Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikTEAM d.d. - Rudarska 1, Mursko Središće, Stečajni upraviteljTomislav Đuričin - Dravska Poljana 1, Varaždin
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu21.10.2019.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost52.981,62 HRK (7.297,94 EUR)
(Oprema i strojevi)
  
NapomenaPrikupljanje ponuda za kupnju imovine traje zaključno sa 21. listopada 2019. godine. Tomislav Đuričin, detalji na tomislav.duricin@cotrugli.eu Elaborati procijene vrijednosti na www.team.hr
Oglas:

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 11. listopada 2019.
 
OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
 
 
1) Prodaju se kao cjelina pokretnine restorana Pilka u Čakovcu u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 45.050,39 kn, prema popisu u prilogu.
 

R.  br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn 

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

269.209,50

45.050,39

 
2) Prodaju se kao cjelina pokretnine u Spomen domu u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R.  br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn 

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1.

7414

PROJEKTOR ACER P1265

1

kom

1.500,00

1.500,00

251,01

2.

7860

PROJEKCIJSKO PLATNO GRANDVIEW S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

1

kom

120,00

120,00

20,08

3.

7862

KUĆNO KINO LG HT554TH 500W

1

kom

600,00

600,00

100,41

 

 

 

 

 

Ukupno

2.220,00

371,50

 
3) Prodaju se kao cjelina pokretnine u uredu u Preloškoj 44, Čakovec u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:
 

R.  br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn 

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1

Č-1004

Metalni veliki sivi stalak za šipkasti materijal (dvorište)

2   

kom

600,00

1.200,00

200,81

2

Č-1005

Plinska peć Maja

1   

kom

100,00

100,00

16,73

3

Č-1006

Caffe pult sa sudoperom

1   

kom

120,00

120,00

20,08

4

Č-1007

Drvena crna polica

1   

kom

100,00

100,00

16,73

5

Č-1008

Kuhinja (5 visećih+2nape+5 donjih elemenata)

1   

kom

300,00

300,00

50,20

6

Č-1009

Plinska peć Argo

1   

kom

100,00

100,00

16,73

7

Č-1010

Dvokrilni crni ormar

1   

kom

120,00

120,00

20,08

8

Č-1011

Uređaj za odvlaživanje

1   

kom

0,00

0,00

0,00

9

Č-1012

Radni stol s ladicom

1   

kom

50,00

50,00

8,37

10

Č-1013

Viseći ormarić

1   

kom

40,00

40,00

6,69

 

 

 

 

 

Ukupno

2.130,00

356,44

 
4) Prodaju se kao cjelina pokretnine u upravnoj zgradi u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 7.203,29 kn, prema popisu u prilogu.
 

R.  br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn 

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

43.045,00

7.203,29

 
5) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodajepo principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.
 
6) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 21. listopada 2019. godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 21. listopada 2019. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pokretnina TEAM d.d. u stečaju “.
 
7) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 30. listopada 2019.  godine.
 
8) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu.
Datoteka
20191011_pilka.pdf
20191011_upravna_zgrada.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.10.2017TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.09.2017TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
32TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
33TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
34TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
35TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
36TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
37TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
38TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
39TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
40TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
41TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
42TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
43TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
44TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
45TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
46TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
47TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
48TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
49TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
50TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/86)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status