knjigovodstvenom servisu SANCTUM d.o.o., R: Boškovića 10, Čakovec u 12 sati (zgrada lijevo I. kat). 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju, naziv/ime, OIB i adresu, presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini od 10% procjenjene vrijednosti, te uplatni račun na koji se može izvršiti povrat jamčevine. Ponude u kojima je iznos kupovnine manji od istaknute početne vrijednosti neće se razmatrati. 
4. Jamčevina iznosi 10% početne cijene za pokretninu na koju se dostavlja ponuda i uplaćuje se u korist računa stečajnog dužnika IBAN HR7023900011101101483 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., uz opis plaćanja „Jamčevina st-561/2016, SJAJ COLOR d.o.o d.o.o. u stečaju“ te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Posljednji dan uplate jamčevine je 14. prosinac 2019. godine. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponude, bez kamata. 
5. O rezultatu će ponuđači biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnije ponude. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu za kupnju pokretnina ukoliko bi to bilo u suprotnosti s interesima stečajnog dužnika. 
6. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, dužan je uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude u roku od 8 dana od ispostave predračuna. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanje roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te će se predračun ispostaviti slijedećem ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz oglasa. Po uplaćenom preostalom dijelu kupoprodajnog iznosa iz ponude, stečajni dužnik će kupcu izdati R1 račun o prodaji pokretnina te predati sve dokumente.
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude te nema pravo na povrat jamčevine.
8. Sve dodatne informacije u vezane uz imovinu mogu se dobiti radnim danom od 10-15 sati na telefon 099/2948655 ili putem maila stecajni.cemerin@gmail.com.
9. Prodaja se obavlja po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ te prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke.
 
 
 
Datoteka
Peugeot Boxer.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
126.02.2020SJAJ COLOR d.o.o. , ČakovecDragan ČemerinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 1 (50/1)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status