Detalji ponude:
NazivFINA - elektronička dražbaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u Splitu - Stalna služba u DubrovnikuBroj postupka
Stečajni dužnikBRENTOS d.o.o. - Ratac 2, SupetarStečajni upraviteljAda Rajković - ,
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu23.09.2019.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost669.375,00 HRK (92.202,95 EUR)
(Kuća s bazenom)
  
NapomenaPredmet se prodaje na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi. Prva elektronička javna dražba počinje 01.07.2019.g. u 15:00:00 sati. Elektronička javna dražba završava 23.09.2019.g. u 23:59:59 sati. Ponude u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 10.09.2019.g. s početkom u 00:00:00 sati do 23.09.2019.g. u 23:59:59 sati.
Oglas:

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI
 
 
Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako
slijedi:
 
I. PODACI O PREDMETU PRODAJE
Opis predmeta prodaje:
Nekretnina kat. čest. 735/1 PŠ upisana u Z.U. 575 k.o. Dračevica, površine 162 m2. Poluugrađena stambena zgrada na dvije etaže s podrumom (Po+Priz+1) i dvorištem, na adresi Dračevica 108, Nerežišća.
 
II. NAČIN I UVJETI PRODAJE
Način prodaje :
Predmet se prodaje na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi.
Prva elektronička javna dražba počinje 01.07.2019.g. u 15:00:00 sati.
Elektronička javna dražba završava 23.09.2019.g. u 23:59:59 sati.
Ponude u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 10.09.2019.g. s početkom u 00:00:00 sati do 23.09.2019.g. u 23:59:59 sati.
Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka elektroničke javne dražbe (odnosno prije isteka produljenog nadmetanja) da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.
Uvjeti prodaje:
Utvrđena vrijednost predmeta prodaje:
892.500,00 kn (slovima: osamstodevedesetdvijetisućepetsto kuna).
Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom:
Na prvoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 669.375,00 kn (slovima: šestošezdesetdevettisućatristosedamdesetpet kuna). Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.
Početna cijena za nadmetanje:
669.375,00 kn (slovima: šestošezdesetdevettisućatristosedamdesetpet kuna).
Iznos dražbenog koraka:
2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna).
Iznos, rok i način uplate jamčevine:
U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 66.937,50 kn (slovima: šezdesetšesttisućadevetstotridesetsedam kuna i pedeset lipa).
Rok za uplatu jamčevine: Jamčevina se uplaćuje od dana objave ovog poziva te na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 30.08.2019. godine. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 30.08.2019. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje  elektroničkoj javnoj dražbi.
Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.
Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Zauplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz IDnadmetanja.
Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 172090, a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje upolje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“ (za inozemne uplate i sl.).
Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“. Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku.
Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e- Dražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.
Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 17209
Naznaka prava koja ne prestaju prodajom:
Nadležno tijelo nije dostavilo podatak.
Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup:
Nekretnina je slobodna.
Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:
Dračevica 108, Nerežišća, prema prethodnom dogovoru sa stečajnim upraviteljem plaćanjem troškova izlaska na lice mjesta, Ada Rajković, mob: 098/233-473
Plaćanje kupovnine:
15 dana od primitka rješenja o dosudi.
Posebni uvjeti koje kupac mora ispuniti da bi mogao steći predmet prodaje:
Nadležno tijelo nije dostavilo podatak.
 
Datoteka
IMG_8923.JPG
IMG_8928.JPG
IMG_8929.JPG
IMG_8931.JPG
Procjena ZU 575 DRAČEVICA.pdf
ST-118.2019 - Poziv na sudjelovanje u ejd.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
130.01.2020BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
227.09.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
303.07.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
403.07.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
508.05.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
620.03.2019BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7BRENTOS d.o.o. , SupetarAda RajkovićFINA - elektronička dražbaopširnije 
 # 7 (50/7)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status