Detalji ponude:
NazivPoziv za prikupljanje pismenih ponudaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikDF TRGOVINA d.d. - Gradna 89/b, SamoborStečajni upraviteljAnamaria Ivanković - Britanski trg 10, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu19.10.2018.Datum dražbe24.10.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost175.500,00 HRK (24.174,22 EUR)
(Nekretnine stečajnog dužnika - Pašnjaci )
  
NapomenaROK ZA PONUDU: 19.10.2018. g. OTVARANJE PISANIH PONUDA 24.10.2018.
Oglas:

Temeljem odluke skuštine vjerovnika stečajnog dužnika, DF-TRGOVINA d.o.o. u stečaju iz Gradna (Grad Samobor), Gradna 89/b, OIB:07359130354, St-918/13 od dana 12. lipnja 2018. godine stečajna upraviteljica Anamaria Ivanković iz Zagreba, Britanski trg 10, OIB: 26902318451


OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, PETI  PUT
 
I. Predmet prodaje
Nekretnine upisana kod Općinskog suda u Samoboru i to:

1. zk.ul.br. 3384, k.o. Domaslovec kao ″zk.č.br. 1004/5 – Pašnjak – ukupne površine 655 m2″
1. zk.ul.br. 3390, k.o. Domaslovec kao ″zk.č.br. 1004/47 – Pašnjak  – ukupne površine 655 m2″
 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnine iz točke I. prodaju se odvojeno po utvrđenim cijenama kako slijedi:
Nekretnina pod rednim brojem 1. prodaje se po utvrđenoj cijeni od 175.500,00 kn.
Nekretnina pod rednim brojem 2. prodaje se po utvrđenoj cijeni od 175.500,00 kn.
 
2. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.

3. Prednost pri kupnji oglašene imovine stečajnog dužnika imat će ponuđač koji ponudi kupnju svih oglašenih nekretnina u cijelosti ukoliko se procijeni da je ona povoljnija za stečajnu masu u odnosu na pojedinačne ponude.
 
4. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Anamaria Ivanković, Britanski trg 10, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda za nekretnine u stečajnom postupku DF-TRGOVINA d.o.o.,  St-918/13 – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici  običnom poštom preporučeno do zaključno predaji pošiljke poštanskom uredu dana  19.10.2018. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
5. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
6. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR59240800211000042413, otvoren kod Partner banke d.d., Zagreb uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-918/13», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 19.10.2018. godine.
 
7. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
8. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
9. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
10. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
11. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 05.11. 2018.godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.
 
12. Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
13. Nekretnine su slobodne od osoba, a pokretnine  nalazeće u nekretnini nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu iz točke 1. uvjeta prodaje.
 
14. Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
15. Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 24.10.2018. godine, u 14,40 h u prostorijama JB Mladena Ježek na adresiŠoštarićeva 8, Zagreb.Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja,  neće biti javnog otvaranja kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
 
16. Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-16,00 h, na telefone broj: 099/505-0000 ili 01/4923-592.
 
17. Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem na E-MAIL: ivankovic@odvjetnica-ivankovic.hr  uz prethodnu uplatu naknade u iznosu 300,00 kn na žiro račun stečajnog dužnika HR59240800211000042413, otvoren kod Partner banke d.d., Zagreb,
Datoteka
DF-TRGOVINA Elaborat tržišne vrijednosti nekretnina kc br 10045 zk ul 3384.pdf
DF-TRGOVINA Elaborat tržišne vrijednosti nekretninekč br 100447 zk ul 3390.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
106.02.2019DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
206.02.2019DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
316.01.2019DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
416.01.2019DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
512.12.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
612.12.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
728.11.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
828.11.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
924.10.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1012.09.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1112.09.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1202.08.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1302.08.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1418.07.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1518.07.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1605.07.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1705.07.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1805.07.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
1905.07.2018DF TRGOVINA d.d. , SamoborAnamaria IvankovićPoziv za prikupljanje pismenih ponudaopširnije 
 # 19 (50/19)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status