Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u VaraždinuBroj postupka
Stečajni dužnikTEAM d.d. - Rudarska 1, Mursko Središće, Stečajni upraviteljTomislav Đuričin - Dravska Poljana 1, Varaždin
Kategorija imovinePokretnineVrsta imovine
Rok za ponudu16.11.2018.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost473.726,14 HRK (65.253,33 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika )
  
NapomenaPonuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 16. studenim 2018. godine. Tomislav Đuričin, detalji na tomislav.duricin@cotrugli.eu Elaborati procijene vrijednosti na www.team.hr
Oglas:

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. „u stečaju“, Rudarska br. 1, Mursko Središće, OIB: 78374990082, dana 31.listopada 2018. godine
 
OBJAVLJUJE
 
Prodaju se slijedeće nekretnine stečajnog dužnika upisane:
 
a) kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 635, broj katastarske čestice 566/3, neplodno, park, površine 1609 m2, ukupne procijene vrijednost od 591.000,00 kn po početnoj cijeni od 136.885,62 kn.
 
b) kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 3002, katastarske čestice broj:
1130/9 neplodno, površine 744 m2,
1130/10 neplodno, površine 708 m2,
1131/13 neplodno, površine 1200 m2, ukupne površine 2652 m2, ukupne procijene vrijednost od 966.000,00 kn po početnoj cijeni od 223.741,97 kn.
 
c) kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje, katastarska općina Buje, z.k. uložak broj 2683, broj katastarske čestice 638 ZGR., Stambeno – poslovna zgrada i dvorište, površine 732 m2, 1. Suvlasnički dio 2/5, ukupne procijene vrijednost od 474.000,00 kn po početnoj cijeni od 109.786,43 kn.
 
d) kod Općinskog suda u Čakovcu, Zemljišnoknjižni odjel Čakovec, katastarska općina Čakovec, z.k. uložak broj 11 E, broj katastarske čestice 169/1, stambeno-poslovna zgrada i zemljište-dvor u Čakovcu, J. Kozarca 15, površine 364 čhv, 40. Suvlasnički dio: 1/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40), prostor u potkrovlju II, površine 6,30 m2, ukupne procijene vrijednost od 14.300,00 kn po početnoj cijeni od 3.312,12 kn.
 
Sve poreze i pristojbe snosi kupac.
Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju “. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 16. studenim 2018. godine.
Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te uz iste mora biti priložen izvadak iz nadležnog registra i dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod  Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR7424840081107642308, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 16. studeni 2018. godine.
Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.
Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 28. studenog 2018.  godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail tomislav.duricin@cotrugli.eu
 
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
123.10.2017TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
212.09.2017TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
3TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
4TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
5TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
6TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
7TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
8TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
9TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
10TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
11TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
12TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
13TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
14TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
15TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
16TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
17TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
18TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
19TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
20TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
21TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
22TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
23TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
24TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
25TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
26TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
27TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
28TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
29TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
30TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
31TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
32TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
33TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
34TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
35TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
36TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
37TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
38TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
39TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
40TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
41TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
42TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
43TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
44TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
45TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
46TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
47TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
48TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
49TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
50TEAM d.d. , Mursko Središće, Tomislav ĐuričinPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 50 (50/68)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status