Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikGLUMINA BANKA D.D. - Lipovečka 1, ZagrebStečajni upraviteljAnamaria Ivanković - Britanski trg 10, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu12.12.2019.Datum dražbe18.12.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Livada, oranica, kuća, zgrada i dvorište Nekretnine od ukupno 4.495,00 kn na više )
  
NapomenaROK ZA PONUDU: 12.12.2019 OTVARANJE PISANIH PONUDA: 18.12.2019.g. u 14,20h Nekretnina na adresi Ređeki nije slobodna od osoba, stvari i životinja. Obje nekretnine predmet prodaje nisu u posjedu stečajnog dužnika
Oglas:

Temeljem odluke skuštine vjerovnika stečajnog dužnika, GLUMINA BANKA d.d. u stečaju iz Zagreba, Andrije Hebranga 11, OIB:82806041381, St-83/99 od dana 13. prosinca 2018. godine stečajna upraviteljica Anamaria Ivanković iz Zagreba, Britanski trg 10, OIB: 26902318451

OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, OSMI PUT
 
I. Predmet prodaje

Rbr.

Nekretnina

Vrijednost nekretnine

1

Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok upisana u zk.ul.br.: 3152, k.o. Mirkovec kao "zk.č.br. 3089 – livada- pov. 715 čhv (2572m2)" NEKRETNINA NIJE U POSJEDU STEČAJNOG DUŽNIKA

4.495,00 kn

2

Nekretnine upisane  kod Općinskog suda Velikoj Gorici, zemljišnoknjižni odjel Vrbovec u zk.ul.br. 1073, k.o. Hudovo, kao "zk.č.br. 648/ - oranica Stari Krč u Ređeki - površine 1063čhv", "zk.č.br. 657/1 - oranica Stari Vrt u Ređeki - površine 679 čhv"i "zk.č.br. 670 -  Kuća, zgrada i dvorište u Ređeki - površine 478 čhv". NEKRETNINA NIJE SLOBODNA OD OSOBA, STVARI I ŽIVOTINJA, NEKRETNINA NIJE U POSJEDU STEČAJNOG DUŽNIKA

116.578,00 kn

 
 
 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnine iz točke I. prodaju se odvojeno po utvrđenim cijenama.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno na adresu stečajnog dužnika: Glumina banka d.d. u stečaju, Andrije Hebranga 11, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku GLUMINA BANKA d.d. u stečaju,  St-83/99 za nekretnine 8. oglas  – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici  do zaključno 12.12.2019. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
5. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR5425000091101063548, otvoren kod ADDIKO BANK d.d. ZAGREB, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-83/99 za nekretnine iz 8. oglasa», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 12.12.2019. godine.
 
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ponuditelj koji da ponudu koja je ispod utvrđene vrijednosti ili kupac koji ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine te nema pravo ni na zatezne kamate ni u kojem slučaju glede ovog oglasa.
 
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 08.01. 2020.godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu.
 
11. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina, kao niti za posjed nekretnine.
 
12. Sve troškove sastava ugovora po odvjetniku, sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
13. Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari te nije u u posjedu stečajnog dužnika, a pokretnine niti druga imovina  nalazeća u nekretnini nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu iz točke 1. uvjeta prodaje te Kupac nema pravo zadržaja.
 
14. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
15.  Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 18.12.2019. godine, u 14,20 h u prostorijama JB Mladena Ježek na adresiŠoštarićeva 8, Zagreb.Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja,  neće biti javnog otvaranja kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
 
16. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-16,00 h, na telefon broj: 01/2332 344 i 099/505-0000.
 
17.  Nekretnine nisu u posjedu stečajnog dužnika pa Kupcu isti nije u mogućnosti omogućiti razgledati nekretnine
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.02.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
206.02.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
318.12.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
418.12.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
518.12.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
611.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
711.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
811.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
911.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1031.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1131.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1209.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1309.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1409.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1509.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1609.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1709.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1828.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1928.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2028.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2128.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2228.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2328.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2424.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2524.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2624.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2724.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2824.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2924.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3027.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3127.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3227.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3327.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3427.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3527.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3627.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3727.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3821.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3921.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4021.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4121.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4221.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4321.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4421.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4516.01.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4616.01.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4716.01.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4816.01.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4916.01.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5016.01.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/118)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status