Detalji ponude:
NazivFINA - elektronička dražbaStatusRok za ponudu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikBONUS PROTEGO d.o.o. - Ivana Šibla 15, ZagrebStečajni upraviteljAda Rajković - ,
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu27.12.2018.Datum dražbe
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost200.950,42 HRK (27.679,88 EUR)
(Nekretnina stečajnog dužnika - stan)
  
NapomenaDruga elektronička javna dražba počinje 02.10.2018.g. u 15:00:00 sati. Elektronička javna dražba završava 27.12.2018.g. u 23:59:59 sati. Ponude na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 12.12.2018.g. s početkom u 00:00:00 sati do 27.12.2018.g. u 23:59:59 sati.
Oglas:

I.  PODACI O PREDMETU PRODAJE
Opis predmeta prodaje: Nekretnina upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Samobor, i to u zk. ul. 3344, k.o. 325139, Rakitje, kč.br. 2425/9, u naravi ZGRADA-STAMBENA BR. 16 I DVORIŠTE, ZGRADA-STAMBENA BR. 16. BREG, DVORIŠTE, ukupne površine 346 m2, 2. Suvlasnički dio: 3065/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2): 2. TROSOBNI STAN S2 U PRIZEMLJU NETTO KORISNE POVRŠINE OD 63,41 M2 SA PRIPADAJUĆIM PARKIRNIM MJESTOM PM2 U DVORIŠTU I PRIPADAJUĆIM DIJELOM DVORIŠTA STVARNE POVRŠINE OD 97,00 M2, LJUBLJANSKA ULICA BR. 16, SVETA NEDELJA.
 
II.  NAČIN I UVJETI PRODAJE
Način prodaje: Predmet se prodaje na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi.
Druga elektronička javna dražba počinje 02.10.2018.g. u 15:00:00 sati. Elektronička javna dražba završava 27.12.2018.g. u 23:59:59 sati.
 
III. Ponude na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 12.12.2018.g. s početkom u 00:00:00 sati do 27.12.2018.g. u 23:59:59 sati.
 
IV. Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka elektroničke javne dražbe da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.
 
V. Uvjeti prodaje:
Utvrđena vrijednost predmeta prodaje: 401.900,84 kn. Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom: Na drugoj elektroničkoj javnoj dražbi predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 200.950,42 kn. Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.
 
VI. Početna cijena za nadmetanje: 200.950,42 kn.
 
VII. Iznos dražbenog koraka: 1.000,00 kn (slovima: tisućukuna).
 
VIII. Iznos, rok i način uplate jamčevina:
U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 40.190,08 kn.
Rok za uplatu jamčevine: Jamčevina se uplaćuje od objave ovog poziva, a najkasnije do 03.12.2018. godine. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR35.
 
Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 114995, a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“.
Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“. Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku.
Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Agencije u roku od 8 (slovima: osam) dana od isteka roka za uplatu.
Uplate izvršene nakon isteka roka za uplatu jamčevine neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.
Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu eDražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.
 
IX. Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 11499
 
X. Nekretnina je slobodna od osoba i stvari.
 
XI. Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt: Zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnom upraviteljicom Adom Rajković, (098 233 473), razgledati predmetnu nekretninu i isprave vezane uz tu nekretninu.
 
XII. Plaćanje kupovnine: Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi.
Datoteka
BONUS PROTEGO d.o.o. u stečaju, elaborat procjene vrijednosti nekrentine.pdf
Poziv ST-2497-2016 2.drazba.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
1BONUS PROTEGO d.o.o., ZagrebAda RajkovićFINA - elektronička dražbaopširnije 
2BONUS PROTEGO d.o.o., ZagrebAda RajkovićFINA - elektronička dražbaopširnije 
 # 2 (50/2)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status