Bid details:
NameStatusRok za dražbu prošao
CourtCommercial court of SplitProcedure Number
Bankruptcy debtorStečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. - Matice hrvatske 10, SplitBankruptcy trustee - ,
Assets categoryMovableType of assets
Bid deadline01.10.2019.Auction date03.10.2019.
New date for bidsNew auction date
Value462.000,00 HRK (63.638,12 EUR)
(Poslovni prostor-unutarnji štekat)
  
Ad:

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. u stečaju Split, Matice hrvatske 10, OIB 16021867941, sukladno odluci skupštine vjerovnika od 22. kolovoza 2019.g., stečajna upraviteljica dana 10. rujna 2019.g. objavljuje
                                                                                                                
OGLAS
O PRODAJI IMOVINE PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA
(PRVI PUT)
 
 
 
I.  PREDMET PRODAJE
 
Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjižni odjel Makarska, čest.zgr. 1194, zk.ul. 3020, k.o. Makarska – Makar označena kao:
 
49. Suvlasnički dio: 31/5624 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-49), 1. Poslovni prostor oznake 54 na nivou "A" u površini 31,00 m2, u etažnom elaboratu označeno tirkizno plavom bojom
 
Procijenjena vrijednost nekretnina prema procjeni sudskog vještaka za procjenu nekretnina iznosi 462.000,00 kn (slovima: četiristo šezdeset dvije tisuće kuna).
 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
 
1. Predmet prodaje unovčava se prikupljanjem pisanih ponuda.
2. Početna prodajna cijena predmeta prodaje iznosi 462.000,00 kn (slovima: četiristo šezdeset dvije tisuće kuna) i predstavlja najnižu početnu vrijednost ispod koje se ne može prodati.
3. Stjecatelj nekretnine plaća porez na promet nekretnina.
4. Rok za dostavu ponuda je 01. listopada 2019. godine. Ponude koje zaključno s tim danom ne zaprimi stečajni upravitelj neće se uzimati u obzir.
5. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 46.200,00 kn (slovima: četrdeset šest tisuća dvjesto kuna) na žiro račun broj HR3025000091301187299 otvoren u Addiko banci d.d. Jamčevina koja zaključno s danom 30. rujna 2019.g. ne prispije na označeni račun smatrat će se da nije plaćena.
Dokaz o uplati jamčevine potrebno je priložiti uz ponudu.
6. Ponuditelj koji ne uplati jamčevinu u ostavljenom roku nema pravo podnošenja ponude.
7. Potvrdu o uplaćenoj jamčevini zajedno sa ponudom koja osobito sadrži podatke o ponuditelju (presliku osobne iskaznice ili upisa u nadležni registar), naznaku imovine i ponuđenu cijenu potrebno je dostaviti na adresu stečajnog upravitelja: Ada Rajković, Matice hrvatske 10, 21 000 Split, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda CONSTRATUM-INVEST (E-49) - ne otvarati." 
8. Ponude će se otvarati dana 03. listopada 2019. godine u 11,00 sati, na adresi Ante Starčevića 32, Makarska.
9. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu provest će se usmena javna dražba po načelu “tko da više”.
10. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku od 8 dana od dana prihvaćanja najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o kupoprodaji i isti u potpisu ovjeriti kod javnog bilježnika jer se u protivnom smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
11.  Kupac je dužan u roku od 8 dana od sklapanja ugovora platiti iznos kupovnine umanjen za uplaćenu jamčevinu, u protivnom se smatra da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.
12.  Ako ponuditelj koji je stavio najpovoljniju ponudu ne položi kupovinu u cijelosti u roku iz ovog oglasa, imovina će se prodati kupcima koji su ponudili nižu cijenu, redom prema veličini cijene koju su ponudili.
13.  Ako kupac ili svaki slijedeći ponuditelj ne položi kupovinu u cijelosti u određenom roku, ili odustane od svoje ponude smatra se da je odustao od kupnje i gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
14.  Ponuditeljima kojima ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 3 dana od uplate kupovnine, bez kamata.
15.  Zainteresirani ponuditelji mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
16.  Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
17.  Prikupljanje pisanih ponuda bit će valjano ako sudjeluje i samo jedan ponuditelj.
18.  Pravo sudjelovanja imaju sve domaće i inozemne pravne i fizičke osobe koje temeljem važećih propisa u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo predmetu prodaje te koji su uplatili jamčevinu.
19.  Sve poreze, pristojbe, trošak sastavljanja ugovora o prodaji i druge troškove u svezi s prodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac o dospjelosti.
20.  Prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu ponudu, bez obrazloženja.
21.  Prodaja predmeta prodaje se obavlja po načelu viđeno – kupljeno pa su isključeni svi naknadni prigovori kupca. Prodavatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke stvari.
22.  Sve ostale obavijesti i dogovor za razgledavanje nekretnine može se kontaktirati stečajni upravitelj na mob. 098 233 473 ili na mail rajkovic.ada@gmail.com. Razgledavanje imovine moguće je uz prethodnu najavu i u dogovoru sa stečajnom upraviteljem u zavisnosti od slobodnih termina stečajnog upravitelja.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  AuctionOther informationBankruptcy TrusteeBid Type 
103.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
203.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
303.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
403.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
503.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
603.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
703.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
803.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
903.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1003.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1103.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1203.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1303.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1403.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1503.06.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1621.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1721.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1821.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
1921.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2021.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2121.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2221.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2321.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2421.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2521.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2621.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2721.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2821.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
2921.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3021.02.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3113.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3213.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3313.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3413.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3513.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3613.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3713.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3813.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
3913.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4013.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4113.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4213.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4313.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4413.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4513.01.2020Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4603.10.2019Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4703.10.2019Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4803.10.2019Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
4903.10.2019Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
5003.10.2019Stečajna masa iza CONSTRATUM-INVEST d.d. , Split details 
 # 50 (50/59)

Bid search

Text search
Court
Assets category


Bankruptcy debtor
Bankruptcy Trustee
Status