Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikGLUMINA BANKA D.D. - Lipovečka 1, ZagrebStečajni upraviteljAnamaria Ivanković - Britanski trg 10, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu12.12.2019.Datum dražbe18.12.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(Livada, oranica, kuća, zgrada i dvorište Nekretnine od ukupno 4.495,00 kn na više )
  
NapomenaROK ZA PONUDU: 12.12.2019 OTVARANJE PISANIH PONUDA: 18.12.2019.g. u 14,20h Nekretnina na adresi Ređeki nije slobodna od osoba, stvari i životinja. Obje nekretnine predmet prodaje nisu u posjedu stečajnog dužnika
Oglas:

Temeljem odluke skuštine vjerovnika stečajnog dužnika, GLUMINA BANKA d.d. u stečaju iz Zagreba, Andrije Hebranga 11, OIB:82806041381, St-83/99 od dana 13. prosinca 2018. godine stečajna upraviteljica Anamaria Ivanković iz Zagreba, Britanski trg 10, OIB: 26902318451

OGLAŠAVA

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, OSMI PUT
 
I. Predmet prodaje

Rbr.

Nekretnina

Vrijednost nekretnine

1

Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Zlataru, Zemljišnoknjižni odjel Zabok upisana u zk.ul.br.: 3152, k.o. Mirkovec kao "zk.č.br. 3089 – livada- pov. 715 čhv (2572m2)" NEKRETNINA NIJE U POSJEDU STEČAJNOG DUŽNIKA

4.495,00 kn

2

Nekretnine upisane  kod Općinskog suda Velikoj Gorici, zemljišnoknjižni odjel Vrbovec u zk.ul.br. 1073, k.o. Hudovo, kao "zk.č.br. 648/ - oranica Stari Krč u Ređeki - površine 1063čhv", "zk.č.br. 657/1 - oranica Stari Vrt u Ređeki - površine 679 čhv"i "zk.č.br. 670 -  Kuća, zgrada i dvorište u Ređeki - površine 478 čhv". NEKRETNINA NIJE SLOBODNA OD OSOBA, STVARI I ŽIVOTINJA, NEKRETNINA NIJE U POSJEDU STEČAJNOG DUŽNIKA

116.578,00 kn

 
 
 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnine iz točke I. prodaju se odvojeno po utvrđenim cijenama.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
3. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno na adresu stečajnog dužnika: Glumina banka d.d. u stečaju, Andrije Hebranga 11, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku GLUMINA BANKA d.d. u stečaju,  St-83/99 za nekretnine 8. oglas  – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici  do zaključno 12.12.2019. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
4. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
5. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR5425000091101063548, otvoren kod ADDIKO BANK d.d. ZAGREB, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-83/99 za nekretnine iz 8. oglasa», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 12.12.2019. godine.
 
6. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
7. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda, ponuditelj koji da ponudu koja je ispod utvrđene vrijednosti ili kupac koji ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine te nema pravo ni na zatezne kamate ni u kojem slučaju glede ovog oglasa.
 
8. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
9. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
10. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 08.01. 2020.godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu.
 
11. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina, kao niti za posjed nekretnine.
 
12. Sve troškove sastava ugovora po odvjetniku, sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
13. Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari te nije u u posjedu stečajnog dužnika, a pokretnine niti druga imovina  nalazeća u nekretnini nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu iz točke 1. uvjeta prodaje te Kupac nema pravo zadržaja.
 
14. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
15.  Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 18.12.2019. godine, u 14,20 h u prostorijama JB Mladena Ježek na adresiŠoštarićeva 8, Zagreb.Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja,  neće biti javnog otvaranja kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
 
16. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-16,00 h, na telefon broj: 01/2332 344 i 099/505-0000.
 
17.  Nekretnine nisu u posjedu stečajnog dužnika pa Kupcu isti nije u mogućnosti omogućiti razgledati nekretnine
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
101.10.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
201.10.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
314.07.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
410.06.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
520.05.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
617.03.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
717.03.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
825.02.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
925.02.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1006.02.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1106.02.2020GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1218.12.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1318.12.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1418.12.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1511.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1611.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1711.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1811.09.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1931.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2031.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2109.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2209.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2309.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2409.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2509.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2609.07.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2728.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2828.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
2928.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3028.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3128.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3228.05.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3324.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3424.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3524.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3624.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3724.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3824.04.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3927.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4027.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4127.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4227.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4327.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4427.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4527.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4627.03.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4721.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4821.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4921.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5021.02.2019GLUMINA BANKA D.D. , ZagrebAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/127)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status