Detalji ponude:
NazivProdaja imovine stečajnog dužnikaStatusRok za dražbu prošao
SudTrgovački sud u ZagrebuBroj postupka
Stečajni dužnikDRVOMETAL d.d. - Kašinci 7/a, BrezovicaStečajni upraviteljAnamaria Ivanković - Britanski trg 10, Zagreb
Kategorija imovineNekretnineVrsta imovine
Rok za ponudu19.10.2018.Datum dražbe24.10.2018.
Novi datum za ponudeNovi datum dražbe
Vrijednost207.000,00 HRK (28.513,18 EUR)
(Kuća s bazenom za adaptaciju, radionice i skadišta )
  
NapomenaROK ZA PONUDU: 19.10.2018. g. OTVARANJE PISANIH PONUDA 24.10.2018. Informacije dostupne na broj 099/505-0000, svaki radni dan od 09,00 do 16,00 sati,
Oglas:

Temeljem odluke skuštine vjerovnika stečajnog dužnika, DRVOMETAL d.d. u stečaju iz Brezovice, Kašinci 7/a, OIB:10448140765, St-1117/2013 od dana 08. srpnja 2014. godine stečajna upraviteljica Anamaria Ivanković iz Zagreba, Britanski trg 10, OIB: 26902318451

OGLAŠAVA
PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA, DVADESET I TREĆI  PUT
 

I. Predmet prodaje

1. Nekretnina upisana kod Općinskog suda u Zaprešiću i to:
- u zk.ul.br. 2434, k.o. Dubravica kao ″zk.č.br. 578 – Livada – ukupne površine 975 čhv″
 
Nekretnina je u zemljišnim knjigama upisana na ime i vlasništvo stečajnog dužnika te u naravi predstavlja stambenu kuću i proizvodne hale.
Nekretnina nije legalizirana, predan je zahtjev te sve troškove legalizacije snosi kupac.
 
II. Uvjeti prodaje

1. Nekretnina iz točke I prodaje se po utvrđenoj cijeni od  207.000,00 kn
1. Navedena vrijednost predstavlja početnu cijenu ispod koje se nekretnina ne može prodati. Sve poreze u svezi s prodajom snosi kupac.
 
2. Pravo podnijeti pisanu ponudu imaju sve domaće pravne i fizičke osobe, pod uvjetima određenim zakonom i ovim oglasom, uz preduvjet da su uplatili jamčevinu. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu stečajne upraviteljice: Anamaria Ivanković, Britanski trg 10, 10 000 Zagreb, s naznakom «ponuda u stečajnom postupku DRVOMETAL d.d.,  St-1117/2013 – ne otvaraj». Ponuda se dostavlja stečajnoj upraviteljici  do zaključno 19.10.2018. godine. Kasnije pristigle ponude smatrat će se nepravodobnim i neće se uzeti u obzir.
 
3. Pisana ponuda mora sadržavati sve bitne podatke o ponuditelju (ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa), puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, izvadak iz nadležnog registra, te dokaz o uplati jamčevine u privitku.
 
4. Jamčevina iznosi 10% OD POČETNE CIJENE naznačene u točki 1. i uplaćuje se u korist žiro računa stečajnog dužnika broj: HR5924080021100042219, otvoren kod PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, uz opis plaćanja: «jamčevina u predmetu St-1117/2013», te uz upis OIB-a u pozivu na broj odobrenja. Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 19.10.2018. godine.
 
5. Kupcu će se plaćena jamčevina uračunati u cijenu, a ostalima će biti vraćena u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, bez kamata.
 
6. Ponuditelj koji ponudu povuče prije javnog otvaranja ponuda ili ne uplati u cijelosti prodajnu cijenu u određenom roku, smatrat će se da je odustao od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.
 
7. Najpovoljnija pisana ponuda je ona koja ponudi najveću cijenu. Ukoliko prispiju dvije ili više istovjetnih valjanih ponuda, tada će se između ponuditelja održati javno nadmetanje po načelu «tko da više».
 
8. Punomoćnici ponuditelja mogu sudjelovati u prodaji samo uz ovjerenu specijalnu punomoć.
 
9. Ponuditelj čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija dužan je do zaključno 02.11. 2018.godine na isti račun kao i za uplatu jamčevine, uplatiti preostali dio kupoprodajnog iznosa iz ponude. Ovaj rok smatra se bitnim sastojkom i propuštanjem roka smatra se da je ponuditelj odustao od ponude te stečajni dužnik zadržava uplaćenu jamčevinu. Prodaja se vrši po načelu «viđeno – kupljeno» u trenutku javnog otvaranja ponuda, što isključuje sve naknadne prigovore kupca, pa prodavatelj ne odgovara kupcu za materijalne i pravne nedostatke kupljenih nekretnina.
 
10.  Sve troškove sklapanja, ovjere i provedbe ugovora, te sve poreze, pristojbe i druga davanja u svezi s prodajom snosi u cijelosti kupac.
 
11.  Nekretnina –slobodna je od osoba, a pokretnine  nalazeće u nekretnini nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu iz točke 1. uvjeta prodaje.
 
12.  Stečajni upravitelj može ne prihvatiti ponudu ukoliko je isto povoljnije za stečajnu masu.
 
13.  Javno otvaranje ponuda zakazuje se zadan 24.10.2018. godine, u 15,05 h u prostorijama JB Mladena Ježek na adresiŠoštarićeva 8, Zagreb.Javno otvaranje će se održati i ako na istome sudjeluje samo jedan ponuditelj.
Za slučaj da za zakazanu dražbu ne bi bilo pisanih ponuda, radi ekonomičnosti postupanja,  neće biti javnog otvaranja kod javnog bilježnika nego će objaviti novi oglas.
 
14.  Sve dodatne informacije u svezi razgledavanja navedene imovine mogu se dobiti radnim danom od 09,00-16,00 h, na telefone broj: 099/505-0000 ili 01/4923-592.
 
15.  Razgledati nekretnine i dokumentaciju vezanu uz iste, zainteresirane osobe mogu u vrijeme dogovoreno sa stečajnim upraviteljem na E-MAIL: ivankovic@odvjetnica-ivankovic.hr  uz prethodnu uplatu naknade u iznosu 300,00 kn na žiro račun stečajnog dužnika IBAN:HR5924080021100042219, otvoren kod PARTNER BANKE d.d. ZAGREB,

Datoteka
PROCJENA -Drvometal, Dubravica 2014-07-01.pdf
Ostale ponude za prikazanog dužnika
  DražbaOstali podaciStečajni upraviteljVrsta ponude 
116.01.2019DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
216.01.2019DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
328.11.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
428.11.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
508.11.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
608.11.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
724.10.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
824.10.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
912.09.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1012.09.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1102.08.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1202.08.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1318.07.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1418.07.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1505.07.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1605.07.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1705.07.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1805.07.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
1907.06.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2007.06.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2107.06.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2207.06.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2326.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2426.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2526.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2626.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2705.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2805.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
2905.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3005.04.2018DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3108.12.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3208.12.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3321.11.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3421.11.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3502.11.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3602.11.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3716.10.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3816.10.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
3914.09.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4014.09.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4118.05.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4218.05.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4318.05.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4418.05.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4530.03.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4630.03.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4730.03.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4830.03.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
4923.02.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
5023.02.2017DRVOMETAL d.d. , BrezovicaAnamaria IvankovićProdaja imovine stečajnog dužnikaopširnije 
 # 50 (50/87)

Pretraga ponuda

Pretraži u tekstu
Sud
Kategorija imovine


Stečajni dužnik
Stečajni upravitelj
Status