Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u SplituBroj postupka
Stečajni dužnikJOLA d.o.o. - Viška 24, SPLITStečajni upraviteljNatalija Mladineo - Viška 24 , Split
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe31.01.2019.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost0,00 HRK (0,00 EUR)
(POSLOVNI PROSTORI, STANOVI Pojedinačne vrijednosti za svaku nekretninu navedene u oglasu)
  
Napomenau zgradi Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br.6, sudnica I/Prizemlje, dana 31.siječnja 2019.god u 12,30 sati
Oglas:

Stečajna masa iza JOLA doo, Split, Viška 24, pod posl.br.1.St-92/2003, oglašava
 
           
Prodaju imovine-nekretnina u vlasništvu stečajne mase
usmenom javnom dražbom
 
 
PREDMET PRODAJE I POČETNA PRODAJNA CIJENA:

I) Nekretnine u vlasništvu stečajne mase upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru, čk.br.1003/31, Z.U.5597, K.O.Bjelovar, u naravi višekatna stambeno-poslovna zgrada u ul.Vlahe Paljetka 5 u Bjelovaru.

Predmet prodaje su slijedeće nekretnine:
1. Poslovni prostor-lokal 7 oznake E-29 u prizemlju  površine 44,88 m2 i skladište br.III. u podrumu oznake E-19 površine 18,33m2 (rochbau faza), za utvrđenu vrijednost od 86.123,00 kn
2. Poslovni prostor-lokal 9 oznake E-31 u prizemlju  površine 36,00 m2 i skladište u podrumu oznake E-20 površine 18,33m2 (rochbau faza), za utvrđenu vrijednost od 82.290,00 kn
3. Poslovni prostor-lokal 8 oznake E-30 u prizemlju  površine 39,26 m2 i skladište br.V. u podrumu oznake E-21 površine 18,33m2 (rochbau faza), za utvrđenu vrijednost od 72.795,05 kn
Cijene navedenih nekretnina iskazane su bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost (PDV) kojeg plaća kupac.

II NAČIN PRODAJE:

Nekretnine će se prodavati u stečajnom postupku usmenom javnom dražbom, a ročište za prodaju  održat će se u zgradi Trgovačkog suda u Splitu, Sukoišanska br.6, sudnica I/Prizemlje, dana 31.siječnja 2019.god u 12,30 sati.

III. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na mrežnoj stranici e-oglasna ploča Trgovačkog suda u Splitu te oglas o prodaji u dnevnom tisku.

Stečajna upraviteljica će Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb i Visokom Trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu dostaviti podatke o nekretninama koje su predmet prodaje.

IV UVJETI PRODAJE:

1.Nekretnine koje su predmet prodaje slobodne su od osoba i stvari trećih osoba
2.Nekretnine iz toč.I. prodavat će se na ročištu za dražbu po početnoj cijeni koja je jednaka utvrđenim vrijednostima nekretnina i ispod te cijene ne mogu se prodati na dražbenom ročištu.
Ako se nekretnine ne prodaju na ovom dražbenom ročištu na narednim ročištima za prodaju mogu se prodati za nižu vrijednost koju zaključkom odredi stečajni sudac.
3. Sve poreze i prireze u svezi prodaje snosi kupac.
4.Kao kupci mogu sudjelovati  sve osobe koje prema važećim propisima u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo nad nekretninama i koje najkasnije do 30.siječnja 2019.god uplate osiguranje od 10% od utvrđene vrijednosti nekretnina koje su predmet prodaje na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj banci dd Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664, model: HR:02 s naznakom za spis I.St-92/2003 i dokaz o tome predoče stečajnom sucu prije početka dražbe ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za navedene iznose osiguranja.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, osiguranje ili bankarska garancija vratit će se odmah nakon zaključenja javne dražbe.
5.Kupac je dužan uplatiti postignutu kupovninu u roku od 30 dana računajući od dana pravomoćnosti rješenja o dosudi, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Splitu pri Hrvatskoj Poštanskoj banci dd Zagreb broj: IBAN: HR1623900011300000664,  model: HR:02 s naznakom za spis I.St-92/2003.
Ako kupac u navedenom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju proglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašene nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovine postignute na prijašnjoj prodaji.
Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu.
Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovinu u roku iz toč.IV.5. ovog zaključka
6.Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da imovinu kupuje uz iste uvjete.
7.U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da se nakon pravomoćnosti tog rješenja i nakon što kupac položi kupovninu u zemljišnim knjigama upiše u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te izvršiti brisanje prava i tereta na nekretnini koji prestaju njihovom prodajom.
8. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnina te nakon što kupci polože kupovinu sud će donijeti zaključak o prodaji nekretnina kupcu čime kupac stupa u posjed nekretnine.
9.Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
10.Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretnine svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom Natalijom Mladineo na br.mob.098 173-2284 te mogu dobiti na uvid svu raspoloživu dokumentaciju koja se odnosi na nekretnine.
 
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
131.01.2019JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
219.06.2018JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
319.06.2018JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
411.05.2018JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
511.05.2018JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
606.04.2018JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
706.04.2018JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
805.12.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
905.12.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1002.11.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1102.11.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1215.09.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1315.09.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1407.07.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1507.07.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1628.04.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1728.04.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1816.03.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1916.03.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2020.01.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2120.01.2017JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2202.12.2016JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2302.12.2016JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2419.10.2016JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2519.10.2016JOLA d.o.o. , SPLITNatalija Mladineo Prodaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 25 (50/25)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status