Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u OsijekuBroj postupka
Stečajni dužnikJEZGRA d.o.o. - Kralja Tomislava 48, CerićStečajni upraviteljKata Rašić - S.S. Kranjčevića 31 , Vinkovci
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe22.01.2020.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost14.042,25 HRK (1.934,25 EUR)
(z.k.ul. 655 k.o. Cerić, k.č.br. 665 u naravi oranica u Ulici Ante Starčevića površine 1253m²)
  
NapomenaKata Rašić 098690729
Oglas:

Stečajni upravitelj JEZGRA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Cerić, Kralja Tomislava 48 OIB 55303512502 objavljuje Zaključak Trgovačkog suda u Osijeku, broj 13 St-411/12-186 od 4. prosinca 2019. godine  za
 

PRODAJU NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA
USMENOM JAVNOM DRAŽBOM
 
      
I
  Određuje se prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama, nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika JEZGRA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Cerić, Kralja Tomislava 48, i to:  

1. upisanih u zk.ul. 655 k.o. Cerić i to kčbr. 665 u naravi oranica u Ulici Ante Starčevića, površine 1253 m².
Na navedenoj nekretnini upisano je razlučno pravo u korist razlučnog vjerovnika:

RH Ministarstvo financija kao pravni sljednik Fonda za razvoj i zapošljavanje Zagreb.
 
II Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke I zaključka iznosi:
- 14.042,25 kn
 
III Nekretnina iz točke I zaključka prodavat će se u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom (trideseta dražba).
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku, soba broj 22/I dana  22.01.2020. godine u 9,00 sati.
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
    
IV
zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Osijeku, i u jednom od javnih glasila.
     
V
Uvjeti prodaje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
a) Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavaju se na tridesetom ročištu za dražbu po početnoj cijeni koje je jednaka utvrđenim vrijednostima nekretnina iz točke II zaključka i ispod te cijene ne mogu se prodavati na ročištu. 
            
b) Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       c) Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije dva dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od 10% utvrđene vrijednosti nekretnina iz točke II ovog zaključka na žiro račun Trgovačkog suda u Osijeku broj: HR31 2390 0011 3000 0020 0 s pozivom na broj HR05 272-411-12 kod HPB i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju osiguranje će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
           
d) Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji.
            
e) Ukoliko je kupac razlučni vjerovnik koji se namiruje iz kupovnine ili se namiruje prije tražbina svih ostalih vjerovnika koji imaju pravo na namirenje iz iste kupovnine, nije dužan položiti kupovninu ako ona iznosi koliko i njegova tražbina ili manje, ako iznosi više tada je dužan položiti razliku.
            
f) Nekretnina će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke V d).          
            
g) U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama u njegovu korist upiše pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i terete na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
            
h) Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaji nekretnine kupcu, čime kupac stupa u posjed iste.
            
i) Prodaja  se obavlja po načelu "viđeno - kupljeno" što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
 
Razgledati nekretninu i dokumentaciju vezanu za istu, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Kata Rašić na mobitel broj 098690729. Više podataka o prodaji imovine stečajnog dužnika može se naći i na www.sudacka-mreza.hr/stecaj ili na www.vts.hr u rubrici "web stečaj".
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
122.01.2020JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
222.01.2020JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
303.12.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
403.12.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
529.10.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
629.10.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
729.10.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
822.05.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
922.05.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1011.04.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1111.04.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1211.04.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1305.03.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1405.03.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1505.03.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1605.02.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1705.02.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1805.02.2019JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1913.12.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2013.12.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2113.12.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2213.11.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2313.11.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2413.11.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2520.09.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2620.09.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2720.09.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2814.06.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2914.06.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3014.06.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3115.05.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3208.03.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3308.03.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3408.03.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3523.01.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3623.01.2018JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3723.11.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3825.10.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3925.10.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4025.10.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4126.09.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4226.09.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4326.09.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4406.07.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4510.05.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4610.05.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4710.05.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4821.03.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4921.03.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
5021.03.2017JEZGRA d.o.o. , CerićKata Rašić Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/71)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status