Detalji ponude:
NazivProdaja nekretnina stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u KarlovcuBroj postupka
Stečajni dužnikIZGRADNJA HOTELI d.o.o. - Emila Antića 78, SelceStečajni upraviteljAnamaria Ivanković - Britanski trg 10, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponuduDatum dražbe18.10.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost355.374,90 HRK (48.951,06 EUR)
(Garaža broj 15 površine 112,11m2 )
  
Oglas:

Zaključkom Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba, posl. br. 3 St-1065/11 od dana 06.03.2017. god. određena je prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika IZGRADNJA HOTELI  d.o.o.– u stečaju iz Selca, Emila Antića 78, OIB: 08462001075,u stečajnom postupku i to kako slijedi:
 
 
OGLAS ZA DEVETU USMENU JAVNU DRAŽBU
                                        
 
I  Rješenjem o prodaji St-1065/11 od 22. listopada 2015. određena je prodaja nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika IZGRADNJA HOTELI d.o.o. Selce,  Emila Antića 78, OIB: 30373982681, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretninama i to:
- garažu broj 15 u površini 112,11 m2,
upisana u kč.br. 2227/7, zk. ul. 2734 k.o. Selce, suvlasni dio nekretnine 18027/388496.
 
Na nekretninama opisanim pod točkom I. upisano je razučno pravo  vjerovnika RH Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Karlovac
 
II UTVRĐENA VRIJEDNOST nekretnina iz točke I ovog zaključka
- garažu broj 15 u površini 112,11 m2 u iznosu od 743.000,00 kn
upisana u kč.br. 2227/7, zk. ul. 2734 k.o. Selce, suvlasni dio nekretnine 18027/388496.
 
III NAČIN PRODAJE:
Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se u stečajnom postupku devetom usmenom javnom dražbom.
 
Ročište za prodaju održat će se pred stečajnim sucem u zgradi Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba, Karlovac, Ljudevita Šestića 4, prizemlje, soba broj 2, dana 18. listopada 2018. u 12,20 sati.
 
Ročište će se održati i ako na njemu sudjeluje samo jedan ponuditelj.
 
IV Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, i pri Hrvatskoj gospodarskoj komori te na internet stranicama Visokog trgovačkog suda u Zagrebu.
 
Rok od objave zaključka o prodaji nekretnina na oglasnoj ploči do prodaje iznosi najmanje 15 dana.
 
V UVJETI PRODAJE
1. Prodaju se nekretnine navedene u točki I ovog zaključka.
2. Utvrđena vrijednost svake pojedine nekretnine posebno je naznačena u točki II. ovog zaključka.  
3.Nekretnine iz točke I ovog zaključka prodavat će se na devetom ročištu za dražbu po početnoj cijeni koja je umanjena za 10 % od zadnje prodajne cijene, kako slijedi:
3.1. nekretnine upisane u kč.br. 2227/7, zk. ul. 2734 k.o. Selce, suvlasni dio nekretnine 18027/388496 i to:
-garaža broj 15 u površini 112,11 m2 u iznosu od 355.374,90 kn
4. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnine snosi kupac.
5. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije pet dana prije dana održavanja ročišta za dražbu uplatile osiguranje u iznosu od 10% od pojedinačne  vrijednosti nekretnine naznačene u točki V. zaključka, na račun sudskog depozita Trgovačkog suda u Zagrebu (OIB: 37388188772) kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4, (OIB: 87939104217), IBAN: HR9223900011300000460 model broj 106511 i dokaz o tome predočile stečajnom sucu na spis pet dana prije početka dražbe ili stečajnom sucu prilože bankarsku garanciju bonitetne banke na prvi poziv za odgovarajući iznos osiguranja.
Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati na dražbi samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
Sudionicima dražbe koji ne uspiju u nadmetanju, osiguranje odnosno bankarska garancija će se vratiti odmah nakon zaključenja javne dražbe.
Osiguranje nisu dužni položiti razlučni vjerovnici kojima je to pravo upisano u zemljišnim knjigama.
6. Kupac je dužan uplatiti razliku između osiguranja i postignute kupoprodajne cijene u roku od 30 dana od dana zaključenja javne dražbe na račun sudskog depozita.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu sud će posebnim rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom, a iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignutoj na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl.100.st.2. i 3. OZ-a).
7. Nekretnine će se rješenjem o dosudi dosuditi kupcu koji ponudi najpovoljniju cijenu. Nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili i nižu cijenu (ali ne i nižu od one početne na ovom ročištu za prodaju) prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku iz točke V 6. (čl.93.st.3. OZ-a).
8. Osoba koja ima zakonsko ili ugovorno pravo prvokupa upisano u zemljišnim knjigama ima prednost pred najpovoljnijim ponuditeljem ako odmah po zaključenju dražbe izjavi da nekretninu kupuje uz iste uvjete.
9. U rješenju o dosudi nekretnina sud će odrediti da će se nakon pravomoćnosti toga rješenja i nakon što kupac položi kupovninu, u zemljišnim knjigama upisati u njegovu korist pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama, te brisati prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.
10. Nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovninu sud će donijeti zaključak o predaju nekretnina kupcu, čime kupac stupa u posjed istih.
11. Ako kupac radi plaćanja kupovnine treba uzeti kredit, sud će na prijedlog kupca već u rješenju o dosudi odrediti da će se nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama prilikom upisa prava vlasništva u korist kupca upisati i založno pravo na nekretninama radi osiguranja tražbine po osnovi kredita u korist davatelja kredita u skladu sa sporazumom o osiguranju.
U slučaju osiguranja kredita prijenosom vlasništva na nekretninama sud će u rješenju o dosudi odrediti da će se u zemljišnim knjigama nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi te nakon što kupovnina bude položena, u zemljišnim knjigama najprije upisati pravo vlasništva kupca, a zatim prijenos vlasništva na davatelja kredita uz zabilježbu da se prijenos obavlja radi osiguranja.
12. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje svake naknadne prigovore kupca.
Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezane uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem Anamaria Ivanković na broj 099 5050000
Datoteka
ZAKLJUČAK O PRODAJI, IZGRADJA HOTELI, GARAŽA BROJ 15, 20.09.2018. god..docx
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
118.10.2018IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
207.04.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
307.04.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
403.03.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
503.03.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
603.03.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
703.03.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
803.03.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
903.03.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1003.02.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1103.02.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1203.02.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1303.02.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1403.02.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1503.02.2017IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1619.12.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1719.12.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1819.12.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
1919.12.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2019.12.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2119.12.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceAnamaria IvankovićProdaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2208.07.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2308.07.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2408.07.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2520.05.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2620.05.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2720.05.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2801.04.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
2901.04.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3001.04.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3129.02.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3229.02.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3329.02.2016IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3404.12.2015IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3504.12.2015IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3608.06.2015IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3730.03.2015IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3830.03.2015IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
3911.12.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4027.10.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4127.10.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4222.09.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4322.09.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4416.06.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4516.06.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4609.05.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4704.04.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4803.03.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
4903.02.2014IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
5009.12.2013IZGRADNJA HOTELI d.o.o., SelceVladimir Špehar Prodaja nekretnina stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/51)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status